Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69
leos.petr(a)volny(,)cz

Zpět

Aktuálně

27|09
2021

Brigáda

Společná brigáda na odchovně v Hubenicích je plánovaná na sobotu 23.10. od 8.00 hod.
27|09
2021

Členská schůze.

Členská schůze spolku se bude konat 22.10.2021 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu    v Syrovátce.
23|09
2021

Hon na kachny

Tuto sobotu, tj. 25.9. se sejdeme na Zadní louži v 7.00 hod.- hon na kachny. Zájemci hlaste se u mysl. hospodáře.
15|09
2021

Hon na kachny

MS Podhájí Kratonohy zve naše 3 členy na hon na kachny, který se koná v sobotu 25.9.2021 od 13.00 hod. Zájemci, hlaste se mi do konce tohoto týdne. Petr
15|09
2021

Výborová schůze.

Výborová schůze se koná v pátek 24. září 2021 v Osičkách od 17.00 hod.
24|08
2021

Pozvánka na střelecký den.

Myslivecký spolek Podhájí Kratonohy zve naše 3 členy na střelecký den, který se koná v sobotu
4. září 2021 od 10.30 hod. na střelnici v Radostově.
26|07
2021

Brigáda

V sobotu 31.7.2021 se koná brigáda na řepě výběhlici. Sraz v 8.00 hod. u trianglu.
13|07
2021

Výborová schůze

V pátek 23.7.2021 se koná výborová schůze v Osičkách od 18.00 hod.
09|07
2021

Informace předsedy

Vážení myslivci, s jistým uspokojením Vám mohu oznámit, že připravované legislativní změny se podařilo hlasováním v poslanecké sněmovně zrušit. Stále tedy platí původní myslivecký zákon              č. 449 z roku 2001. Samozřejmě, že po volbách v říjnu se opět bude připravovat jeho změna. Věřme, že se bude rozhodovat rozumem. Takže moje předchozí informace již naštěstí neplatí.
22|06
2021

Připravované legislativní změny.

Informace předsedy spolku
  V listopadu 2021 se má změnit způsob mysliveckého plánování a především evidence ulovené zvěře. Plány lovu přestanou být pod kontrolou uživatelů honiteb, kteří se zvěří každodenně pracují a kteří jediní vědí kolik jich v naší současné krajině ve skutečnosti žije. A samozřejmě vědí zda se jedná o stav únosný či nikoliv. Namísto nich bude o tomto faktu rozhodovat nezávislý odborný posudek externích osob, které se v honitbách objeví jen na krátký čas, posoudí stav stromů, porostů a rozhodnout jak se budeme v honitbě chovat.   Tito znalci budou mít absolutní moc v souvislosti         s vypracováním plánu mysliveckého hospodaření.

 Od listopadu 2021 bychom měli předkládat státní správě markanty z ulovené zvěře a zanášet do systému digitální důkazy o naší činnosti. Vymknou-li se výsledky z externě stanovených mantinelů, zaplatíme rozdíl v podobě finančních penalizací opět my. Vládní novela obsahuje nové sankce pro myslivce až 200 000 Kč. Bude povinnost splnit plán lovu nejméně z 90%, povinnost zadat vše elektronicky do systému, jinak se ulovená zvěř nezapočítává. Není jasné jakou technikou bude muset být lovec vybaven, aby mohl vyfotit zvěř na splnění minimálních parametrů kladených           na fotografii.

   Další hrozbou pro uživatele honitby je skutečnost, že vlastník honebního pozemku může dát žádost o posunutí hranice honitby, další vlastník či vlastníci podají další žádost a to může být i 3x     do roka. Může to spustit lavinu změn a nebývalý chaos...

 Je možné, že se ještě vše podaří zmírnit, upravit, blíží se parlamentní volby….

                                                                                                                                                       Leoš Petr, předseda

22|06
2021

Výborová schůze

Schůze nového výboru spolku a kontrolního výboru se koná v pátek 25.6.2021 od 18.00 hod.
07|06
2021

MS Libčanská dubina- pozvánka

MS Libčanská dubina nás zve na přátelské posezení spojené s brokovou střelbou a opékáním prasete dne 19.6.2021 ve 14.00 hod. na roubence v Radostově.
07|06
2021

ČS 4.6.2021

V pátek 4 .6. byla členská schůze, která zvolila nový výbor spolku a členy kontrolního výboru. Dále byla dohonuta organizace podzimních honů a ochrana spárkaté zvěře při probíhajících senosečích.
08|05
2021

Výborová schůze

Výborová schůze MS Háj Osice se koná v pátek 14. května od 17.00 hod. v klubovně v Osičkách.
08|01
2021

Výborová schůze

Výborová schůze se koná 15.1.2021 od 17.00 hod., klubovna Osičky.
25|12
2020

PF 2021

Příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v roce 2021 !
27|11
2020

Vyúčtování dotací

Vážení myslivci,
obcím, které nám poskytly dotace, bude předáno vyúčtování, takže je ukončena možnost pro Vás tyto peníze popř.ještě  čerpat.
Byla vysázeno 6 doubků a 2 lípy po vývratech, tak aby nepřekážely zemědělské technice. Tím spolek splnil podmínku získání dotace od Obce Dobřenice.

Prosincový hon je tedy 12.12, sraz v 8,00 hod. před Obecním úřadem v Syrovátce. Hosty hlaste hospodáři spolku.
18|11
2020

Prosincový hon.

Vážení myslivci, vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením a probíhající pandémii koronaviru, bude prosincový hon s největší pravděpodobností 12.12..

Kdo z Vás by měl zájem pracovat ve výboru spolku? V kontrolní komisi? Přemýšlejte!

Stále trvá nabídka na čerpání peněz z dotací od obcí. Termín čerpání se tenčí!!!!
08|10
2020

Hon 31.10.2020

Vážení přátelé,
pokud situace dovolí, tak se hon bude konat, ale bez poslední leče.
Schůze naplánovaná na 16.10.2020 se ruší.
29|09
2020

Termíny podzimních honů.

Vážení přátelé, informuji Vás o termínech podzimních honů. Sanozřejmě záleží i na pandemii, jestli se bubou moci konat.

1. hon   31.10.2020,  hostinec U Nosků Dobřenice

2. hon. 14.11.2020, hřiště SK Dobřenice

3. hon. 5.12.2020, není stanoveno.
Načíst další novinky