Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69
leos.petr(a)volny(,)cz

Zpět

Informace o činnosti

16|05
2021

Výborová schůze

14. května proběhla výborová schůze. Jednala o členské schůzi, která se bude konat 4. června a bude volební schůzí. Jednalo se tedy o kandidátech do výboru a do kontrolní komise. Přítomní  byli seznámeni se současnou situací spolupráce s honebním společenstvem a s připravovanými změnami.

Takže členská schůze Mysliveckého spolku Háj Osice se bude konat v pátek 4. června od 18.00 hod.       v zasedací místnosti obecního úřadu v Syrovátce.
Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů je účast povinná !!! Program schůze Vám doručím            do schránek. 

Přineste trofeje za roky 2019, 2020 !
16|04
2021

Výborová schůze

1.4.2021 se konala výborová schůze, která zhodnozila situaci ve spolku a zabývala se přípravou na členskou schůzi ze které by měl vzejít nový výbor. Vzhledem k pandemické situaci a ptačí chřipce výbor nedoporučuje v tomto roce odchov bažantů. Byla podepsána petice Za zachování spolkové činnosti a byla odeslána na ČMMJ. Členové výboru byli seznámeni s dopisem starosty HS.
08|10
2020

Prodej slepic.

7.10.2020 byl uskutečněn prodej slepic.
08|09
2020

Výborová schůze

V pátek 11.9.2020 se koná výborová schůze u Bačinů/Jalčů od 17,00 hod.
25|08
2020

Střelby Radostov.

V sobotu 22. srpna se za náš spolek zúčastnili panové Ivo Novotný a Roman Jalč střeleckého dne             v Radostově, který pořádal spřátelený spolek Podhájí Kratonohy.

Roman Jalč se umístil na 2. a Ivo Novotný na 3. místě , upřímně gratulujeme!
20|07
2020

Služby.

Služby na odchovně 2020

29.6.- 5.7. Doležal, Luczy

6.7.-12.7. Novák, Novotný

13.7.- 19.7. Bačina ml., Burda

20.7.-26.7. Kmoničkovi

27.7.- 2.8. Hynek, Jadrný

3.8.- 9.8. Teplého

10.8.- 16.8. Bačina st., Jalč

17.8.- 23.8. Petr

24.8.- 30.8. Doležal, Luczy

31.8.-6.9. Novák, Novotný

7.9.- 13.9. Bačina ml., Burda

14.9.-20.9. Kmoníčkovi

21.9.- 27.9. Hynek, Jadrný

28.9.- 4.10. Teplého

5.10.- 11.10. Bačina st., Jalč

12.10.-18.10. Petr

19.10.-25.10. Doležal, Luczy

26.10.- 1.11. Novák, Novotný

2.11.- 8.11. Bačina ml., Burda

9.11.-15.11. Kmoníčkovi

16.11.-22.11. Hynek, Jadrný

23.11.-29.11. Teplého

30.11.-6.12. Bačina st., Jalč

7.12.- 13.12. Petr

14.12.-20.12. Doležal, Luczy

 

18|05
2020

Výborová schůze

V pátek 15.5. se konala výborová schůze. Na programu byl odchov bažantů, rozhodnutí o zrušení konání výroční členské schůze, umístění nové kazatelny, pokračování spolku- na podzim volby výboru.
Členská schůze bude vyhlášena asi týden před přivezením kuřat.
19|02
2020

Hlášení na Krajský soud.

Finanční hospodář M. Jadrný vypracoval a zaslal na Krajský soud Hradec Králové požadované hlášení za hospodaření spolku za roky 2015-2019.
13|01
2020

Výborová schůze

V pátek 10.1. proběhla výborová schůze, která se zabývala zhodnocením dosavadní činnosti a návrhem činnosti spolku v roce 2020. Předjednala možné termíny ČS a VČS.
11|12
2019

Prodej slepic

27.11. bylo prodáno 137 ks bažantích slepic.
16|09
2019

Členská schůze 13.9.2019

Zápis z členské schůze MS Háj Osice ze dne 13. září 2019

Program: 1/ Zpráva předsedy MS Háj za uplynulé období.
                     2/ Zpráva mysliveckého hospodáře.
                     3/ Zpráva finančního hospodáře./bod vypuštěn pro nepřítomnost p. Jadrného/
                     4/ Odchovna |Hubenice
                     5/ Diskuze, usnesení a závěr.

Usnesení: 1/ ČS MS Háj Osice schvaluje zprávu o činnosti od poslední členské schůze.   
                     2/ ČS MS Háj Osice schvaluje konání podzimních společných honů v následujících termínech: 26.10,, 16.11., 14.12. a 28.12.2019. Sraz je vždy v 8.00 hod. v hostinci U Nosků v Dobřenicích, kde budou i poslední leče. Tombola Petr, občerstvení Jadrný.

Služby: 1. hon Jalč, Bačinovi, kachny + bažant
                2. hon Kmoníčkovi, Novotný, Burda, kachny + bažant
                3. hon Teplého, Petr, Jadrný, bažant + zajíc.

3/ ČS MS Háj Osice schvaluje hon na kachny dne 21.6., sraz 6.30 hod., most D11

4/ ČS MS Háj Osice schvaluje další odchov bažantů na odchovně v Hubenicích na rok 2020.

5/ ČS MS Háj Osice schvaluje, aby se na honu na kachny v MS Podhájí Kratonohy za náš spolek zúčastnili:  Jalč, Novotný, Petr, náhradník Teplý ml.

 

26|08
2019

Výborová schůze

V pátek 23.8.2019 se konala výborová schůze spolku. Projednala odchovnu bažantů a stav odchovu, seznámila se s termíny podzimních honů a jejich organizací. Zabývala se pomocí na dětském dnu v Syrovátce 1.9.2019, dalším pronájmem odchovny apod.
06|08
2019

Odchovna.

Tak jsem to zakřikl. Do voliér nám vnikla kuna a odneslo to 33 ks bažantů. Zkusíme jejímu řádění zabránit ale...
02|08
2019

Odchovna.

V posledních třech dnech proběhlo přeléčení proti syngamoze. Odchov zatím bez jiných potíží.
17|07
2019

Brigáda na řepě výběhlici.

V pondělí a v úterý jsme měli brigádu na řepě výběhlici, pole je čisté, všem kteří pomohli děkujeme.
15|07
2019

Výborová schůze

Dne 12.7.2019 proběhla výborová schůze. Předseda informoval o stavu odchovu, podepsaných smlouvách o dotacích s obcemi Syrovátkou, Osicemi a Osičkami. Hospodář mluvil o problematice v honitbě, o termínech podzimních honů, brigádní činnosti. Členská schůze je plánována na první polovinu září, termín se včas dozvíte.
15|07
2019

Služby na odchovně.

Od 15.7.2019 začínají všem členům služby na odchovně v Hubenicích dle dodaného rozpisu. Služby si předávejte, aby jste si předali informace o stavu odchovu. Končící služba má za povinnost doplnit krmení BŽ a popř. jádrového krmení pro nastupující službu.

V sešitě služeb máte telefonní kontakty na členy spolku. Výdej BŽ je u hospodáře po telefonické domluvě!
01|07
2019

Odchov kachen.

V pátek 28.6. bylo na Zadní Louži přivezeno 30 ks kachen.
01|07
2019

Odchovna Hubenice

Odchov bažantů probíhá bez větších komplikací. Během odchovu je jim přidávána vitaminisace a preventivní dávka na trávení, která má sloužit i jako prevence střevních nákaz. 15. den byla přeléčena proti kokcidioze. Je to doporučeno veterináři a  i prakticky šlo vypozorovat,  že i u některých kuřat byl průjem. V posledním týdnu dávám kuřatům svazky kopřiv. Kvočny jsou již vypnuté. Kuřata jsou ve všech vnitřních voliérách kromě páté, kde nelze větrat. Postupně budou převáděna na BŽ 2.
10|06
2019

Odchovna.

Odchov kuřat probíhá zatím bez komplikací. Začaly se podávat preventivní prostředky na zvýšení imunity a ochrany proti plísním a hlavně kokcidiím.
10|06
2019

Brigáda na opravě liščí nory.

V sobotu 8.6. byla brigáda na Čertovině. Opravovala se liščí nora. Poděkování členům kteří pomohli.
29|05
2019

Odchovna Hubenice

Dne 28.5. jsem  zjistil na odchovně poruchu na elektrickém rozvodu. Díky okamžitému zásahu M. Kmoníčka se rozjela "záchranná akce", J. Hynek kontaktoval elektrikáře družstva a vše by se mělo dát včas do pořádku. O dění vás budu informovat.
20|05
2019

O pohár předsedy Mysliveckého spolku Háj Osice

V sobotu 18. května se konal již 9. ročník střelecké soutěže O pohár předsedy Mysliveckého spolku Háj Osice. Prvenství obhájil  Mgr. Stanislav Řeháček ml., na 2. místě se umístil Pavel Ploc a na 3. místě byl Stanislav Řeháček st.
14|05
2019

Usnesení ČS ze dne 10.5.2019

1/ Výbor MS Háj Osice v případě potřeby vyhlásí další brigády.  Vyzve členy, kteří nemají dle provozního řádu splněné brigádní hodiny  k účasti na těchto náhradních brigádách.
2/ Odchov bažantů v roce 2019 má na starost výbor spolku. Brigády budou po dvojicích. Končící služba má za povinnost doplnit chybějící krmení před předáním služby! Nastupující služba je povinna převzít službu takovým způsobem, aby byla informována o průběhu odchovu. Krmení BŽ bude uskladněno u hospodáře, je  nutné se předem v dostatečném časovém termínu telefonicky dohodnout na vyzvednutí BŽ!
3/ Střelby v Srchu se konají 18.5.2019 od 9.00 hod., spolek hradí výborem pozvaným hostům a svým členům náboje a terče v hlavní soutěži / tzn. 1. a 2. lovecké kolo/, všem účastníkům občerstvení.
4/ Usnesení od mysliveckého hospodáře  je interní záležitostí .
26|04
2019

Liščí nora

25.4. byla instalována nová liščí nora u  Lhoty p. L.
01|04
2019

Výborová schůze.

Dne 31.3. se konala výborová schůze. Účastnil se jí i předseda Agrodružstva,který přislíbil veškerou pomoc a podporu při dalším provozování odchovny v |Hubenicích. Letošní odchov bažantů tedy není ohrožen.
14|02
2019

Členská schůze ze dne 25.1.2019

Schůze byla usnášeníschopná a diskutovalo se o návrhu činnosti, který bude schválen na výroční členské schůze dne 15.3.2019.
Jednalo se o dalším odchovu bažantů a v jakém počtu, o prodloužení dohody o spolupráci mezi HS Osice a MS Osice v roce 2019. Pokusíme se dojednat 9. ročník spolkových střeleb v Radostově, pokud by nebyl termín tak v Srchu. Do 14 dnů proběhne výdej jádrového krmení, naši členové provedou přednášku pro děti v mateřské školce v Osicích
17|12
2018

Výstupy výborové schůze.

Dne 30.11.2018 proběhla výborová schůze s tímto závěrem:
1/ pokračovat v činnosti spolku za předpokladu dalšího odchovu bažantů a v případě, že Honební společenstvo Háj Osice prodlouží dohodu o spolupráci na rok 2019
2/ jednání s p. dr. Adámkem o souhlasu s odběrem vody pro odchovnu z jeho studny
3/ vyúčtování dotací od obcí do 15.12.2018, za zbylé dotační peníze bude koupena betonová nora a truhlářský materiál na myslivecká zařízení
4/projednat s obcemi poskytnutí další dotace na rok 2019
5/ životní jubilea v roce 2019
6/ členové výboru jednomyslně odmítli kritiku z poslední členské schůze, z výkladu stanov a PŘ výbor nepřekročil své pravomoce, informovanost členské základny je dostačující, odchov bažantů přes počáteční problémy / první dny jsou ale vždy rizikové/, proběhl úspěšně a bažanti byli dochováni v odpovídající kvalitě .
7/ dílčí návrh na činnost spolku na rok 2019- střelecký den, zájezd na mysliveckou výstavu či jinou akci, která se týká myslivosti, voda v přírodě, odchovna bažantů, péče o zvěř apod..
01|11
2018

Prodej bažantích slepic.

31.10.2018 prodal náš spolek 140 ks bažantích slepic.
15|10
2018

Členská schůze MS Háj Osice

13.10.2018 byla výborová a členská schůze MS Háj v Syrovátce. Projednala hlavně organizaci podzimních společných honů, vyslechla sporné připomínky člena spolku. 
3.11.2018 , sraz v Dobřenicích v 8.00 hod., služba Kmoníčkovi, Novotný
24.11.2018, sraz ve Lhotě p.L. v 8.00 hod., služba Teplý st. a ml., Hynek
15.12.2018- bude upřesněno. služba Jalč, Bačina ml.
Načíst další novinky