Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69
leos.petr(a)volny(,)cz

Zpět

Došlá pošta

14|05
2021

Oběžník OMS

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Okresní myslivecký spolek Hradec KrálovéVšehrdova 194/6Hradec Králové, 500 02 tel. 602277780e-mail: hradeckralove(a)cmmj(,)czweb: hradeckralove.cmmj.czOběžník č. 3/2021 13.5.2021 Vážení kolegové, posílám Vám následující informace: 1/ Vzhledem k vládním nařízením byl zrušen Jarní svod, Zkoušky vloh. O případném náhradním termínu bude jednat kynologická komise. 2/ Vzhledem k vládním nařízením byly odloženy zkoušky z myslivosti z původního termínu v březnu 2021 na konec května 2021. 3/ Střelecká komise ČMMJ pořádá dne 11. 6. 2021 školení střeleckých rozhodčích. Pozvánku zasílám v příloze. 4/ V odloženém termínu 8. - 12. 9. 2021 by se měla na výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnit mezinárodní výstava Natura Viva. ČMMJ, z.s. byla spolu s některými dalšími organizacemi požádána o spolupráci na zorganizování této výstavy. Naše organizace byla požádána o zajištění dodání trofejí ulovené zvěře v posledních pěti letech. Tímto žádáme o zpětnou vazbu, kolik trofejí z Vašich honiteb předpokládáte, že byste na výstavu poskytly. 5/ V kanceláři OMS HK jsou stále k dispozici optická zradidla proti srážkám se zvěří, pachová zradidla budou objednána v následujících dnech. Tímto žádám spolky, které mají o pachová zradidla zájem, nechť zašlou emailem objednávku – počet kusů pěny a počet kusů koncentrátu. 6/ Byla učiněna hromadná objednávka zradidel proti vysekání srnčat, viz: https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2020/Kveten-2020/Efektivni-zachrana-srncatSpolkům, které si přípravky objednaly, byly přípravky v minulém týdnu vydány. Pokud by ještě někdo měl zájem, lze stále doobjednat, dodání do týdne. 7/ Myslivecká rada ČMMJ, z.s. na svém zasedání dne 20. 4. 2021 rozhodla o možnosti doplnění kandidátní listiny pro volbu předsedy, místopředsedy pro spolkovou činnost, místopředsedy pro ekonomiku a legislativu a členů Dozorčí rady ČMMJ, z.s. Volby do MR ČMMJ, z.s. a DR ČMMJ, z.s. byly vyhlášeny dne 13. 8. 2020. Rozhodnutím Myslivecké rady ČMMJ, z.s. ze dne 3. 5.2021 se navrhuje, aby SZ ČMMJ, z.s. na nejbližším zasedání rozhodl o sjednocení konce volebního období u všech členů Myslivecké a Dozorčí rady ČMMJ, z.s. tak, že bude končit dnem 18. 11. 2025. Případní noví zájemci o kandidaturu ze strany členů ČMMJ, z.s. zašlou vyplněnou kandidátní listinu e-mailem na adresu iva.dvorakova(a)cmmj(,)cz nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 do 16. 5. 2021 (rozhoduje den doručení). 8/ V kanceláři OMS HK jsou připraveny propagační materiály pro děti na Vaše akce. Spolky, které projevily o materiály zájem, mohou si jej vyzvednout po telefonické domluvě. 9/ V letošním roce je plánováno školení nových lektorů ČMMJ. Vzhledem k tomu, že i zkušební komisaři OMS HK ubývají, je třeba posílit řady lektorů o nové členy. Apeluji na spolky, pokud máte ve spolku kandidáta, který má vyšší zkoušky z myslivosti, případně je absolventem vysoké školy, kde se vyučuje myslivost, doporučte nám tyto členy. 10/ V příloze Vám zasílám propagační materiály, které můžete volně využívat. V případě zájmu jsme schopni vytištěné letáky v kanceláři OMS HK zalaminovat. Po laminaci jsou materiály odolné venkovním podmínkám, mají delší živostnost a lze je pak bez problému umístit přímo v honitbě. S pozdravem „Myslivosti zdar!“ Bc. Ing. Lenka Hochov
19|03
2021

Oběžník OMS

 

Okresní myslivecký spolek Hradec Králové, z.s.

Všehrdova 194/6

Hradec Králové

500 02

 

hradeckralove(a)cmmj(,)cz, 602 277 780

 

 

 

 

Věc: Oběžník č. 2/2021

 

Vydaný dne: 16.3.2021


Vážení kolegové,

posílám Vám následující informace:

 

1/ Dochází ke změně emailové adresy OMS HK. Nová emailová adresa je hradeckralove(a)cmmj(,)cz

 

2/ Jarní svod 10.4.2021 je zrušen. Náhradní termín bude upřesněn.

 

3/ Chovatelská přehlídka trofejí je zrušena.

 

4/ Připomínám možnost čerpání dotací v programu péče o krajinu, viz:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210225-MZP-posila-60-milionu-korun-na-adaptaci-na-zmenu-klimatu-vysadbu-stromu-nebo-tvorbu-tuni-a-mokradu-

 

5/ OMS HK požádal o dotaci na zradidla zamezující střetům se svěří na pozemních komunikacích I. třídy. Spolky, v jejichž honitbě vede komunikace I. třídy, mohou žádat o zradidla na OMS HK.V současné chvíli jsou k dispozici optická zradidla. Manuál a postup instalace těchto zradidel Vám zasílám v příloze.

 

 

6/ Zasílám Vám odkaz na grantovou výzvu pro výsadbu stromů v krajině:

https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grant-skoda-stromky

 

7/ V rámci práce s dětmi a mládeží vyhlásil OMS HK soutěž ,,Mé toulky za zvěří“. Propozice soutěže Vám zasílám v příloze a jsou ke stažení na webu a facebooku OMS HK. Propozice byly odeslány na Základní a Mateřské školy okresu Hradec Králové.

 

8/ Připomínám, že do konce března jsou zakázané společné lovy a veškeré zkoušky.

 

9/ Vzhledem k nemožnosti vést kurz z myslivosti prezenčně, bude OMS HK v tuto chvíli kurz řešit distanční formou.

 

10/ OMS HK bude hromadně objednávat pachová zradidla proti vysekání srnčat při senoseči, viz: https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2020/Kveten-2020/Efektivni-zachrana-srncat

Pokud máte o tyto přípravky zájem, zašlete objednávku na email OMS HK do konce března, poté bude odeslána hromadná objednávka.

 

11/ ČMMJ, z.s. pořádá školení vedoucích mysliveckých kroužků. Ti z vás, kteří máte zájem pracovat s dětmi a mládeží, posílejte přihlášku kolegyni Kolouchové: lucie.kolouchova(a)cmmj(,)cz

Propozice školení posílám v příloze.

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Bc. Ing. Lenka Hochová

jednatelka OMS HK 

 

05|03
2021

Dotace na myslivost

Vážení kolegové, 

posílám Vám informace k možnému čerpání dotačních titulů z Programu péče o krajinu.


Od 26. 2. 2021 do 29. 3. 2021 je otevřena výzva Ministerstva životního prostředí pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu – Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Cílem výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu. Podporována jsou opatření dle směrnice č. 2/2021, která je přílohou č. 1 této Výzvy, např. výsadby nelesní zeleně, tvorba mokřadů a tůní, realizace prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), záchranné transfery živočichů, seč a pastva druhově bohatých luk, likvidace invazních druhů a další opatření na podporu biodiverzity a obnovy krajinných struktur.

Ministerstvo životního prostředí podporuje iniciativu Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“, jejímž cílem je vysadit v české krajině během 5 let 10 milionů stromů na podporu ekologické stability a snížení zranitelnosti krajiny vůči negativním dopadům změny klimatu. Proto je v rámci Výzvy alokováno 20 mil. Kč pouze na výsadby nelesní zeleně ve volné krajině. V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).

Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku, části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů (tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů) a opatření investičního charakteru.

Do podprogramu PPK B se mohou hlásit fyzické i právnické osoby. Výše dotace pokryje až 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše žádosti není stanovena a horní hranice je 250 tis Kč. Alokováno je v PPK B celkem 60 miliónů korun.

Způsob podání žádosti, její hodnocení a další důležité informace jsou k nalezení na https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor

Výzva na webu MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20210225-MZP-posila-60-milionu-korun-na-adaptaci-na-zmenu-klimatu-vysadbu-stromu-nebo-tvorbu-tuni-a-mokradu-

 

   

S pozdravem

 

Bc. Ing. Lenka Hochová

jednatelka OMS HK


12|02
2021

Oběžník OMS

ČMMJ z.s,okresní myslivecký spolek Hradec Králové Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové, č.t.602 277 780www.myslivost.cz/omshradeckralove e-mail:omshk(a)volny(,)cz Věc: Oběžník leden/únor 2021 Vydaný dne: 4.2.2021Vážení kolegové, zasíláme Vám následující informace: 1/ Dle rozhodnutí myslivecké rady, bude kancelář OMS HK pro letošní rok otevřena následovně: Úterý: 9:00 – 14:00 hod. POUZE HOME OFFICE, jednatelka pracuje z domu, ve výše uvedené době je jednatelka přítomna na telefonu a emailu Čtvrtek: 9:00 – 18:00 hod. Kancelář OMS HK 2/ Vzhledem k epidemiologické situaci se může kdykoliv stát, že bude muset být kancelář OMS po určitou dobu uzavřena z důvodu ošetřování dítěte, karantény, apod..proto prosím vždy sledujte webové stránky a facebook, kde budou tyto náhlé změny zveřejněny. 3/ Ke dni 31.12.2020 skončily webové stránky všech OMS, nové webové stránky pro OMS HK jsou od 1.1.2021 následující: https://hradeckralove.cmmj.cz4/ Myslivecké spolky, které ještě nezaslaly hlášenky o odlovu zvěře, učiňte tak v nejbližší době. Chovatelská přehlídka trofejí se uskuteční v Nechanicích v termínu 14.4. – 18.4.2021, pokud to vzhledem k epidemiologické situaci bude možné. 5/ Termíny kynologických zkoušek jsou vypsány na webových stránkách, v tuto chvíli berte tyto termíny jako platné. Pokud vzhledem k epidemiologické situaci nastane změna, bude vše opět na webových stránkách. 6/ Vzhledem k epidemiologické situaci byl zrušen plánovaný Myslivecký ples. 7/ Do 20.2.2021 lze podávat návrhy na vyznamenání členů Vašich spolků.
10|12
2020

Dotace na myslivost

Platné znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (bez příloh)

________________________________________________________________________

 

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

            Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.

 

 

ČÁST TŘETÍ

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

 

HLAVA I

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM HONITEB

 

§ 36

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

 

            (1) Finanční příspěvky podle této hlavy lze poskytnout uživateli honitby22).

 

            (2) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v této hlavě s výjimkou žádosti o finanční příspěvek uvedený v § 41bdoručí žadatel příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělstvípodle § 2 odst. 1 po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku uvedeného v § 41bžadatel doručípříslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělstvípodle § 2 odst. 1 po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za bezprostředně předcházející hospodářský rok34).

           

(3) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků podle této hlavy se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení; žádost se podává za každou honitbu samostatně, a to jednou za období podle odstavce 2.Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.

 

            (4) Sazby finančních příspěvků podle této hlavy jsou uvedeny v části VI přílohy č. 1
k tomuto nařízení.

 

(5) Výše finančních příspěvků podle této hlavy se s výjimkou finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) a s výjimkou finančního příspěvku uvedeného v § 41d stanovíjako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41d
se stanoví ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však může činit 40 000 Kč.
Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty
a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za předmět finančního příspěvku, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty,
u které uplatňuje nárok na odpočet daně.

 

§ 37

Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře je

a) založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř
se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází
v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní,
nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,

b) zřizování napajedel pro zvěř,

c) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek,

d) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zákona o myslivosti23),

e) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří,

f)   pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení na spárkatou zvěř,

g) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových krmelců pro drobnou zvěř; krmelcem pro drobnou zvěř se rozumí jesle pro krmení zajíce polního objemnou pící a jadrným krmivem, nebo zásyp pro pernatou zvěř,

h) pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech, nebo

i)   zajištění vhodného krmiva pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo muflona (dále jen „vybrané druhy spárkaté zvěře“) v přezimovací obůrce na dobu
4 měsíců.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován finanční příspěvek, nebo se založením a údržbou políček pro zvěř, na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území,v němžse pozemek nachází,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) až g) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000; v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až g) též se zřetelným označením jeho rozmístění
v minulých letech, byl-li na něj poskytnut finanční příspěvek,

c) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území,
v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje
a období, ve kterém začalo políčko pro zvěř sloužit svému účelu,

d) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až h)technická dokumentace a

e)  v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. i) sčítaný počet kusů vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce.

 

            (3) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře lze poskytnout, jestliže

a) výměra políček pro zvěř nepřevyšuje 2 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, a kultura na políčku pro zvěř, na které se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží pouze svému účelu,

b) četnost zřizovaných napajedel pro zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

c) četnost betonových nor na lov lišek nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby,

d) četnost lapacích zařízení nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

e) četnost hnízdních budek pro vodní ptáky nepřevyšuje 2 kusy na 1 ha vodní plochy
v honitbě,

f)   četnost odchytových zařízení na spárkatou zvěř nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby
a odchytové zařízení, pokud je konstruováno jako kovová klec, je vybaveno přítlačnou posuvnou stěnou a zařízením pro přenos signálu o uzavření klece,

g) četnost krmelců pro drobnou zvěř nepřevyšuje 1 ks na 100 ha honitby,

h) četnost akusticko-světelných plašičů zvěře nepřevyšuje 1 ks na 150 ha zemědělské půdy v honitbě, plašiče umožňují nastavení doby provozu a vytvářejí alespoň 2 kombinace akusticko-světelných efektů, nebo

i)   sčítání vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce bylo provedeno za účasti zástupce příslušného krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1
a o sčítání byl proveden zápis.

 

            (4) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až g) poskytuje jedenkrát za 10 let a v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. h) jedenkrát za 5 let.

 

§ 38

Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního je

a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich přirozeného výskytuodpovídajících jejich přirozenému prostředív rámci honitby,

b) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách
jeho přirozeného výskytuodpovídajících jeho přirozenému prostředí v rámci honitby, nebo

c) pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře
a zajíce polního se přikládají

a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) koncepce podpory ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního na běžný rok,

c) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stadií,

d) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) pravomocně udělený souhlas k vypuštění do přírody nebo pravomocně povolená výjimka ze zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24), a

e) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) technická dokumentace.

 

            (3) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
lze poskytnout, jestliže

a) nakoupení nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytuodpovídajících jejich přirozenému prostředí,

b) minimální počet vypouštěných jedinců do honitby byl 30 kusů koroptve polní nebo 10 kusů zajíce polního,

c) četnost přenosných přístřešků pro koroptve polní nepřevyšuje 5 kusů na 100 ha zemědělské a ostatní půdy,

d) při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1 : 1 až 3 : 5,

e) chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny25) a zákona o myslivosti26),

f)   všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let, a

g) vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce příslušného krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1 a o provedeném vypuštění byl proveden zápis.

 

            (4) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se
v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na vypuštění koroptve polní po zakomorování.

 

            (5) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se
v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) poskytuje na ohrožené druhy zvěře a zajíce polního, kteří nejsou v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění.

 

            (6) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze
v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) poskytnout nejvýše jedenkrát za 5 let.

 

§ 39

Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v části VI přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy se přikládají koncepce oborního chovu zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy a plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27), který je s touto koncepcí
v souladu.

 

            (3) Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy lze poskytnout, jestliže žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

 

            (4) Při určování výše finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy podána, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

 

§ 40

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku je

a) pořízení a instalace nebo výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek
pro dravce, nebo

b) pořízení a rozmístění nebo výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce
na zemědělské půdě.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo s rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němžse pozemek nachází,

b) projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo
1 : 10 000 se zřetelným označením hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce v minulých letech, byl-li na ně poskytnut finanční příspěvek,
a nově instalovaných, na které je finanční příspěvek žádán, a

c) zápis o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo o rozmístění loveckých stanovišť pro dravce.

 

            (3) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže

a) četnost hnízdních podložek nebo budek pro dravce nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby a

b)četnost loveckých stanovišť pro dravce nepřevyšuje 5 kusů na 1 ha zemědělské půdy v honitbě a tyto jsou rozmístěny na zemědělské půdě.

 

§ 41

Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře je

a) nákup a aplikace veterinárníhoantiparazitickéhopřípravku pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo

b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře se přikládají

a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem a kopie dokladu o zakoupení veterinárníhoantiparazitického přípravku,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného daňového dokladu
za provedené laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a cenou a

c) platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

 

            (3) Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz
v chovech zvěře lze poskytnout, jestliže

a) byly na základě laboratorních vyšetření odebraných vzorků z ulovené zvěře v honitbě zjištěny nálezy parazitóz,

b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře bylo řádně doloženo a

c) žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

           

§ 41a

Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého

           

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého je ulovení kormorána velkého v souladu se zákonem o myslivosti a zákonem
o ochraně přírody a krajiny35).

 

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého se přikládá kladné rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních stavů zvěře36).

 

(3) Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého
lze poskytnout za každou horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na úrovni ozobí, jejíž předání ke zničení je potvrzeno v příloze č. 2 k žádosti o poskytnutí finančních prostředkůpříspěvků poskytovaných uživatelům honiteb.

 

§ 41b

Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého

 

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého.

 

(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus,  kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 5 hospodářských roků bezprostředně předcházejících hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údajo odlovu prasat divokých za některýz5 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 5 předchozích hospodářských roků hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.

 

            (3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.U uváděných kusů musely být do objednávky laboratorního vyšetření uvedeny název a evidenční číslo honitby a označení plomb.

 

§ 41c

Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin

           

(1) Předmětem finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin je

a) založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; remízkem se rozumí dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných druhů keřů a stromů a zajišťující drobné zvěři přirozený úkryt ve volné krajině,

b)výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; plodonosnými dřevinami se rozumí druhy v rámci rodů bez, brslen, dřín, dřišťál, hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, jírovec, kaštanovník, líska, morušovník, ořešák, pámelník, ptačí zob, rakytník, růže, slivoň a srstka.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,

b) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1: 10 000,

c) kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu dřevin, obsahující zejména druh dřeviny, výšku nadzemní části a počet jedinců,

d) fotografická dokumentace předmětu příspěvku a

e) projekt obsahující zejména výčet pozemků, na nichž byl založen remízek nebo vysazeny plodonosné dřeviny, dřevinnou skladbu výsadby a v případě remízku i jeho plochu.

 

            (3) Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
lze poskytnout, jestliže

a) pro výsadbu nebyly použity dřeviny ze seznamu invazních nepůvodních druhů37),

b) výměra založených remízků nepřesahuje 2 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra založeného remízku je 0,05 ha a maximální výměra založeného remízku je 1 ha, a

c) pro výsadbu stromů v založeném remízku a pro výsadbu stromů plodonosných dřevin byly použity poloodrostky nebo odrostky opatřené mechanickou zábranou kontaktu se zvěří
o minimální výšce 1 m; poloodrostkem se rozumí dřevina s nadzemní částí o výšce od 51 do 120 cm, odrostkem se rozumí dřevina s nadzemní částí o výšce od 121 do 250 cm.

 

§ 41d

Finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku je nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu.

           

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,

b) kopie faktur vztahujících se k nákupu a zprovoznění chladicího zařízení a

c)  fotodokumentace chladicího zařízení nebo stavby obsahující chladicí zařízení s jejich zobrazením ze tří stran a fotodokumentace výrobního štítku chladicího zařízení.

 

            (3) Finanční příspěvek se v rámci jedné honitby poskytuje jedenkrát za 5 let.

 

            (4) Finanční příspěvek je poskytován v režimu podpory de minimis21).

 

HLAVA II

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

 

§ 42

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

 

            (1) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se podává
na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.Údaje obsažené
ve formuláři žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.

 

            (2) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 jsou uvedeny v části VII přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

            (3) Výše finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se stanoví jako součet součinů sazby a počtu technických jednotek.

 

§ 43

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

 

            (1) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů
lze poskytnout vlastníku loveckého psa.

 

            (2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek.

 

            (3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1 po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

 

            (4) Součástí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.

 

            (5) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů
lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.

 

§ 44

Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců

 

            (1) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku chovu loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.

 

            (2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný odchov loveckého dravce28) vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.

 

            (3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu zemědělství nebo Ministerstvu životního prostředí podle § 2 odst. 1po splnění předmětu finančního příspěvku
do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

 

            (4) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců
se přikládají

a) osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24) nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování
s ohroženými druhy29),

b) potvrzení o složení sokolnické zkoušky a

c) potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

 

            (5) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout, jestliže jsou lovečtí dravci

a) trvale nezaměnitelně označeni a

b) v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky zkontrolovat
po dobu 2 týdnů od data podání žádosti.

 

 

* * *

 


22)  § 2 písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

34) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

23)  § 45 zákona č. 449/2001 Sb.

24) § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

25)  § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

26)  § 5 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

27)  § 36 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

35)  § 39 zákona č. 449/2001 Sb.

§ 5b zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36)§ 39 zákona č. 449/2001 Sb.

37)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým
se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

 

28)  § 44 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

29)  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění.

10|12
2020

Ústřední veterinární správaStátní veterinární správySlezská 100/7, Praha 2, 120 00T: +420 227 010 111Elektronická adresa podatelny: epodatelna(a)svscr(,)czID datové schránky: d2vairvBankovní spojení: ČNB 4221011/0710IČ: 00018562Č. j.: SVS/2020/109171-GVyřizuje: MVDr. Tomáš JarosilTelefon: +420 227 010 150VPrazedne 24. 09. 2020Africký mor prasat -aktuální situacea rizikaVážená paní, vážený pane,dovoluji si Vám zaslat informaci týkající se aktuální situace výskytu afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v okolních zemích a s tím spojeného zvýšeného rizikamožného dalšího šíření této nákazy azároveň Vás požádato spolupráci vtéto věci.AMP se v zemích Evropské unie vyskytuje již od roku 2014, kdy byl zavlečen do pobaltských států (Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy). Tuto nebezpečnou nákazu prasat se doposud nepodařilo účinně eradikovat, ani zabránit jejímu postupnému šíření a stala se tak nejvážnější hrozbou nejen pro populaci prasat divokých, ale zejména pro chovatele domácích prasat a na ně navazující producenty.V řadě zemí postižených touto nákazou dochází v letošním roce k opětovnému zvyšování počtu hlášených případů pozitivníchnálezůAMP u prasat divokých. Zhlediska České republiky (dále jen „ČR“) jsme doposud spatřovalinejvětší nebezpečívšíření nákazy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.Nejnovějším rizikem, a to nejen pro ČR, nýbrž pro všechny evropské státy, je výskyt AMP u prasat divokých v Německu. První pozitivní případ u nalezeného uhynulého prasete divokého zde byl potvrzen 10. 9. 2020 ve spolkové zemi Braniborsko (Brandenburg), u obce Schenkendöbern v okresu Spree-Neisse, přibližně 6 km odhranice s Polskem. Krátce na to byly potvrzeny i další pozitivní případy v této oblasti, která se nachází přibližně 110km od hranic sČR. Přestože německé kompetentní orgány přijaly potřebná opatření bezodkladněa adekvátně k aktuální situaci, další vývoj v této oblasti zatím nelze předvídat.Mapu udávající současnou situaci rozšíření AMP vEvropské unii dle regionalizace naleznete na odkazu: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdfVtěchto souvislostech Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) upozorňuje na stoupající riziko možného znovu zavlečení AMP na naše území.Přestože výskyt AMP vNěmecku nepředstavuje vsoučasné chvíli akutní nebezpečí pro ČR, je třeba si uvědomit, že činností člověka již došlo a kdykoli může znovu dojít kpřenosu AMP i na velké vzdálenosti, přičemž velmi důležitou roli vtomto způsobupřenosu hrají kontaminované produkty (zejména potraviny)pocházející z prasat. Ohroženy jsou tak všechny oblasti ČR bez výjimky. Ministerstvo zemědělstvívšechny KVSČMMJSvaz chovatelů prasatvšechny asanační podniky
2Vdané situaci považujeme uplatňování všech mechanismů, které mohou toto nebezpečí snížit,za naprosto nezbytné. VČeské republice proto nadále zůstávají vplatnosti mimořádná veterinární opatření, jejichž úplné znění naleznete na webových stránkách SVS (https://www.svscr.cz/uredni-deska/). U prasat divokých je zásadní důsledné vyhledávání, laboratorní vyšetřování a bezpečná likvidacekadáverů uhynulých prasat divokých na celém našem území. Právě kadávery infikovaných prasat jsou jednoznačně největším rizikem a nejčastějším zdrojem přenosu infekce AMP vpopulaci prasat divokých amohou také sloužit jako rezervoár pro dlouhodobou perzistenci AMP vdané lokalitě. Intenzivní adůsledné vyhledávání a následné včasné odstraňování uhynulých prasat, včetně prasat sražených dopravním prostředkem, tato rizika velmi výrazně snižuje. Z tohoto důvodu znovu připomínáme, že platí povinnost oznámit nález uhynulého prasete divokého místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen “KVS“), za což náleží oznamovateli tzv. „nálezné“ ve výši Kč 2 000, které je vypláceno KVS za podmínky zajištění laboratorního vyšetření vzorku na AMP. Takto nastavený systém včasné detekce vpřípadě zavlečení AMP je klíčový pro přijetí účinných opatření.Riziko zavlečení a následná perzistence AMP výrazně stoupá v oblastech s vysokou populační hustotou prasat divokých, proto je velmi důležité plošné snižování stavu populace prasat divokých. V této oblasti je zcela zásadní úloha samotných myslivců a uživatelů honiteb. Vzájemná spolupráce mysliveckých organizací a orgánů státní správy myslivosti je naprosto nezbytnáarozhodující pro úspěšnost postupu a dosažení cíle. Nadále také platí celoplošný zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, stejně tak i dovoz veškerých částí těl prasat divokých zoblastí svýskytem AMP. Pro chovatele domácích prasat zůstává vplatnosti zákaz použití sena a slámy, které pochází ze zemí svýskytem AMP a, vsouladu sevropskou legislativou, i zákaz krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady. Základním preventivním opatřením v chovech domácích prasat je striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti. Důraz klademe zejména na důkladné oplocení chovů, které zabrání kontaktu domácích prasat sprasaty divokými, účinný černo-bílý systém chovu(např. vhodné umístění kafilerních boxů, zákaz vjezdu cizích vozidel do celého areálu hospodářství, zákaz vstupu cizím osobám a evidence návštěv, používání pracovních oděvů a obuvia převlékání při vstupu do chovu a výstupu zněj ideálně za použití hygienické smyčky), používání bezpečných krmiv, steliva a vodya zabezpečení jejich správného skladování, důslednou evidenci všech přesunů prasat sdůrazem na prodej do dočasných hospodářství.Současně je třeba vchovech nastavit takový systém sledování a kontroly zdravotního stavu prasat, který zajistí včasné rozpoznání nákazy. Je totiž třeba mít na paměti, že AMP se vchovu šíří zpočátku pomalu a je spojen snáhlými úhyny jednotlivých kusů, případně aborty u prasnic.Proto je důležitá spolupráce se soukromými veterinárními lékaři (dále jen „SVL“) a krajskou veterinární správou (dále jen „KVS“)při zajištění vyšetření vpřípadě zmetání i vpřípadě hromadných úhynů bez jasné příčiny. Ze stejných důvodů je důležité dodržovat stanovené požadované počty vyšetření uhynulých prasat, která jsou dodána do asanačního podniku vrámci již zavedeného monitoringu AMP, který organizuje a zajišťuje příslušná KVS. Pevně věřím, že si všichni uvědomujeme závažnost celé situace a naše dosavadní spolupráce bude inadále úspěšně pokračovat. Zároveň Vás prosím o předání těchto informací všem uživatelům honiteb, myslivcůmavšem chovatelům prasat, případně dalším zainteresovaným subjektům.Předem Vám děkuji za spolupráci.
10|12
2020

Informace z OMS HK

Věc: Oběžník listopad/prosinec2020

 

Vydaný dne: úterý3.12.2020


Vážení kolegové,

zasíláme Vám následující informace:

1/ V září 2020 nastoupila na pozici jednatelky OMS HK Bc. Ing. Lenka Hochová, zároveň jednatelka OMS Jičín. Pro OMS HK s tím souvisí změna úředních hodin, o které jste již byli informováni.

 

2/ Byl založen Facebook OMS HK: https://www.facebook.com/Okresn%C3%AD-mysliveck%C3%BD-spolek-Hradec-Kr%C3%A1lov%C3%A9-zs-110923400751786

Zde budou vkládány fotografie z akcí a další důležité informace.

 

3/ Ke dni 31.12.2020 skončí webové stránky všech OMS, webová adresa www.myslivost.cz/omshradeckralove přestane tímto dnem fungovat. Nové webové stránky pro OMS HK budou následující: https://hradeckralove.cmmj.cz

V současné době probíhá transfer informací a veškerých dokumentů ze starých stránek na nové.

4/ OMS HK uvažuje na přelomu ledna/února 2021 uspořádat školení pro prohlížitele zvěřiny. Předejte tuto informaci členům Vašeho spolku a případné zájemce nahlaste emailem na OMS HK.


5) Ve čtvrtek 24.9.2020 proběhla Krajská koordinační rada, kde byly Ing. Františkem Novákem sděleny informace k dotačním titulům. Potřebné informace Vám zasílám v příloze.6) Do 15.2. 2021 prosíme zaslat Hlášenky o odlovu spárkaté zvěře – tiskopis přikládáme. Chovatelská přehlídka trofejí se uskuteční v Nechanicích v termínu 31.3.- 4.4.2021.

 

7)Kurz adeptů o první lovecký lístek bude od 1.1.2021 stát členy ČMMJ 6.000,- Kč a nečleny 10.000,- Kč. V této ceně jsou zahrnuty výukové materiály (výukové desky ČMMJ, Penzum), střelby v kurzu a střelby u zkoušek, závěrečná zkouška.

 

8/ Volby do ČMMJ - Na Krajské koordinační radě byl do Myslivecké rady ČMMJ za Královéhradecký kraj zvolen Ing. Aleš Pícha z OMS Rychnov nad Kněžnou.

9/ Královéhradecký kraj vypsal dotace, na které vy, jako spolky můžete žádat. Žádá se přes dotační portál: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6

Pokud ve spolku vedete myslivecký kroužek pro děti nebo se podílíte například na dětském dnu ve spolupráci s obcí, případně děláte přednášky ve školách, na to vše lze získat nemalé peníze. V rámci ochrany životního prostředí lze dále žádat na berličky pro dravce a další záležitosti. V příloze Vám zasílám podmínky žádosti pro práci s dětmi a mládeží.

OMS HK je připraven Vám pomoci s případnou administrací žádosti.

 

10/Pro rok 2021 předpokládáme poskytnutí příspěvků na pořízení pachových ohradníků a dalších zradidel jako v předešlých letech. Spolky, v jejichž honitbě vede komunikace I. třídy, mohou zaslat žádost na OMS HK, nejlépe do 31.12.2020.

11/Dle vyjádření KVS v Královéhradeckém kraji máme nejméně (v ČR) odevzdaných uhynulých prasat k vyšetření na AMP. Nebyla porovnávána absolutní čísla, ale procento k zastřeleným (vyšetřeným na Trichinelózu divokých prasat).


Zároveň upozorňuji na skutečnost, že je vypláceno za uhynulé divoké prase (i sražené autem) 2000 Kč, při dodržení nutných podmínek pro vyplacení – zajištění vyšetření na AMP prostřednictvím Krajské veterinární správy (odeslání objednávky na SVÚ nebo asanační ústav).


Dále Vás upozorňuji na výskyt nových ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní aviární influenzy v chovech drůbeže a nové případy HPAI u volně žijících ptáků v Evropě. V souvislosti s popsanou nákazovou situací je rovněž důležité zajistit laboratorní vyšetřování nalezených uhynulých nebo nemocných volně žijících ptáků.


12/ Provoz kanceláře v závěru roku 2020 a na začátku roku 2021: Posledním úředním dnem je čtvrtek 17.12.2020, veškeré platby příspěvků připsané na účet po tomto datu, budou zpracovány první úřední den v novém roce 7.1.2021.

 

Vážení kolegové,

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho loveckých zážitků a úspěchů, ale hlavně zdraví a pohodu v novém roce.

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 


Bc. Ing. Lenka Hochová

08|09
2020

Změna úředních hodin na OMS HK

Vážení kolegové,

počínaje dnešním dnem dochází na OMS Hradec Králové ke změně úředních hodin následovně:

 pondělí: zavřeno

úterý: 9:00-14:00 hod.

středa: zavřeno

čtvrtek: 9:00-18:00

pátek: zavřeno

 

02|06
2020

MUDr. J. Hošek

viz příloha
13|01
2020

Střelecký den

Vás zve na

11. ROČNÍK soutěže o putovní Ledový pohár

 
Sobota 25. ledna 2020

Střelnice MS POLABÍ SkaliceOrganizační výbor:

Ředitel soutěže: Novotný Vladimír

Hlavní rozhodčí: Mencl Pavel

Ekonom: Holeček Jaroslav

Tech. dispečink: členové MS Skalice

 

Sřílí se : Americký Trap 2 x 15 terčů

Startovné: 200,- Kč

Časový rozvrh: 8:30 – 9:00 hod. prezentace střelců

9:00 hod. zahájení (nástup střelců)

9:15 hod. zahájení soutěže


  • Závod se koná za každého počasí, dle pravidel brokové střelby

  • na střelnici je zajištěno občerstvení, parkování vozidel

  • Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn.

Střelnice se nachází ve Skalici při státní silnici na Jaroměř v Mysliveckém areálu MS POLABÍ Skalice č.p. 121, t.j. asi 7 km od Hradce Králové.

Souřadnice pro navigace: 50° 16´ 41´´ N , 15° 51´ 59´´ E

Kontakt: Pavliš Karel 737 734 350

Novotný Vladimír 603 929 811

Havlas Jiří 604 305 136


Myslivecké spolek POLABÍ ve Skalici děkuje všem sponzorům, kteří přispějí cenami do soutěže.

Sponzoři budou prezentováni na sponzorské tabuli při soutěži.

10|01
2020

OMS

OBĚŽNÍK č. 1- 2020

 

Datum vydání: 5.01.2020

Datum rozeslání: 8.01.2020

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu města Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 11.12.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků pro rok 2020.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2019 neuhradí členský příspěvek (pojištění u Halali- pojišťovna, a.s) mohou tak učinit do 31.01.2020 aniž bude nutné ve smyslu Stanov ČMMJ, z.s. obnovit členství, to je nově vyplnit přihlášku do ČMMJ, z.s..Po tomto termínu bude nutné se znovu do ČMMJ, z.s. přihlásit a vyplnit přihlášku. Správní poplatek za tento úkon je Radou stanoven na 100,- Kč

Připomínáme, že výše členského příspěvku s pojištěním na rok 2020 je stanoven takto:

Řádný člen: varianta pojištění minimum: 1.000,- Kč, standard 1.200,- Kč a exclusiv: 1.700,- Kč, důchodce od 65 let věku a invalida III. stupně a studenti (nutno doložit potvrtzení o studiu): 650,- Kč. Platbu je možné uhradit až na tři roky. Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet č.: 260 100 7194/2010 (Fio banka, a.s.) do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo bez lomítka. Pro zpětné zaslání členského průkazu a potvrzení o platbě uveďte e-mailovou adresu na e-mail OMS HK: omshk(a)volny(,)cz. Bez tohoto údaje n e b u d e možné zpětné zaslání (pokud nejste evidováni v systému DIANA). Pro úplnost údajů poskytujte i vaše kontaktní telefonní číslo. Zanesením e-mailové adresy do systému DIANA vám zabezpečí zasílání „Zpravodaje ČMMJ, z.s“ na vaši e-mailovou adresu

2.) Rada OMS HK oznamuje, že v kanceláři OMS HK (je nutná osobní návštěva) lze vydat potvrzení o pojištění člena ČMMJ, z.s. pro lov v zemích Evropské unie, v jazyku země, kde se lov bude konat. Tato služba n e n í zpoplatněna. Rovněž lze uzavřít v kanceláři OMS HK pojištění pro zahraniční lovce. Pojištění na 3 dny 300,- Kč/osoba, na 5 dnů 450,- Kč/osoba na 30 dnů 600,- Kč/osoba a 6 měsíců (půl roku) 900,- Kč/osoba. Způsob platby pojišťovně v hotovosti, bankovní kartou nebo převodem z účtu. Do 10-ti dnů od sjednání smlouvy. Pojistitelem je osoba zprostředkovávající pojištění pro zahraniční lovce.

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: 20.03.2020 od 14.oo hodin sál restaurace „U Švagerků“ Všehrdova 196, Hradec Králové

Náhradní zkušební termín: pravděpodobně 27.03. 2020 – upřesní se.

Opravný termín: ve smyslu příslušné vyhlášky po uplynutí 1 měsíce po termínu řádné nebo opravné zkoušky, tedy nejdříve po 21.04.2020 (květen)

 

Na OMSu HK je registrováno celkem 8 uchazečů o zkoušku z myslivosti ročníku 2018/2019.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů. Zkoušku pro myslivecké hospodáře pořádá OMS Chrudim. Podrobnosti zveřejněné na webu OMS HK a v příloze tohoto oběžníkuOMS Chrudim (včetně přihlášky).

OMS HK přijímá přihlášky zájemců o zkoušku z myslivosti ještě do termínu 15.01.2020 z rozhodnutí Rady OMS Hk. K termínu 5.01.2020 je přihlášeno 10 uchazečů. Poplatek je stanoven ve výši 6.500,- Kč pro nečlena ČMMJ, z.s. a 4.500,- pro člena ČMMJ,z.s. Podrobnosti k přihlášení lze získat v kanceláři OMS HK na telefonu 602 277 780. Pro podání přihlášky je n u t n á návštěva kanceláře OMS HK. Termín zahájení kurzu 2020/2021 je stanoven na 16..01.2020. Povinné střelby jsou naplánovány pro oba kurzy na den 13.03. 2020 od 15.oo hodin na střelnici MS „BOR“ Probluz. Garant Tomáš Skalický – certifikovaný střelecký rozhodčí.

4.) Rada OMS HK informuje, že má v kanceláři OMS zásobu pachových ohradníků a optických zradidel. Nákup těchto prostředků byl dotován KHK. Proto pro potřeby MS je poskytován zdarma. Způsob žádosti vám byl již na jaře tohoto roku zaslán.Podmínky umisťování u silnic jste rovněž obdrželi „Vyjádření k umisťování zařízení odrazujích zvěř od vstupu na PK“ ze dne 20.05.2019, č.j.: SSKHK/55/9163/2019“. Dosud si odebralo PO a OZ pouze 7 MS. Rada informuje, že v měsíci lednu bude mít k dispozici i ochranu srnčat proti posekání. Distribuce v únoru 2020 zdarma. Žádosti předkládejte na OMS HK obvyklým způsobem. Informace byly poskytnuty nebo na tel. vyžádání budou poskytnuty jednatelem.

5.) Rada OMS HK informuje, že do termínu 15. 02. 2020 lze předkládat návrhy na vyznamenání členů mysliveckých spolků podle variant dle směrnice ČMMJ, z.s:vyznamenání

MS k podávání návrhů na vyznamenání členů MS využijí tiskopisy předepsané Do 29.02.2020 je termín k zaslání návrhů na ČMMJ, z.s. do Prahy. Odestup mezi jednotlivými stupni vyznamenání musí být 5 le (varianta I – III stupeňt. U ostatních zpravidla dovršením významného životního výročí nebo rozhodnutím členské schůze. U věrnostních medailí musí být člen nepřetržitě 30 let členem ČMMJ, z.s.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2019 bude v termínu 27.03 – 29.03.2020 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce budou včas mysliveckou komisí zveřejněny. Předsedou je MUDr. František HOŠEK. Myslivecká komise stanovila zasílání hlášenek předepsaného vzoru (viz příloha) o ulovené trofejové zvěři okresu HK takto: srnci do 31.12.2019 daňci do 31.01.2020. V tomto termínu byly na OMS HK zaslány pouze 3 hlášenky. Rada OMS stanovuje náhradní termín do 31.01.2020 a to k zaslání hlášenek srnců a daňků.To proto, že v roce 2020 bude probíhat mysluivecká výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí bude i mezinárodní přehlídka vystavovaných silných avýznačných trofejí. Proto Rada OMS HK vyzývá myslivecké hospodáře, kteří chtějí aby byly silné a význačné triofeje srnců, daňků a šelem zde vystaveny, aby zasílali do 15.12.2019 takové návrhy do kanceláře OMS HK. Podle upřesnění podmínek pro vystavování trofejí na výstavě Natura Viva v termínu 26. – 31.05.2020 budou vystaveny u srnců a daňků p o u z e medailové trofeje zlaté a stříbrné. U kňourů pouze zlaté trofeje. Podrobnosti viz příloha.

7.) Rada OMS HK zveřejňuje informaci, že ples Okresního mysliveckého spolku Hradec Králové se koná 14.02.2020 v KD „Dvorana“ ve Smiřicích od 20.oo hodin. Podrobnosti vám budou sděleny jednatelem. Vstupné je 200,- Kč/osoba.Radsa OMS vyzývá ty MS, které chtějí podpořit soutěž o ceny („tombola“) věnováním zvěřiny, aby kontaktovali jednatele v této věci. MS mohou věnovat i věcné dary do „tomboly“. Pokud někteří členové MS se chtějí zapojit do pořadatelské služby nechť se hlásí u jednatele v kanceláři OMS HK.

8.) Rada OMS HK informuje, že na návrh Aleše Hojného schválila pro rok 2020 pořádání střelecké akce s názvem „Lovecký parkur“. Jde o mistrovství ČR. Střelecký přebor se bude konat 14.06.2020 na střelnici Kinský dal Borgo. Garantem akce je přítel HOJNÝ Aleš. OMS HK je pořadatelem se záštitou. Přihlášky o hodnotné ceny (počítá se účast až 100 střelců) lze podat v kanceláři OMS HK obvyklým způsobem nebo u A. Hojného. Tato akce je plánována do seznamu střeleckých akcí ČMMJ, z.s. na rok 2020

9.) Rada OMS HK oznamuje, že Sbor zástupců dne 15.11.2019 v Brně schválil návrh na změnu Stanov ČMMJ, z.s. především týkající se organizační struktury a řízení ČMMJ, z.s. K návrhu nových stanov byla schválena varianta vedení ČMMJ, z.s 14+1, to je 14 krajských zástupců ve vedení ČMMJ, z.s. místo 63 zástupců z okresů (tzv. Sbor zástupců). Změna stanov bude připravena ke schvalování do 15.06.2020.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v roce. 2020. Garantem této akce je Jaroslav Lhoták – předseda KOK OMS HK. Je uvažováno i s variantou tzv „Příměstského tábora“..

11.) Rada OMS HK opětovně ž á d á MS o podávání návrhů svých členů na členství v Radě OMS Hradec Králové nebo na členství v odborných komisích (střelecká, myslivecká, kulturně osvětová, ekonomická a kynologická) v termínu do 30.03.2020. Rok 2020 bude Okresní sněm tzv „volební“. Proto je nutné již nyní vytipovat vhodné kandidáty na tyto funkce a navrhnout v souladu s platnými Stanovami ČMMJ, z.s na OMS HK. Předpokládaný termín konání Okresního sněmu bude květen 2020.

12.) Rada OMS HK informuje, že i v roce 2020 pořádá sérii kynologických akcí. Seznam je zveřejněn na webových stránkách OMS HK a je součástí plánu akci na rok 2020.

13.) Rada OMS HK znovu informuje a připomíná, že ČMMJ, z.s. Praha – střelectví pořádá v termínu 7 – 8. 03.2020 „Školení střeleckých rozhodčích“ Přihlášky lze zaslat na e-mail: stepanka.fiserova(a)cmmj(,)cz nebo na telefon: 604 564 393 (Bc. Štepánka Fišerová), opakovaná informace..

14.) rada OMS HK schválila výši předepsaných poplatků za zkoušky psů na rok 2020 (viz příloha).

15.) Rada OMS HK informuje, že v kanceláři OMS ve Všehrdově ulici lze zakopit tyto tiskoviny:

a) – diplomy, „král honu“ jubilejní věnování, mysl. kondolence v cené 45,- Kč/kusu.

b) – záznamník proškolené osoby „Prohlížitel zvěřiny“ á 70,- Kč/kus

c) – povolenku k lovu á 4,- Kč/kus

d) – zkušební řád pro zkoušky LU psů – á 100,- Kč/kus, novely platné od 1.01.2020

16. V příloze naleznete tiskopis „HLÁŠENKY“ k odlovu trofejové zvěře v roce 2019.

Rada OMS HK ž á d á aby tento oběžník č. 1-2020 byl projednán v členských schůzích MS a byli informováni všichni členové MS.

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

Přílohy: 1 - Podrobnosti k předkládání medailových trofejí na výstavu „NATURA VIVA-2020 včetně parametrů trofejí

2- Předepsané poplatky za kynoilogickou akci/zkoušku na rok 2020

4 –Hlášenka odlovu trofejové zvěře v roce 2019 na OCHP 2020

5 –Plán základních akcí OMS HK na rok 2020

 

19|11
2019

Kynologické akce 2020

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2020

POŘÁDANÝCH OMS HRADEC Králové, p.s.

 

Datum

Typ KA-zkoušky

Místo

Specifikace

Poznámka

25.04.

Jarní svod

Chudeřice/Mladé Buky

Všechny LUP

Spolupráce s OMS Trutnov

09. 05

Podzimní zk.I

Kosičky

Oh + ostatní

 

16. 05.

Zkoušky vloh

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

21. 06.

Zkoušky norníků -N

Skřivany

Jezevč. + bord.

Umělá nora

11. 07.

Vodní práce

Kosičky

 

PP S.Vojnar

08. 08.

Lesní zkoušky

Stan. - Kocbeře

Oh. + ostatní

Hon. Kohoutov

06. 09.

Klubové PZ FCI

Vysoká n. Labem

retrivři

Skupina VIII

19. 09.

Podzimní zk. II

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

10. 10.

Barvářské zkoušky

Nový Hradec Kr.

Jezev. + ost.

PP M. Jiruchové

17. 10.

Podzimní zk. III

Smiřice

Oh. + ostatní

MS „Labská r.“

18. 10.

Zkoušky norníků-N

Skřivany

Jezev. + bord.

Umělá nora

Dle vůdců

IHb

nezadáno

individuální

31.12.2020

Dle vůdců

IZN

nezadáno

individuální

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. et Bc. Šedivka Michal – předseda KK při OMS HK

Projednáno v kynologické komisi dne 15.10.2019

 

Sestavil a administroval: Ing. František FROLA – jednatel OMS Hradec Králové

 

Schváleno Radou OMS Hradec Králové dne 14.10.2019

Poznámka: Podle nového předpisu je nutné plán KA nahlásit do 15.09.běžného roku na následující rok

 

V Hradci Králové dne 23.10.2019 zasláno na ČMMJ, z.s. Praha 24.10.2019

 

Počet výtisků: 15

 

Obdrží: 1 x ČMMJ, z.s. Praha Ing. Adámková, 5 x členové Kynologické komise při OMS HK, 8 x členové Rady OMS HK, 1 x archiv OMS HK

 

 

Výtisk č.:

 

Ing. František FROLA – jednatel Ing. Stanislav NEUMAN - předseda

19|11
2019

Oběžník OMS

OBĚŽNÍK č. 2- 2019

 

Datum vydání: 15.11.2019

Datum rozeslání: 19.11.2019

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu města Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 11.11.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2019 neuhradí členský příspěvek (pojištění u Halali- pojišťovna, a.s) mohou tak učinit do 31.01.2020 aniž bude nutné ve smyslu Stanov ČMMJ, z.s. obnovit členství, to je nově vyplnit přihlášku do ČMMJ, z.s..Po tomto termínu bude nutné se znovu do ČMMJ, z.s. přihlásit a vyplnit přihlášku. Správní poplatek za tento úkon je Radou stanoven na 100,- Kč

Připomínáme, že výše členského příspěvku s pojištěním na rok 2020 je stanoven takto:

Řádný člen: varianta pojištění minimum: 1.000,- Kč, standard 1.200,- Kč a exclusiv: 1.600,- Kč, důchodce od 65 let věku a invalida III. stupně: 650,- Kč. Platbu je možné uhradit až na tři roky. Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet č.: 260 100 7194/2010 (Fio banka, a.s.) do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo bez lomítka. Pro zpětné zaslání členského průkazu a potvrzení o platbě uveďte e-mailovou adresu na e-mail OMS HK: omshk(a)volny(,)cz. Bez tohoto údaje n e b u d e možné zpětné zaslání (pokud nejste evidováni v systému DIANA).

2.) Rada OMS HK oznamuje, že v kanceláři OMS HK (je nutná osobní návštěva) lze vydat potvrzení o pojištění člena ČMMJ, z.s. pro lov v zemích Evropské unie, v jazyku země, kde se lov bude konat. Tato služba n e n í zpoplatněna. Rovněž lze uzavřít v kanceláři OMS HK pojištění pro zahraniční lovce. Pojištění na 3 dny 300,- Kč/osoba, na 5 dnů 450,- Kč/osoba na 30 dnů 600,- Kč/osoba a 6 měsíců (půl roku) 900,- Kč/osoba. Způsob platby pojišťovně v hotovosti, bankovní kartou nebo převodem z účtu. Do 10-ti dnů od sjednání smlouvy.

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: březen 2020

Náhradní zkušební termín: duben 2020

Opravný termín: květen 2020

Na OMSu HK je registrováno celkem 8 uchazečů o zkoušku z myslivosti ročníku 2018/2019.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů. Zkoušku pro myslivecké hospodáře pořádá OMS Chrudim. Podrobnosti zveřejněné na webu OMS HK a v příloze tohoto oběžníkuOMS Chrudim (včetně přihlášky).

OMS HK přijímá přihlášky zájemců o zkoušku z myslivosti do termínu 20.12.2019. K termínu 18.11.2019 je přihlášeno 6 uchazečů. Poplatek je stanoven ve výši 6.500,- Kč pro nečlena ČMMJ, z.s. a 4.500,- pro člena ČMMJ,z.s. Podrobnosti k přihlášení lze získat v kanceláři OMS HK na telefonu 602 277 780. Pro podání přihlášky je n u t n á návštěva kanceláře OMS HK. Předpokládaný termín zahájení kurzu 2020/2021 bude v polovině ledna (15.01.2020).

4.) Rada OMS HK informuje, že má v kanceláři OMS zásobu pachových ohradníků a optických zradsidel. Nákup těchto prostředků byl dotován KHK. Proto pro potřeby MS je poskytován zdarma. Způsob žádosti vám byl již na jaře tohoto roku zaslán.Podmínky umisťování u silnic jste rovněž obdrželi „Vyjádření k umisťování zařízení odrazujích zvěř od vstupu na PK“ ze dne 20.05.2019, č.j.: SSKHK/55/9163/2019“. Dosud si odebralo PO a OZ pouze 5 MS.

5.) Rada OMS HK informuje, že dosud nebyly odebrány vyznamenání těchto členů: Kalista Václav . Připomínáme, že návrhy podané MS a vyřízené ČMMJ, z.s,. Praha je nutné uhradit v kanceláři OMS HK v hotovosti oproti převzetí vyznamenání

Zároveň vyzýváme MS k podávání návrhů na vyznamenání členů MS na předepsaném tiskopise a ve stanovených termínech dle Směrnice ČMMJ, z.s ze dne 18.11.2017. Odestup mezi jednotlivými stupni vyznamenání musí být 5 let. U ostatních zpravidla dovršením významného životního výročí nebo rozhodnutím členské schůze. U věrnostních medailí musí být člen nepřetržitě 30 let členem ČMMJ, z.s.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2019 bude v termínu 27.03 – 29.03.2020 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce budou včas mysliveckou komisí zveřejněny. Předsedou je MUDr. František HOŠEK. Myslivecká komise stanovila zasílání hlášenek předepsaného vzoru (viz příloha) o ulovené trofejové zvěři okresu HK takto: srnci do 31.12.2019 daňci do 31.01.2020. To proto, že v roce 2020 bude probíhat mysluivecká výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí bude i mezinárodní přehlídka vystavovaných silných avýznačných trofejí. Proto Rada OMS HK vyzývá myslivecké hospodáře, kteří chtějí aby byly silné a význačné triofeje srnců, daňků a šelem zde vystaveny, aby zasílali do 15.12.2019 takové návrhy do kanceláře OMS HK.

7.) Rada OMS HK schválila návrh předsedy kynologické komise k pořádání kynologických akcí v roce 2020. Tento plán jeí přílohou tohoto oběžníku.

8.) Rada OMS HK informuje, že na návrh Aleše Hojného schválila pro rok 2020 pořádání střelecké akce s názvem „Lovecký parkur“. Jde o mistrovství ČR. Střelecký přebor se bude konat 14.06.2020 na střelnici Kinský dal Borgo. Garantem akce je přítel HOJNÝ Aleš. OMS HK je pořadatelem se záštitou. Přihlášky o hodnotné ceny (počítá se účast až 100 střelců) lze podat v kanceláři OMS HK obvyklým způsobem nebo u A. Hojného.

9.) Rada OMS HK oznamuje, že projednala návrh ČMMJ, z.s. Praha na změnu Stanov ČMMJ, z.s. především týkající se organizační struktury a řízení ČMMJ, z.s. Tyto návrhy projednala Krajská koordinační rada OMSů  Královéhradeckého kraje 22.10.2019. Sněm ČMMJ, z.s. projednal tyto změny a návrhy dne 15.11.2019 v Brně.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v roce. 2020. Garantem této akce je Jaroslav Lhoták – předseda KOK OMS HK. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

11.) Rada OMS HK ž á d á MS o podávání návrhů svých členů na členství v Radě OMS Hradec Králové nebo na členství v odborných komisích (střelecká, myslivecká, kulturně osvětová, ekonomická a kynologická) v termínu do 30.03.2020. Příští rok 2020 bude Okresní sněm mimo jiné volební. Proto je nutné již nyní vhodné kandidáty na tyto funkce vytipovat v MS a navrhnout v souladu s platnými Stanovami ČMMJ, z.s. Předpokládaný termín konání Okresního sněmu bude duben nebo květen 2020.

12.) Rada OMS HK informuje, že i v roce 2020 pořádá tradiční myslivecký ples ve Smiřicích v Kulturním domě „DVORANA“. Vstupné 200,- Kč/osoba. Začátek ve 20.oo hodin. Pokud některé MS by chtělo přispět věcným darem do soutěže o věcné ceny, nechť nahlásí tuto skutečnost Jaroslavu Lhotákovi, předsedovi Kulturní a osvětové komise, telefon: 721 333 924. Již nyní za jakýkoliv dar děkujeme.

13.) Rada OMS HK informuje že ČMMJ, z.s. Praha – střelectví pořádá v termínu 7 – 8. 03.2020 „Školení střeleckých rozhodčích“ Přihlášky lze zaslat na e-mail: stepanka.fiserova(a)cmmj(,)cz nebo na telefon: 604 564 393 (Bc. Štepánka Fišerová).

14.) rada OMS HK schválila na svém zasedání dne 11.11.2019 výši předepsaných polatků pro přihlášení psa na jednotlivou kynologickou akci. Podrobnosti budou sděleny po e-mailu nebo telefonicky jednatelem OMS HK. Rada OMS HK informuje, že v roce 2020 bude spuštěn nový soft-ware na zapisování a vyhodnocování kynologických akcí /soudcovské tabulky, zpráva vrchního rozhodčího) v systému DogExams a to on-line. Proškolení vrchních rozhodčích bude včas ČMMJ, z,s. Praha po krajích provedeno.

15.) Rada OMS HK informuje, že v kanceláři OMS ve Všehrdově ulici lze zakopit tyto tiskoviny:

a) – diplomy, „král honu“ jubilejní věnování, mysl. kondolence v cené 45,- Kč/kusu.

b) – záznamník proškolené osoby „Prohlížitel zvěřiny“ á 70,- Kč/kus

c) – povolenku k lovu á 4,- Kč/kus

d) – zkušební řád pro zkoušky LU psů – á 100,- Kč/kus

e) – stolní a nástěnné myslivecké kalendáře, stolní á 85,- Kč/kus, nástěnný 135,- Kč/kus, komplet 200,- Kč/ 2 kusy

16. V příloze naleznete Plán kynologických akcí v roce 2020 pořádaných OMS HK ve spolupráci s jinými OMS KHK.

17. V příloze naleznete tiskopis „HLÁŠENKY“ k odlovu trofejové zvěře v roce 2019.

Rada OMS HK ž á d á ty, kteří tento oběžník č. 2-2019 obdrží, aby informovali všechny své členy s jeho obsahem !!!

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

Přílohy: 1 - pojištění HALALI-pojišťovna „Dvě trefy jednou ranou“

2- plán kynologických akcí na rok 2020 – předseda kyn. komise Mgr. M. Šedivka

3 – zkoušky „adeptů“ z myslivosti

4 – hlášenka odlovu trofejové zvěře

 

05|09
2019

Myslivecká akce v Libčanech.

28.9.2019 se koná od 14.00 hod. Svatohubertská mše s následnou společnou veselicí s cimbálovou muzikou a hudbou Jiřího Peška v hospodě U Bohouše.
28|01
2019

Kynologické akce

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2019

 

Datum: název místo poznámka

20. 04. 2019 jarní svod

11 .05.2019 ZV

15. 06.2019 norování

13. 07. 2019 ZVP

27. 07. 2019 ZVVZ

10. 08. 2019 Lesní zkoušky ohařů

24. 08. 2019 Lesní zkoušky ostatní

07. 09. 2019 I. PZ ohařů a ostatních

21. 09. 2019 II. PZ ohařů a ostatních

5-6. 10. 2019 VZ ohařů

19.10. 2019 BZ a ostatní plemena

02. 11.2019 Podzimní zkoušky barvářů

Vypracoval: Mgr. Šedivka Michal

Člen Rady OMS HK – předseda kynologické komise

 

Zapsal: R. Podolský

Zpracoval: Ing. František FROLA

 

Datum: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha oběžníku č. 1/2019

 

 

28|01
2019

Hodnocení trofejí

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

Všem Mysliveckým spolkům a honitbám

na okrese Hradec Králové

k rukám mysliveckého hospodáře

 

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

lídky a hodnocení trofejí ulovené zvěře spárkaté v hosodářském roce 2018.

Sdělujeme Vám touto cestou, že přebírka trofejí proběhne ve středu 3.4 2019 od 18 do 20 hodin v kulturním domě v Nechanicích. Trofeje odevzdejte v pevném obalu (nejlépe přepravka), řádně označené názvem MS a názvem honitby, jménem střelce, datem ulovení zvěře, váhou a odhadem věku.

Pokud byly v hodnoceném hospodářském roce uloveny medailové trofeje kňourů a šelem, tyto v uvedeném termínu odevzdejte také, řádně označené.

Chovatelská přehlídka proběhne v termínu 5.4. -7. 4. 2019 a to PA od 8,00 hodin do 17,00 hodin SO 8,00 do 19,00 a v NE od 8,00-14,00 hodin. V sobotu 6. 4. 2016 proběhne od 14,00 přednáška pana Dr. Et Ing. Petra Marady na téma: „Správná praxe hospodaření v zemědělské krajině pro podporu úživnosti a pohody existence živočichů, včetně zvěře „.

Trofeje po výstavě si odeberete zpět v neděli 7.04.2019 v čase od 14,30-15,00 hodin.

Upozorňujeme, že termíny přebírky a pak zpětné odebrání trofejí je nutno dodržet, jelikož odvoz panelů a vyklizení prostor je časově vázáno na nájemní smlouvu. Děkujeme za pochopení a dodržení těchto pokynů.

Po dobu konání chovatelské přehlídky je zajištěno parkování v přilehlých prostorách.

Podáváme Vám tyto informace a zůstáváme s pozdravem

Myslivosti a zvěři zdar“

 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 


 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 

Vyřizuje: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK

28|01
2019

Lov prasat

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky Čl. 1 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J, f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně. Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Čl. 2 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště. str. 2 z 3 Čl. 3 Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady. Čl. 4 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje ke zhotovení loveckých trofejí dovážet těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře, pokud byla ulovena v zemích, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 5 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí. Čl. 6 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje používat v chovech prasat seno a slámu, která pochází ze zemí, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 7 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Čl. 8 Společná a závěrečná ustanovení (1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. (2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy. str. 3 z 3 (3) Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084885-G ze dne 13. 7. 2017 ve znění nařízení Státní veterinární správy čj. S
28|01
2019

Memoriál R. Kristla

MKU – MKJ A KLUB CHOVATEL JEZEVÍK VE SPOLUPRÁCI S MS BYSTICE – HNVEVES A MS BYSTICE - TEBNOUŠEVES SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA 25. RONÍK MEMORIÁLU RUDOLFA KRISTLA 16. - 18 . srpna 2019 se zadáním titulu CACIT, res.CACIT, CACT, res. CACT okres HRADEC KRÁLOVÉ, více na www. KCHJ.cz
28|01
2019

Oběžník OMS

OBĚŽNÍK č. 1- 2019

 

Datum vydání: 25.01.2019

Datum rozeslání: 28.01.2019

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu Hradec Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 14.01.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o těchto skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2018 nezaplatily členský příspěvek (pojištění u Halali) mohou tak učinit do 31.01.2019 aniž bude nutné ve smyslu směrnice nově vyplnit přihlášku do ČMMJ.

2.) Rada OMS HK oznamuje, že z účinností od 1.01.2019 nystoupil do zaměstnaneckého poměru na pozici „jednateol OMS HK“ Ing. František Frola místo R. Podolského, který podal k 31.12.2018 písemnou výpověď. Služební kontaktní telefon zůstává nezměněn. Úřední hodiny kanceláře jsou tyto:

Pondělí: 8.oo – 17.oo hodin

Středa: 8.oo – 17.oo hodin

Čtvrtek 8.oo – 15.oo hodin

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2018/2019 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: 22. března 2019

Náhradní zkušební termín: 29. března.2019

Opravný termín: 3. Května 2019

Na OMS HK je registrováno celkem 10 uchazečů o zkoušku z myslivosti. Rada OMS HK informuje, že budou postaveny 2 senáty ve spolupráci s OMS Pardubice.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů.

4.) Rada OMS HK informuje, že k datu 25.01.2019 je přihlášeno do kurzu ke zkoušce z mnyslivosti školní rok 2019/2020 celkem 7 uchazečů. Vzhledem k tomu, že kurz bude zahájen přednáškami od 1.02.2019, je možné se ještě do tohoto běhu přihlašovat v kanceláři OMS HK. Podmínky finanční a věcné se nemění (jak jste byli informováni v oběžníku č. 2/2018).

5.) Rada OMS HK informuje, že zasedání Rady v I. pololetí roku 2019 bude v těchto termínech: 11.02.; 11.03.; 8.04.; 13.5. a 10.06. Vzhledem k úkolům a podávaným hlášením a žádostem je nutné směřovat tyto k jednotlivým datům zasedání, aby byly včas projednány.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2018 bude v termínu 5.04 – 7.04.2019 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce se dočtete v příloze oběžníku. Myslivečtí hospodáři po lini státní správy obdrželi pokyn Magistrátu města HK, odboru ŽP, č.j. MMHK/008661/2019/ŽP/Hlav. Rozhodnutí o pořádání „Chovatelské přehlídky trofejí“, jejímž uspořádáním pověřil Magistrát města HK, č.j.: MMHK/010242/2019/ŽP/Hlav; OMS HK a ustanovil hodnotitelskou komisi, již předsedá MUDr. František HOŠEK – předseda myslivecké komise OMS HK.

7.) plán kynologických akcí je obsahem další přílohy tohoto oběžníku.

8.) Rada OMS HK informuje, že k datu 14.01.2019 abdikoval na člena Rady JUDr. Karel Krejča – předseda střelecké komise Rady. Na příštím zasedání Rada bude kooptovat nového člena Rady. Vyzývá MS k podávání návrhů na obsazení této funkce.

9.) Rada OMS HK oznamuje, že i letos bude pořádat Krajskou koordinační radu všech OMS v Královéhradeckém kraji.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v termínu 29.07. až 11.08.2019. OMS HK požádal KÚ KHK o dotaci na realizaci tohoto záměru.

11.) Rada OMS HK ž á d á MS, aby v termínu do 15.03.2019 předkládali do kanceláře OMS HK návrhy na myslivecká vyznamenání všech stupňů a také na „Čestné uznání“ a „Vyznamenání za zásluhy“. Připomínáme, že návrhy musí spňovat podmínky směrnice o udělování vyznamenání. Mezi jednotlivými stupni musí být odestup 5-ti let a návrh na věrnostní medaily až po 30-ti letech členství v ČMMJ.

12.) Rada OMS HK informuje, že dne 1.02.2019 pořádá tradiční myslivecký ples ve Smiřicích v Kulturním domě „DVORANA“. Vstupné 200,- Kč/osoba. Začátek ve 20.oo hodin. Pokud některé MS by chtělo přispět věcným darem do soutěže o věcné ceny, nechť nahlásí tuto skutečnost Jaroslavu Lhotákovi, předsedovi Kulturní a osvětové komise, telefon: 721 333 924. Již nyní za jakýkoliv dar děkujeme.

13.) Rada OMS HK informuje že k datu 31.12.2018 bylo registrováno u OMS HK 640 členů ČMMJ z.s. K datu vydání oběžníku je to 671 členů

14.) Myslivecký spolek „SVORNOST“ Chudeřice přijímá závazné objednávky na kachňta kychny divoké březňačky pro rok 2019. Budou distribuovány ve stáří 7-8 týdnů. Budou očkovaná proti „botulinu“. Kontaktní osoba: Jaroslav Lhoták tel.: 721 333 924 nebo e-mail: jaroslav.lhotak(a)gmail(,)com.

15.) OMS HK obdržel pozvánku na seminář s názvem „Tradice a současnost v myslivosti“ XXIV ročník, který pořádá Řád svatého Huberta dne 29.03.2019. Podrobnosti viz příloha.

16. V příloze naleznete „Nařízení státní veterinární správy“ č.j.: SVS/2018/127866-G ze dne 26.10.2018 o „Zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky“.

17. V příloze naleznete pozvánku na 25. Ročník Memoriálu Rudolfa Kristla (Klub chovatelů jezevčíků). Akce se bude konat 16-18.08. 2018.

 

Rada OMS HK ž á d á ty, kteří tento oběžník č. 1-2019 obdrží, aby informovali všechny své členy s jeho obsahem !!!

 

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

 

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

 

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

 

Přílohy: 1 - dopis předsedy myslivecké komise MUDr. F. Hoška (Hodnocení trofejí)

2- plán kynologických akcí na rok 2019 – předseda kyn. komise Mgr. M. Šedivka

3 – pozvánka na 25. Ročník memoriálu R. Kristla

4 – nařízení SVS č.j. SVS/2018/127866-G z 26.10.2018

5 - pozvánka na seminář ŘsH „Tradice a současnost v myslivosti“

 

21|11
2018

Oběžník OMS poslední část

14) Žádáme všechny členy OMS HK, aby si včas uhradili členské příspěvky a nenechávali platby až na závěr roku! Od 20.12.2018 do 2.1.2019 bude kancelář OMS uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Členské příspěvky je možné hradit i bezhotovostně, a to opět do 20.12.(v tento den musí být prostředky na účtu OMSu), aby bylo možné zaslané platby zaúčtovat do SW Diana a odeslat plátcům členské průkazy s potvrzením přijetí platby! Kdo nemá uhrazené a zaevidované příspěvky do 31.12. běžného roku na rok následující, pozbývá automaticky členství v ČMMJ a není pojištěn! Hraďte prosím dle ceníku platného od 1.10.2018. (přikládáme). Č.ú. 260 100 7194 / 2010 , var.s. = rodné číslo člena. Pokud chcete hradit příspěvky hromadně, můžete na kanceláři vyžádat přehled všech uhrazených příspěvků za spolek. 15) V kanceláři OMSu jsou k dispozici nástěnné a stolní kalendáře, pasovací listy, gratulační listy, pozvánky na hony apod. Při větším odběru volejte předem.
Načíst další novinky