Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69

Zpět

Došlá pošta

08|09
2020

Změna úředních hodin na OMS HK

Vážení kolegové,

počínaje dnešním dnem dochází na OMS Hradec Králové ke změně úředních hodin následovně:

 pondělí: zavřeno

úterý: 9:00-14:00 hod.

středa: zavřeno

čtvrtek: 9:00-18:00

pátek: zavřeno

 

02|06
2020

MUDr. J. Hošek

viz příloha
13|01
2020

Střelecký den

Vás zve na

11. ROČNÍK soutěže o putovní Ledový pohár

 
Sobota 25. ledna 2020

Střelnice MS POLABÍ SkaliceOrganizační výbor:

Ředitel soutěže: Novotný Vladimír

Hlavní rozhodčí: Mencl Pavel

Ekonom: Holeček Jaroslav

Tech. dispečink: členové MS Skalice

 

Sřílí se : Americký Trap 2 x 15 terčů

Startovné: 200,- Kč

Časový rozvrh: 8:30 – 9:00 hod. prezentace střelců

9:00 hod. zahájení (nástup střelců)

9:15 hod. zahájení soutěže


  • Závod se koná za každého počasí, dle pravidel brokové střelby

  • na střelnici je zajištěno občerstvení, parkování vozidel

  • Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn.

Střelnice se nachází ve Skalici při státní silnici na Jaroměř v Mysliveckém areálu MS POLABÍ Skalice č.p. 121, t.j. asi 7 km od Hradce Králové.

Souřadnice pro navigace: 50° 16´ 41´´ N , 15° 51´ 59´´ E

Kontakt: Pavliš Karel 737 734 350

Novotný Vladimír 603 929 811

Havlas Jiří 604 305 136


Myslivecké spolek POLABÍ ve Skalici děkuje všem sponzorům, kteří přispějí cenami do soutěže.

Sponzoři budou prezentováni na sponzorské tabuli při soutěži.

10|01
2020

OMS

OBĚŽNÍK č. 1- 2020

 

Datum vydání: 5.01.2020

Datum rozeslání: 8.01.2020

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu města Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 11.12.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků pro rok 2020.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2019 neuhradí členský příspěvek (pojištění u Halali- pojišťovna, a.s) mohou tak učinit do 31.01.2020 aniž bude nutné ve smyslu Stanov ČMMJ, z.s. obnovit členství, to je nově vyplnit přihlášku do ČMMJ, z.s..Po tomto termínu bude nutné se znovu do ČMMJ, z.s. přihlásit a vyplnit přihlášku. Správní poplatek za tento úkon je Radou stanoven na 100,- Kč

Připomínáme, že výše členského příspěvku s pojištěním na rok 2020 je stanoven takto:

Řádný člen: varianta pojištění minimum: 1.000,- Kč, standard 1.200,- Kč a exclusiv: 1.700,- Kč, důchodce od 65 let věku a invalida III. stupně a studenti (nutno doložit potvrtzení o studiu): 650,- Kč. Platbu je možné uhradit až na tři roky. Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet č.: 260 100 7194/2010 (Fio banka, a.s.) do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo bez lomítka. Pro zpětné zaslání členského průkazu a potvrzení o platbě uveďte e-mailovou adresu na e-mail OMS HK: omshk(a)volny(,)cz. Bez tohoto údaje n e b u d e možné zpětné zaslání (pokud nejste evidováni v systému DIANA). Pro úplnost údajů poskytujte i vaše kontaktní telefonní číslo. Zanesením e-mailové adresy do systému DIANA vám zabezpečí zasílání „Zpravodaje ČMMJ, z.s“ na vaši e-mailovou adresu

2.) Rada OMS HK oznamuje, že v kanceláři OMS HK (je nutná osobní návštěva) lze vydat potvrzení o pojištění člena ČMMJ, z.s. pro lov v zemích Evropské unie, v jazyku země, kde se lov bude konat. Tato služba n e n í zpoplatněna. Rovněž lze uzavřít v kanceláři OMS HK pojištění pro zahraniční lovce. Pojištění na 3 dny 300,- Kč/osoba, na 5 dnů 450,- Kč/osoba na 30 dnů 600,- Kč/osoba a 6 měsíců (půl roku) 900,- Kč/osoba. Způsob platby pojišťovně v hotovosti, bankovní kartou nebo převodem z účtu. Do 10-ti dnů od sjednání smlouvy. Pojistitelem je osoba zprostředkovávající pojištění pro zahraniční lovce.

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: 20.03.2020 od 14.oo hodin sál restaurace „U Švagerků“ Všehrdova 196, Hradec Králové

Náhradní zkušební termín: pravděpodobně 27.03. 2020 – upřesní se.

Opravný termín: ve smyslu příslušné vyhlášky po uplynutí 1 měsíce po termínu řádné nebo opravné zkoušky, tedy nejdříve po 21.04.2020 (květen)

 

Na OMSu HK je registrováno celkem 8 uchazečů o zkoušku z myslivosti ročníku 2018/2019.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů. Zkoušku pro myslivecké hospodáře pořádá OMS Chrudim. Podrobnosti zveřejněné na webu OMS HK a v příloze tohoto oběžníkuOMS Chrudim (včetně přihlášky).

OMS HK přijímá přihlášky zájemců o zkoušku z myslivosti ještě do termínu 15.01.2020 z rozhodnutí Rady OMS Hk. K termínu 5.01.2020 je přihlášeno 10 uchazečů. Poplatek je stanoven ve výši 6.500,- Kč pro nečlena ČMMJ, z.s. a 4.500,- pro člena ČMMJ,z.s. Podrobnosti k přihlášení lze získat v kanceláři OMS HK na telefonu 602 277 780. Pro podání přihlášky je n u t n á návštěva kanceláře OMS HK. Termín zahájení kurzu 2020/2021 je stanoven na 16..01.2020. Povinné střelby jsou naplánovány pro oba kurzy na den 13.03. 2020 od 15.oo hodin na střelnici MS „BOR“ Probluz. Garant Tomáš Skalický – certifikovaný střelecký rozhodčí.

4.) Rada OMS HK informuje, že má v kanceláři OMS zásobu pachových ohradníků a optických zradidel. Nákup těchto prostředků byl dotován KHK. Proto pro potřeby MS je poskytován zdarma. Způsob žádosti vám byl již na jaře tohoto roku zaslán.Podmínky umisťování u silnic jste rovněž obdrželi „Vyjádření k umisťování zařízení odrazujích zvěř od vstupu na PK“ ze dne 20.05.2019, č.j.: SSKHK/55/9163/2019“. Dosud si odebralo PO a OZ pouze 7 MS. Rada informuje, že v měsíci lednu bude mít k dispozici i ochranu srnčat proti posekání. Distribuce v únoru 2020 zdarma. Žádosti předkládejte na OMS HK obvyklým způsobem. Informace byly poskytnuty nebo na tel. vyžádání budou poskytnuty jednatelem.

5.) Rada OMS HK informuje, že do termínu 15. 02. 2020 lze předkládat návrhy na vyznamenání členů mysliveckých spolků podle variant dle směrnice ČMMJ, z.s:vyznamenání

MS k podávání návrhů na vyznamenání členů MS využijí tiskopisy předepsané Do 29.02.2020 je termín k zaslání návrhů na ČMMJ, z.s. do Prahy. Odestup mezi jednotlivými stupni vyznamenání musí být 5 le (varianta I – III stupeňt. U ostatních zpravidla dovršením významného životního výročí nebo rozhodnutím členské schůze. U věrnostních medailí musí být člen nepřetržitě 30 let členem ČMMJ, z.s.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2019 bude v termínu 27.03 – 29.03.2020 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce budou včas mysliveckou komisí zveřejněny. Předsedou je MUDr. František HOŠEK. Myslivecká komise stanovila zasílání hlášenek předepsaného vzoru (viz příloha) o ulovené trofejové zvěři okresu HK takto: srnci do 31.12.2019 daňci do 31.01.2020. V tomto termínu byly na OMS HK zaslány pouze 3 hlášenky. Rada OMS stanovuje náhradní termín do 31.01.2020 a to k zaslání hlášenek srnců a daňků.To proto, že v roce 2020 bude probíhat mysluivecká výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí bude i mezinárodní přehlídka vystavovaných silných avýznačných trofejí. Proto Rada OMS HK vyzývá myslivecké hospodáře, kteří chtějí aby byly silné a význačné triofeje srnců, daňků a šelem zde vystaveny, aby zasílali do 15.12.2019 takové návrhy do kanceláře OMS HK. Podle upřesnění podmínek pro vystavování trofejí na výstavě Natura Viva v termínu 26. – 31.05.2020 budou vystaveny u srnců a daňků p o u z e medailové trofeje zlaté a stříbrné. U kňourů pouze zlaté trofeje. Podrobnosti viz příloha.

7.) Rada OMS HK zveřejňuje informaci, že ples Okresního mysliveckého spolku Hradec Králové se koná 14.02.2020 v KD „Dvorana“ ve Smiřicích od 20.oo hodin. Podrobnosti vám budou sděleny jednatelem. Vstupné je 200,- Kč/osoba.Radsa OMS vyzývá ty MS, které chtějí podpořit soutěž o ceny („tombola“) věnováním zvěřiny, aby kontaktovali jednatele v této věci. MS mohou věnovat i věcné dary do „tomboly“. Pokud někteří členové MS se chtějí zapojit do pořadatelské služby nechť se hlásí u jednatele v kanceláři OMS HK.

8.) Rada OMS HK informuje, že na návrh Aleše Hojného schválila pro rok 2020 pořádání střelecké akce s názvem „Lovecký parkur“. Jde o mistrovství ČR. Střelecký přebor se bude konat 14.06.2020 na střelnici Kinský dal Borgo. Garantem akce je přítel HOJNÝ Aleš. OMS HK je pořadatelem se záštitou. Přihlášky o hodnotné ceny (počítá se účast až 100 střelců) lze podat v kanceláři OMS HK obvyklým způsobem nebo u A. Hojného. Tato akce je plánována do seznamu střeleckých akcí ČMMJ, z.s. na rok 2020

9.) Rada OMS HK oznamuje, že Sbor zástupců dne 15.11.2019 v Brně schválil návrh na změnu Stanov ČMMJ, z.s. především týkající se organizační struktury a řízení ČMMJ, z.s. K návrhu nových stanov byla schválena varianta vedení ČMMJ, z.s 14+1, to je 14 krajských zástupců ve vedení ČMMJ, z.s. místo 63 zástupců z okresů (tzv. Sbor zástupců). Změna stanov bude připravena ke schvalování do 15.06.2020.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v roce. 2020. Garantem této akce je Jaroslav Lhoták – předseda KOK OMS HK. Je uvažováno i s variantou tzv „Příměstského tábora“..

11.) Rada OMS HK opětovně ž á d á MS o podávání návrhů svých členů na členství v Radě OMS Hradec Králové nebo na členství v odborných komisích (střelecká, myslivecká, kulturně osvětová, ekonomická a kynologická) v termínu do 30.03.2020. Rok 2020 bude Okresní sněm tzv „volební“. Proto je nutné již nyní vytipovat vhodné kandidáty na tyto funkce a navrhnout v souladu s platnými Stanovami ČMMJ, z.s na OMS HK. Předpokládaný termín konání Okresního sněmu bude květen 2020.

12.) Rada OMS HK informuje, že i v roce 2020 pořádá sérii kynologických akcí. Seznam je zveřejněn na webových stránkách OMS HK a je součástí plánu akci na rok 2020.

13.) Rada OMS HK znovu informuje a připomíná, že ČMMJ, z.s. Praha – střelectví pořádá v termínu 7 – 8. 03.2020 „Školení střeleckých rozhodčích“ Přihlášky lze zaslat na e-mail: stepanka.fiserova(a)cmmj(,)cz nebo na telefon: 604 564 393 (Bc. Štepánka Fišerová), opakovaná informace..

14.) rada OMS HK schválila výši předepsaných poplatků za zkoušky psů na rok 2020 (viz příloha).

15.) Rada OMS HK informuje, že v kanceláři OMS ve Všehrdově ulici lze zakopit tyto tiskoviny:

a) – diplomy, „král honu“ jubilejní věnování, mysl. kondolence v cené 45,- Kč/kusu.

b) – záznamník proškolené osoby „Prohlížitel zvěřiny“ á 70,- Kč/kus

c) – povolenku k lovu á 4,- Kč/kus

d) – zkušební řád pro zkoušky LU psů – á 100,- Kč/kus, novely platné od 1.01.2020

16. V příloze naleznete tiskopis „HLÁŠENKY“ k odlovu trofejové zvěře v roce 2019.

Rada OMS HK ž á d á aby tento oběžník č. 1-2020 byl projednán v členských schůzích MS a byli informováni všichni členové MS.

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

Přílohy: 1 - Podrobnosti k předkládání medailových trofejí na výstavu „NATURA VIVA-2020 včetně parametrů trofejí

2- Předepsané poplatky za kynoilogickou akci/zkoušku na rok 2020

4 –Hlášenka odlovu trofejové zvěře v roce 2019 na OCHP 2020

5 –Plán základních akcí OMS HK na rok 2020

 

19|11
2019

Kynologické akce 2020

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2020

POŘÁDANÝCH OMS HRADEC Králové, p.s.

 

Datum

Typ KA-zkoušky

Místo

Specifikace

Poznámka

25.04.

Jarní svod

Chudeřice/Mladé Buky

Všechny LUP

Spolupráce s OMS Trutnov

09. 05

Podzimní zk.I

Kosičky

Oh + ostatní

 

16. 05.

Zkoušky vloh

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

21. 06.

Zkoušky norníků -N

Skřivany

Jezevč. + bord.

Umělá nora

11. 07.

Vodní práce

Kosičky

 

PP S.Vojnar

08. 08.

Lesní zkoušky

Stan. - Kocbeře

Oh. + ostatní

Hon. Kohoutov

06. 09.

Klubové PZ FCI

Vysoká n. Labem

retrivři

Skupina VIII

19. 09.

Podzimní zk. II

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

10. 10.

Barvářské zkoušky

Nový Hradec Kr.

Jezev. + ost.

PP M. Jiruchové

17. 10.

Podzimní zk. III

Smiřice

Oh. + ostatní

MS „Labská r.“

18. 10.

Zkoušky norníků-N

Skřivany

Jezev. + bord.

Umělá nora

Dle vůdců

IHb

nezadáno

individuální

31.12.2020

Dle vůdců

IZN

nezadáno

individuální

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. et Bc. Šedivka Michal – předseda KK při OMS HK

Projednáno v kynologické komisi dne 15.10.2019

 

Sestavil a administroval: Ing. František FROLA – jednatel OMS Hradec Králové

 

Schváleno Radou OMS Hradec Králové dne 14.10.2019

Poznámka: Podle nového předpisu je nutné plán KA nahlásit do 15.09.běžného roku na následující rok

 

V Hradci Králové dne 23.10.2019 zasláno na ČMMJ, z.s. Praha 24.10.2019

 

Počet výtisků: 15

 

Obdrží: 1 x ČMMJ, z.s. Praha Ing. Adámková, 5 x členové Kynologické komise při OMS HK, 8 x členové Rady OMS HK, 1 x archiv OMS HK

 

 

Výtisk č.:

 

Ing. František FROLA – jednatel Ing. Stanislav NEUMAN - předseda

19|11
2019

Oběžník OMS

OBĚŽNÍK č. 2- 2019

 

Datum vydání: 15.11.2019

Datum rozeslání: 19.11.2019

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu města Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 11.11.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2019 neuhradí členský příspěvek (pojištění u Halali- pojišťovna, a.s) mohou tak učinit do 31.01.2020 aniž bude nutné ve smyslu Stanov ČMMJ, z.s. obnovit členství, to je nově vyplnit přihlášku do ČMMJ, z.s..Po tomto termínu bude nutné se znovu do ČMMJ, z.s. přihlásit a vyplnit přihlášku. Správní poplatek za tento úkon je Radou stanoven na 100,- Kč

Připomínáme, že výše členského příspěvku s pojištěním na rok 2020 je stanoven takto:

Řádný člen: varianta pojištění minimum: 1.000,- Kč, standard 1.200,- Kč a exclusiv: 1.600,- Kč, důchodce od 65 let věku a invalida III. stupně: 650,- Kč. Platbu je možné uhradit až na tři roky. Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet č.: 260 100 7194/2010 (Fio banka, a.s.) do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo bez lomítka. Pro zpětné zaslání členského průkazu a potvrzení o platbě uveďte e-mailovou adresu na e-mail OMS HK: omshk(a)volny(,)cz. Bez tohoto údaje n e b u d e možné zpětné zaslání (pokud nejste evidováni v systému DIANA).

2.) Rada OMS HK oznamuje, že v kanceláři OMS HK (je nutná osobní návštěva) lze vydat potvrzení o pojištění člena ČMMJ, z.s. pro lov v zemích Evropské unie, v jazyku země, kde se lov bude konat. Tato služba n e n í zpoplatněna. Rovněž lze uzavřít v kanceláři OMS HK pojištění pro zahraniční lovce. Pojištění na 3 dny 300,- Kč/osoba, na 5 dnů 450,- Kč/osoba na 30 dnů 600,- Kč/osoba a 6 měsíců (půl roku) 900,- Kč/osoba. Způsob platby pojišťovně v hotovosti, bankovní kartou nebo převodem z účtu. Do 10-ti dnů od sjednání smlouvy.

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: březen 2020

Náhradní zkušební termín: duben 2020

Opravný termín: květen 2020

Na OMSu HK je registrováno celkem 8 uchazečů o zkoušku z myslivosti ročníku 2018/2019.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů. Zkoušku pro myslivecké hospodáře pořádá OMS Chrudim. Podrobnosti zveřejněné na webu OMS HK a v příloze tohoto oběžníkuOMS Chrudim (včetně přihlášky).

OMS HK přijímá přihlášky zájemců o zkoušku z myslivosti do termínu 20.12.2019. K termínu 18.11.2019 je přihlášeno 6 uchazečů. Poplatek je stanoven ve výši 6.500,- Kč pro nečlena ČMMJ, z.s. a 4.500,- pro člena ČMMJ,z.s. Podrobnosti k přihlášení lze získat v kanceláři OMS HK na telefonu 602 277 780. Pro podání přihlášky je n u t n á návštěva kanceláře OMS HK. Předpokládaný termín zahájení kurzu 2020/2021 bude v polovině ledna (15.01.2020).

4.) Rada OMS HK informuje, že má v kanceláři OMS zásobu pachových ohradníků a optických zradsidel. Nákup těchto prostředků byl dotován KHK. Proto pro potřeby MS je poskytován zdarma. Způsob žádosti vám byl již na jaře tohoto roku zaslán.Podmínky umisťování u silnic jste rovněž obdrželi „Vyjádření k umisťování zařízení odrazujích zvěř od vstupu na PK“ ze dne 20.05.2019, č.j.: SSKHK/55/9163/2019“. Dosud si odebralo PO a OZ pouze 5 MS.

5.) Rada OMS HK informuje, že dosud nebyly odebrány vyznamenání těchto členů: Kalista Václav . Připomínáme, že návrhy podané MS a vyřízené ČMMJ, z.s,. Praha je nutné uhradit v kanceláři OMS HK v hotovosti oproti převzetí vyznamenání

Zároveň vyzýváme MS k podávání návrhů na vyznamenání členů MS na předepsaném tiskopise a ve stanovených termínech dle Směrnice ČMMJ, z.s ze dne 18.11.2017. Odestup mezi jednotlivými stupni vyznamenání musí být 5 let. U ostatních zpravidla dovršením významného životního výročí nebo rozhodnutím členské schůze. U věrnostních medailí musí být člen nepřetržitě 30 let členem ČMMJ, z.s.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2019 bude v termínu 27.03 – 29.03.2020 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce budou včas mysliveckou komisí zveřejněny. Předsedou je MUDr. František HOŠEK. Myslivecká komise stanovila zasílání hlášenek předepsaného vzoru (viz příloha) o ulovené trofejové zvěři okresu HK takto: srnci do 31.12.2019 daňci do 31.01.2020. To proto, že v roce 2020 bude probíhat mysluivecká výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí bude i mezinárodní přehlídka vystavovaných silných avýznačných trofejí. Proto Rada OMS HK vyzývá myslivecké hospodáře, kteří chtějí aby byly silné a význačné triofeje srnců, daňků a šelem zde vystaveny, aby zasílali do 15.12.2019 takové návrhy do kanceláře OMS HK.

7.) Rada OMS HK schválila návrh předsedy kynologické komise k pořádání kynologických akcí v roce 2020. Tento plán jeí přílohou tohoto oběžníku.

8.) Rada OMS HK informuje, že na návrh Aleše Hojného schválila pro rok 2020 pořádání střelecké akce s názvem „Lovecký parkur“. Jde o mistrovství ČR. Střelecký přebor se bude konat 14.06.2020 na střelnici Kinský dal Borgo. Garantem akce je přítel HOJNÝ Aleš. OMS HK je pořadatelem se záštitou. Přihlášky o hodnotné ceny (počítá se účast až 100 střelců) lze podat v kanceláři OMS HK obvyklým způsobem nebo u A. Hojného.

9.) Rada OMS HK oznamuje, že projednala návrh ČMMJ, z.s. Praha na změnu Stanov ČMMJ, z.s. především týkající se organizační struktury a řízení ČMMJ, z.s. Tyto návrhy projednala Krajská koordinační rada OMSů  Královéhradeckého kraje 22.10.2019. Sněm ČMMJ, z.s. projednal tyto změny a návrhy dne 15.11.2019 v Brně.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v roce. 2020. Garantem této akce je Jaroslav Lhoták – předseda KOK OMS HK. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

11.) Rada OMS HK ž á d á MS o podávání návrhů svých členů na členství v Radě OMS Hradec Králové nebo na členství v odborných komisích (střelecká, myslivecká, kulturně osvětová, ekonomická a kynologická) v termínu do 30.03.2020. Příští rok 2020 bude Okresní sněm mimo jiné volební. Proto je nutné již nyní vhodné kandidáty na tyto funkce vytipovat v MS a navrhnout v souladu s platnými Stanovami ČMMJ, z.s. Předpokládaný termín konání Okresního sněmu bude duben nebo květen 2020.

12.) Rada OMS HK informuje, že i v roce 2020 pořádá tradiční myslivecký ples ve Smiřicích v Kulturním domě „DVORANA“. Vstupné 200,- Kč/osoba. Začátek ve 20.oo hodin. Pokud některé MS by chtělo přispět věcným darem do soutěže o věcné ceny, nechť nahlásí tuto skutečnost Jaroslavu Lhotákovi, předsedovi Kulturní a osvětové komise, telefon: 721 333 924. Již nyní za jakýkoliv dar děkujeme.

13.) Rada OMS HK informuje že ČMMJ, z.s. Praha – střelectví pořádá v termínu 7 – 8. 03.2020 „Školení střeleckých rozhodčích“ Přihlášky lze zaslat na e-mail: stepanka.fiserova(a)cmmj(,)cz nebo na telefon: 604 564 393 (Bc. Štepánka Fišerová).

14.) rada OMS HK schválila na svém zasedání dne 11.11.2019 výši předepsaných polatků pro přihlášení psa na jednotlivou kynologickou akci. Podrobnosti budou sděleny po e-mailu nebo telefonicky jednatelem OMS HK. Rada OMS HK informuje, že v roce 2020 bude spuštěn nový soft-ware na zapisování a vyhodnocování kynologických akcí /soudcovské tabulky, zpráva vrchního rozhodčího) v systému DogExams a to on-line. Proškolení vrchních rozhodčích bude včas ČMMJ, z,s. Praha po krajích provedeno.

15.) Rada OMS HK informuje, že v kanceláři OMS ve Všehrdově ulici lze zakopit tyto tiskoviny:

a) – diplomy, „král honu“ jubilejní věnování, mysl. kondolence v cené 45,- Kč/kusu.

b) – záznamník proškolené osoby „Prohlížitel zvěřiny“ á 70,- Kč/kus

c) – povolenku k lovu á 4,- Kč/kus

d) – zkušební řád pro zkoušky LU psů – á 100,- Kč/kus

e) – stolní a nástěnné myslivecké kalendáře, stolní á 85,- Kč/kus, nástěnný 135,- Kč/kus, komplet 200,- Kč/ 2 kusy

16. V příloze naleznete Plán kynologických akcí v roce 2020 pořádaných OMS HK ve spolupráci s jinými OMS KHK.

17. V příloze naleznete tiskopis „HLÁŠENKY“ k odlovu trofejové zvěře v roce 2019.

Rada OMS HK ž á d á ty, kteří tento oběžník č. 2-2019 obdrží, aby informovali všechny své členy s jeho obsahem !!!

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

Přílohy: 1 - pojištění HALALI-pojišťovna „Dvě trefy jednou ranou“

2- plán kynologických akcí na rok 2020 – předseda kyn. komise Mgr. M. Šedivka

3 – zkoušky „adeptů“ z myslivosti

4 – hlášenka odlovu trofejové zvěře

 

05|09
2019

Myslivecká akce v Libčanech.

28.9.2019 se koná od 14.00 hod. Svatohubertská mše s následnou společnou veselicí s cimbálovou muzikou a hudbou Jiřího Peška v hospodě U Bohouše.
28|01
2019

Kynologické akce

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2019

 

Datum: název místo poznámka

20. 04. 2019 jarní svod

11 .05.2019 ZV

15. 06.2019 norování

13. 07. 2019 ZVP

27. 07. 2019 ZVVZ

10. 08. 2019 Lesní zkoušky ohařů

24. 08. 2019 Lesní zkoušky ostatní

07. 09. 2019 I. PZ ohařů a ostatních

21. 09. 2019 II. PZ ohařů a ostatních

5-6. 10. 2019 VZ ohařů

19.10. 2019 BZ a ostatní plemena

02. 11.2019 Podzimní zkoušky barvářů

Vypracoval: Mgr. Šedivka Michal

Člen Rady OMS HK – předseda kynologické komise

 

Zapsal: R. Podolský

Zpracoval: Ing. František FROLA

 

Datum: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha oběžníku č. 1/2019

 

 

28|01
2019

Hodnocení trofejí

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

Všem Mysliveckým spolkům a honitbám

na okrese Hradec Králové

k rukám mysliveckého hospodáře

 

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

lídky a hodnocení trofejí ulovené zvěře spárkaté v hosodářském roce 2018.

Sdělujeme Vám touto cestou, že přebírka trofejí proběhne ve středu 3.4 2019 od 18 do 20 hodin v kulturním domě v Nechanicích. Trofeje odevzdejte v pevném obalu (nejlépe přepravka), řádně označené názvem MS a názvem honitby, jménem střelce, datem ulovení zvěře, váhou a odhadem věku.

Pokud byly v hodnoceném hospodářském roce uloveny medailové trofeje kňourů a šelem, tyto v uvedeném termínu odevzdejte také, řádně označené.

Chovatelská přehlídka proběhne v termínu 5.4. -7. 4. 2019 a to PA od 8,00 hodin do 17,00 hodin SO 8,00 do 19,00 a v NE od 8,00-14,00 hodin. V sobotu 6. 4. 2016 proběhne od 14,00 přednáška pana Dr. Et Ing. Petra Marady na téma: „Správná praxe hospodaření v zemědělské krajině pro podporu úživnosti a pohody existence živočichů, včetně zvěře „.

Trofeje po výstavě si odeberete zpět v neděli 7.04.2019 v čase od 14,30-15,00 hodin.

Upozorňujeme, že termíny přebírky a pak zpětné odebrání trofejí je nutno dodržet, jelikož odvoz panelů a vyklizení prostor je časově vázáno na nájemní smlouvu. Děkujeme za pochopení a dodržení těchto pokynů.

Po dobu konání chovatelské přehlídky je zajištěno parkování v přilehlých prostorách.

Podáváme Vám tyto informace a zůstáváme s pozdravem

Myslivosti a zvěři zdar“

 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 


 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 

Vyřizuje: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK

28|01
2019

Lov prasat

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky Čl. 1 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J, f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně. Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Čl. 2 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště. str. 2 z 3 Čl. 3 Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady. Čl. 4 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje ke zhotovení loveckých trofejí dovážet těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře, pokud byla ulovena v zemích, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 5 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí. Čl. 6 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje používat v chovech prasat seno a slámu, která pochází ze zemí, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 7 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Čl. 8 Společná a závěrečná ustanovení (1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. (2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy. str. 3 z 3 (3) Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084885-G ze dne 13. 7. 2017 ve znění nařízení Státní veterinární správy čj. S
28|01
2019

Memoriál R. Kristla

MKU – MKJ A KLUB CHOVATEL JEZEVÍK VE SPOLUPRÁCI S MS BYSTICE – HNVEVES A MS BYSTICE - TEBNOUŠEVES SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA 25. RONÍK MEMORIÁLU RUDOLFA KRISTLA 16. - 18 . srpna 2019 se zadáním titulu CACIT, res.CACIT, CACT, res. CACT okres HRADEC KRÁLOVÉ, více na www. KCHJ.cz
28|01
2019

Oběžník OMS

OBĚŽNÍK č. 1- 2019

 

Datum vydání: 25.01.2019

Datum rozeslání: 28.01.2019

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu Hradec Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 14.01.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o těchto skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2018 nezaplatily členský příspěvek (pojištění u Halali) mohou tak učinit do 31.01.2019 aniž bude nutné ve smyslu směrnice nově vyplnit přihlášku do ČMMJ.

2.) Rada OMS HK oznamuje, že z účinností od 1.01.2019 nystoupil do zaměstnaneckého poměru na pozici „jednateol OMS HK“ Ing. František Frola místo R. Podolského, který podal k 31.12.2018 písemnou výpověď. Služební kontaktní telefon zůstává nezměněn. Úřední hodiny kanceláře jsou tyto:

Pondělí: 8.oo – 17.oo hodin

Středa: 8.oo – 17.oo hodin

Čtvrtek 8.oo – 15.oo hodin

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2018/2019 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: 22. března 2019

Náhradní zkušební termín: 29. března.2019

Opravný termín: 3. Května 2019

Na OMS HK je registrováno celkem 10 uchazečů o zkoušku z myslivosti. Rada OMS HK informuje, že budou postaveny 2 senáty ve spolupráci s OMS Pardubice.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů.

4.) Rada OMS HK informuje, že k datu 25.01.2019 je přihlášeno do kurzu ke zkoušce z mnyslivosti školní rok 2019/2020 celkem 7 uchazečů. Vzhledem k tomu, že kurz bude zahájen přednáškami od 1.02.2019, je možné se ještě do tohoto běhu přihlašovat v kanceláři OMS HK. Podmínky finanční a věcné se nemění (jak jste byli informováni v oběžníku č. 2/2018).

5.) Rada OMS HK informuje, že zasedání Rady v I. pololetí roku 2019 bude v těchto termínech: 11.02.; 11.03.; 8.04.; 13.5. a 10.06. Vzhledem k úkolům a podávaným hlášením a žádostem je nutné směřovat tyto k jednotlivým datům zasedání, aby byly včas projednány.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2018 bude v termínu 5.04 – 7.04.2019 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce se dočtete v příloze oběžníku. Myslivečtí hospodáři po lini státní správy obdrželi pokyn Magistrátu města HK, odboru ŽP, č.j. MMHK/008661/2019/ŽP/Hlav. Rozhodnutí o pořádání „Chovatelské přehlídky trofejí“, jejímž uspořádáním pověřil Magistrát města HK, č.j.: MMHK/010242/2019/ŽP/Hlav; OMS HK a ustanovil hodnotitelskou komisi, již předsedá MUDr. František HOŠEK – předseda myslivecké komise OMS HK.

7.) plán kynologických akcí je obsahem další přílohy tohoto oběžníku.

8.) Rada OMS HK informuje, že k datu 14.01.2019 abdikoval na člena Rady JUDr. Karel Krejča – předseda střelecké komise Rady. Na příštím zasedání Rada bude kooptovat nového člena Rady. Vyzývá MS k podávání návrhů na obsazení této funkce.

9.) Rada OMS HK oznamuje, že i letos bude pořádat Krajskou koordinační radu všech OMS v Královéhradeckém kraji.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v termínu 29.07. až 11.08.2019. OMS HK požádal KÚ KHK o dotaci na realizaci tohoto záměru.

11.) Rada OMS HK ž á d á MS, aby v termínu do 15.03.2019 předkládali do kanceláře OMS HK návrhy na myslivecká vyznamenání všech stupňů a také na „Čestné uznání“ a „Vyznamenání za zásluhy“. Připomínáme, že návrhy musí spňovat podmínky směrnice o udělování vyznamenání. Mezi jednotlivými stupni musí být odestup 5-ti let a návrh na věrnostní medaily až po 30-ti letech členství v ČMMJ.

12.) Rada OMS HK informuje, že dne 1.02.2019 pořádá tradiční myslivecký ples ve Smiřicích v Kulturním domě „DVORANA“. Vstupné 200,- Kč/osoba. Začátek ve 20.oo hodin. Pokud některé MS by chtělo přispět věcným darem do soutěže o věcné ceny, nechť nahlásí tuto skutečnost Jaroslavu Lhotákovi, předsedovi Kulturní a osvětové komise, telefon: 721 333 924. Již nyní za jakýkoliv dar děkujeme.

13.) Rada OMS HK informuje že k datu 31.12.2018 bylo registrováno u OMS HK 640 členů ČMMJ z.s. K datu vydání oběžníku je to 671 členů

14.) Myslivecký spolek „SVORNOST“ Chudeřice přijímá závazné objednávky na kachňta kychny divoké březňačky pro rok 2019. Budou distribuovány ve stáří 7-8 týdnů. Budou očkovaná proti „botulinu“. Kontaktní osoba: Jaroslav Lhoták tel.: 721 333 924 nebo e-mail: jaroslav.lhotak(a)gmail(,)com.

15.) OMS HK obdržel pozvánku na seminář s názvem „Tradice a současnost v myslivosti“ XXIV ročník, který pořádá Řád svatého Huberta dne 29.03.2019. Podrobnosti viz příloha.

16. V příloze naleznete „Nařízení státní veterinární správy“ č.j.: SVS/2018/127866-G ze dne 26.10.2018 o „Zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky“.

17. V příloze naleznete pozvánku na 25. Ročník Memoriálu Rudolfa Kristla (Klub chovatelů jezevčíků). Akce se bude konat 16-18.08. 2018.

 

Rada OMS HK ž á d á ty, kteří tento oběžník č. 1-2019 obdrží, aby informovali všechny své členy s jeho obsahem !!!

 

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

 

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

 

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

 

Přílohy: 1 - dopis předsedy myslivecké komise MUDr. F. Hoška (Hodnocení trofejí)

2- plán kynologických akcí na rok 2019 – předseda kyn. komise Mgr. M. Šedivka

3 – pozvánka na 25. Ročník memoriálu R. Kristla

4 – nařízení SVS č.j. SVS/2018/127866-G z 26.10.2018

5 - pozvánka na seminář ŘsH „Tradice a současnost v myslivosti“

 

21|11
2018

Oběžník OMS poslední část

14) Žádáme všechny členy OMS HK, aby si včas uhradili členské příspěvky a nenechávali platby až na závěr roku! Od 20.12.2018 do 2.1.2019 bude kancelář OMS uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Členské příspěvky je možné hradit i bezhotovostně, a to opět do 20.12.(v tento den musí být prostředky na účtu OMSu), aby bylo možné zaslané platby zaúčtovat do SW Diana a odeslat plátcům členské průkazy s potvrzením přijetí platby! Kdo nemá uhrazené a zaevidované příspěvky do 31.12. běžného roku na rok následující, pozbývá automaticky členství v ČMMJ a není pojištěn! Hraďte prosím dle ceníku platného od 1.10.2018. (přikládáme). Č.ú. 260 100 7194 / 2010 , var.s. = rodné číslo člena. Pokud chcete hradit příspěvky hromadně, můžete na kanceláři vyžádat přehled všech uhrazených příspěvků za spolek. 15) V kanceláři OMSu jsou k dispozici nástěnné a stolní kalendáře, pasovací listy, gratulační listy, pozvánky na hony apod. Při větším odběru volejte předem.
21|11
2018

Oběžník OMS 4.část

10) Střelecká komise při OMS HK s ohledem na poslední události v ČR a na Slovensku, kdy došlo min. v 5 případech k usmrcení nebo vážnému poranění účastníků společných podzimních honů a naháněk, důrazně apeluje na všechny spolky v okrese, aby maximálně dodržovaly na svých akcích všechna předepsaná pravidla bezpečnosti a doporučuje vedoucím lovu, aby všechny účastníky lovu vždy upozornili na nutnost bezpečného zacházení se zbraní a vyžadovali používání reflexních doplňků na oblečení při lovu!! 11) Střelecká komise při OMS HK upozorňuje majitele střelnic, že je nařízeno mít na každé oficiální střelecké akci rozhodčího s platným průkazem ČMMJ nebo Českého střeleckého svazu! 12) Dne 10.10.2018 se zúčastnili předseda OMS HK Ing.Neuman a jednatel p.Podolský setkání se zástupci vedení ČMMJ Praha a vedení pojišťovny Halali v Kostelci nad Černými lesy. Bližší indormace k tématu přinesl časopis Myslivost 11/2018 na str.10-11. 13) Dne 23.10. se uskutečnila na OMS HK schůzka zástupců kynologických komisí okresů VČ. Dne 29.10. proběhlo jednání členů kynologické komise při OMS HK a rozhodčích lovecké kynologie z okresu HK. K 31.10. byl následně odeslán na ČMMJ plán kynologických akcí na r.2019, který bude zveřeněn po jeho schválení na webu.
21|11
2018

Oběžník OMS 3.část

5) V říjnu 2018 se při OMS HK uskutečnily zkoušky mysliveckých hospodářů, 4 zájemci uspěli, 1 zájemce bude zkoušku z 1 předmětu opakovat. Opravná zkouška se koná 26.11.2018. 6) Žádáme spolky, aby předkládaly do 31.1.2019 na sekretariát návrhy na myslivecká vyznamenání pro své členy ke schválení (II., III., čestné uznání, věrnostní medaile) – formuláře a směrnice jsou na webu OMS. Věrnostní medaile – žádejte vždy až po 30letech nepřetržitého členství v ČMMJ, mezi jednotlivými stupni nutno dodržet minimální lhůtu 5let. 7) Chovatelská přehlídka trofejí ulovené zvěře v okrese Hradec Králové za r.2018 se uskuteční v KD Nechanice. Program: 3.4.2019 instalace stojanů a převzetí trofejí, 4.4. hodnocení, 5.-7.4. výstava trofejí. 7.4. též demontáž výstavy a vrácení trofejí. 6.4. od 14.00 hod je v plánu odborná přednáška – téma bude upřesněno později. Žádáme myslivecké hospodáře o zaslání hlášenky odlovu srnčí trofejové zvěře za rok 2018. 8) Srdečně zveme všechny myslivce a jejich rodiny i přátele na tradiční Myslivecký ples OMS Hradec Králové, který se uskuteční v pátek 1.2.2019 v KD Dvorana ve Smiřicích. Vstupenky možno rezervovat od 1.12.2018 v kanceláři OMSu, prodej vstupenek v lednu 2019. Plakát posíláme. 9) OMR OMS HK si dovoluje požádat všechny myslivecké spolky o dary do tomboly Mysliveckého plesu – zvěřinu je možné ukládat v chladicím boxu u p.Miloslava Pazderky – Smržov-tel.603 820 058, ostatní dary – kontaktujte telefonicky nebo emailem kancelář OMSu!
21|11
2018

Oběžník OMS 2.část

3) v příloze Vám zasíláme nařízení Státní veterinární správy ze dne 8. 11. 2018 vydané k zamezení šíření nákazy AMP. 4) V říjnu 2018 se při OMS HK uskutečnilo přeškolení prohlížitelů zvěřiny, kterého se zúčastnilo 59 osob z okresu Hradec Králové a dalších přilehlých OMSů. Účastníci školení obdrží průkazy s platností 5let, které jim zašle VFÚ Brno.
21|11
2018

Oběžník OMS 1.část

Vážení myslivci, myslivecká rada OMS Hradec Králové se sešla na svém jednání dne 12.11.2018 a v návaznosti na to Vám zasíláme Oběžník č. 2-2018 s následujícími informacemi a pokyny. Dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při jejich naplnění a o rozšíření informací mezi Vaše členy! : 1) Ve středu 5.12.2018 pořádá OMS HK ve spolupráci s ČMMJ Praha a OMS Trutnov na Gymnáziu v Hořicích školení odhadu a stanovení věku ulovené zvěře. Školitel Mgr.Vladimír Bádr, Ph.D. Cena školení pro členy ČMMJ 300,-Kč. Podrobnosti již spolky obdržely dříve. Vyplněné přihlášky můžete zasílat na kancelář jednatele. 2) Oznamujeme Vám , že v lednu-březnu 2019 bude při OMS Hradec Králové v probíhat kurz o 1.lovecký lístek. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři OMSu. Kurz o 1.lovecký lístek bude zahájen v lednu 2018, když se vždy v pracovní dny (čtvrtek a pátek 16-19.30hod) budou adepti scházet v zasedací místnosti v budově OMSu HK v ulici Všehrdova. /rozpis přednášek bude umístěn na webu, celkem 14lekcí/ Přihlášky do kurzu resp. do ČMMJ je třeba doručit nejpozději do 15.12. do kanceláře OMSu spolu s dokladem o úhradě nebo uhradit hotově a přihlášku vyplnit v kanceláři OMSu.. Cena kurzu : 6.500,-Kč, pro členy ČMMJ sleva 2.000,-Kč Cena za vstup do ČMMJ: 100,-Kč Roční členský příspěvek pro členy ČMMJ: 1000,-Kč, student 650,-Kč při doložení potvrzení o studiu. Cena platí pro kategorii pojištění Minimum. Pozn.: V ceně kurzu je pro každého adepta připravena kniha Myslivecké penzum s výukovým DVD (běžná cena 990,-Kč) a poukázky na zboží. V případě, že adept bude ústní zkoušku opakovat u opravné zkoušky, bude mu účtován administrativní poplatek 1000,-Kč! Člen ČMMJ může mj. čerpat slevu při úhradě zkoušek psů, účastnit se seminářů atp.
21|11
2018

Prodejní výstava nožů

V Hradci Králové se dne 16.12.2018 koná od 9.00- 17.00 hod. výstava nožů v galerii Artyčok,                Karla IV. 493.
08|11
2018

Školení.

Vážení myslivci,

okresní myslivecký spolek Hradec Králové ve spolupráci s OMS Trutnov a ČMMJ Praha Vás tímto zve na 

Školení odhadu a stanovení věku ulovené zvěře

Termín školení: středa 5.12.2018 - 9.00 hod (předpoklad do 17.00hod)

Místo školení : Zemědělská akademie Hořice - střední škola a vyšší odborná škola
                        Riegrova 1403, 508 01 Hořice

 

školitel: Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D.

za OMS HK bude mít akci na starost Ing.Stanislav Neuman, předseda OMS

Školení se mohou zúčastnit členové ČMMJ i ostatní zájemci. OMR doporučuje účast především členům hodnotitelské komise, kteří v r. 2017 absolvovali předchozí školení v Trutnově.

Cena : pro nečleny ČMMJ 2000,- Kč, pro členy ČMMJ dotovaná cena 300,-Kč/os.

Způsob platby v hotovosti v místě školení

Účastníci školení obdrží na školení knihu Odhad a přesné stanovení věku ulovené zvěře /běžná cena v knihkupectví Myslivost 399,-Kč/ - autor Mgr. Vladimír Bádr, Ph.D. a následně po absolvování školení též certifikát hodnotitele prostřednictvím OMS HK.

Obratem se můžete hlásit elektronicky nebo osobně v úřední dny Po, St, Čt v kanceláři OMS Hradec Králové - kontakty uvedeny níže! Kapacita školení 50 osob. Občerstvení zajištěno v případě včasného objednání předem, hradí si každý sám.  Přikládám formulář přihlášky.

Při přihlášení uveďte Vašeho jméno a příjmení , poštovní adresu , datum narození a telefonický resp.emailový kontakt.

Pozn.: 

Svým přihlášením dává účastník školení souhlas OMS HK s ukládáním jeho osobních dat a využitím případné foto a videodokumentace ze školení v jeho materiálech a na webu OMS Hradec Králové dle pravidel GDPR k uchování osobních údajů .   

 

S pozdravem "Myslivosti zdar!"

Radomír Podolský 

-- 
24|09
2018

Školení prohlížitelů zvěřiny.

Další školení proškolených osob k vyšetření těla

ulovené volně žijící zvěře

 

 

POZVÁNKA

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na další školení, které navazuje na počáteční specializované školení organizované na základě veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění, kterým je stanovena odborná způsobilost k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře. Školení je organizováno ve spolupráci Okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty (OMS ČMMJ) a VFU Brno

 

Termín a místo konání:

 

 

Další školení k ověření znalostí je jednodenní v rozsahu 8 výukových hodin, zakončené opět testem.

16. října 2018, Hradec Králové – Restaurace U Švagerků-adresa Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové (vedle sídla OMS HK)

 

 

2 500 Kč – pro první pokračování po pětileté platnosti

2 000 Kč - pro druhé a další pokračování

splatných v hotovosti při zahájení školení. Školení je jednodenní, účastník obdrží výukové materiály. V ceně je školení, oběd, pronájem sálu a náklady organizátora.

 

Přihlášení:

Závaznou přihlášku k evidenci zájemců o školení zašlete na adresu ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové , Všehrdova 194/6, 500 02do 27. září 2018.

Při registraci účastník předloží:

- průkazové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a číslem průkazu proškolené osoby (nebo datem narození)

 

Další školení je nezbytné absolvovat ještě před vypršením platnosti průkazu proškolené osoby až 1 rok bez zkrácení platnosti průkazu, výjimečně lze tolerovat do 2 měsíců po skončení platnosti.

Program školení a studijní materiály obdržíte při registraci. Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží absolvent cca za měsíc průkaz proškolené osoby s platností na dalších 5 let.

 

V případě potřeby obdržíte informace na ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové tel: 602277780, e-mail:omshk(a)volny(,)cz, případně ICV VFU Brno, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., tel.: 541 562 094, e-mail: bartoskovaa(a)vfu(,)cz, www.vfu.cz

 

V Hradci Králové dne 20.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zašlete elektronicky na adresu: ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové, Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové

e-mail : omshk(a)volny(,)cz

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

 

Přihlašujisezávazněk evidenci zájemcůodalší školeník ověření znalostí proškolených osob způsobilých k vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře (prohlížitelů zvěřiny, jimž končí po 5 letech platnost průkazu proškolené osoby)

 

Termín školení: 16. října 2018,
Restaurace U Švagerků , Všehrdova 194/6, 500 02 od 9.00 hodin v zasedacím sále (od 8.00 prezence účastníků) /v budově sídla OMS Hradec Králové/

 

Vyplňte pozorně a čitelně!

Jméno, příjmení, titul (y) ...............................................................................................

 

Číslo průkazu proškolené osoby……………………………………………………………………………………

 

Datum vzniku platnosti 1. průkazu proškolené osoby (alespoň rok)…………………………………

 

Počet absolvování dalších školení k prodloužení platnosti…………………………….…………………..

 

 

Datum narození ............................... Místo narození ..................................................

 

Adresa bydliště (doručovací adresa):

 

Ulice,číslo ....................................................................................................................

 

Město .................................................................................... PSČ ............................

 

Tel. .............................. Mobil ............................. E-mail ...........................................

Beru na vědomí, že cena školení

- pro první pokračování po pětileté platnosti - je stanovena ve výši 2 500 Kč

- pro druhé a další pokračování po desetileté a další platnosti - je stanovena ve výši 2000 Kč. Cena je splatná při registraci před zahájením školení; rovněž při registraci předložím průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, označené jménem a číslem průkazu proškolené osoby.

 

 

Datum : Podpis:

 

 

 

Já ……………………………………..……………………….(jméno, příjmení, titul) dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno, Státní veterinární správy a ČMMJ, z.s., OMS Hradec Králové na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR.

 

Datum: Podpis:

 

 

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete co nejdříve. Přihlášky evidujeme podle data doručení.

Pro dalšího zájemce pořiďte prosím kopii závazné přihlášky!

 

Načíst další novinky