Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69

Zpět

Informace o činnosti

20|05
2019

O pohár předsedy Mysliveckého spolku Háj Osice

V sobotu 18. května se konal již 9. ročník střelecké soutěže O pohár předsedy Mysliveckého spolku Háj Osice. Prvenství obhájil  Mgr. Stanislav Řeháček ml., na 2. místě se umístil Pavel Ploc a na 3. místě byl Stanislav Řeháček st.
14|05
2019

Usnesení ČS ze dne 10.5.2019

1/ Výbor MS Háj Osice v případě potřeby vyhlásí další brigády.  Vyzve členy, kteří nemají dle provozního řádu splněné brigádní hodiny  k účasti na těchto náhradních brigádách.
2/ Odchov bažantů v roce 2019 má na starost výbor spolku. Brigády budou po dvojicích. Končící služba má za povinnost doplnit chybějící krmení před předáním služby! Nastupující služba je povinna převzít službu takovým způsobem, aby byla informována o průběhu odchovu. Krmení BŽ bude uskladněno u hospodáře, je  nutné se předem v dostatečném časovém termínu telefonicky dohodnout na vyzvednutí BŽ!
3/ Střelby v Srchu se konají 18.5.2019 od 9.00 hod., spolek hradí výborem pozvaným hostům a svým členům náboje a terče v hlavní soutěži / tzn. 1. a 2. lovecké kolo/, všem účastníkům občerstvení.
4/ Usnesení od mysliveckého hospodáře  je interní záležitostí .
26|04
2019

Liščí nora

25.4. byla instalována nová liščí nora u  Lhoty p. L.
01|04
2019

Výborová schůze.

Dne 31.3. se konala výborová schůze. Účastnil se jí i předseda Agrodružstva,který přislíbil veškerou pomoc a podporu při dalším provozování odchovny v |Hubenicích. Letošní odchov bažantů tedy není ohrožen.
14|02
2019

Členská schůze ze dne 25.1.2019

Schůze byla usnášeníschopná a diskutovalo se o návrhu činnosti, který bude schválen na výroční členské schůze dne 15.3.2019.
Jednalo se o dalším odchovu bažantů a v jakém počtu, o prodloužení dohody o spolupráci mezi HS Osice a MS Osice v roce 2019. Pokusíme se dojednat 9. ročník spolkových střeleb v Radostově, pokud by nebyl termín tak v Srchu. Do 14 dnů proběhne výdej jádrového krmení, naši členové provedou přednášku pro děti v mateřské školce v Osicích
17|12
2018

Výstupy výborové schůze.

Dne 30.11.2018 proběhla výborová schůze s tímto závěrem:
1/ pokračovat v činnosti spolku za předpokladu dalšího odchovu bažantů a v případě, že Honební společenstvo Háj Osice prodlouží dohodu o spolupráci na rok 2019
2/ jednání s p. dr. Adámkem o souhlasu s odběrem vody pro odchovnu z jeho studny
3/ vyúčtování dotací od obcí do 15.12.2018, za zbylé dotační peníze bude koupena betonová nora a truhlářský materiál na myslivecká zařízení
4/projednat s obcemi poskytnutí další dotace na rok 2019
5/ životní jubilea v roce 2019
6/ členové výboru jednomyslně odmítli kritiku z poslední členské schůze, z výkladu stanov a PŘ výbor nepřekročil své pravomoce, informovanost členské základny je dostačující, odchov bažantů přes počáteční problémy / první dny jsou ale vždy rizikové/, proběhl úspěšně a bažanti byli dochováni v odpovídající kvalitě .
7/ dílčí návrh na činnost spolku na rok 2019- střelecký den, zájezd na mysliveckou výstavu či jinou akci, která se týká myslivosti, voda v přírodě, odchovna bažantů, péče o zvěř apod..
01|11
2018

Prodej bažantích slepic.

31.10.2018 prodal náš spolek 140 ks bažantích slepic.
15|10
2018

Členská schůze MS Háj Osice

13.10.2018 byla výborová a členská schůze MS Háj v Syrovátce. Projednala hlavně organizaci podzimních společných honů, vyslechla sporné připomínky člena spolku. 
3.11.2018 , sraz v Dobřenicích v 8.00 hod., služba Kmoníčkovi, Novotný
24.11.2018, sraz ve Lhotě p.L. v 8.00 hod., služba Teplý st. a ml., Hynek
15.12.2018- bude upřesněno. služba Jalč, Bačina ml.
15|10
2018

Brigáda v Osičkách.

V neděli 14.10.2018 jsme měli brigádu na odstranění starého plotu a výstavbu nového ve sběrném dvoře v Osičkách. Za výbor děkuji všem členům spolku, kteří pomohli.
11|09
2018

Krmná řepa

Krmná řepa pro spolek je vykolíkovaná naproti letišti, vedle  pole brambor
Načíst další novinky