Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69

Zpět

Došlá pošta

08|09
2020

Změna úředních hodin na OMS HK

Vážení kolegové,

počínaje dnešním dnem dochází na OMS Hradec Králové ke změně úředních hodin následovně:

 pondělí: zavřeno

úterý: 9:00-14:00 hod.

středa: zavřeno

čtvrtek: 9:00-18:00

pátek: zavřeno

 

02|06
2020

MUDr. J. Hošek

viz příloha
13|01
2020

Střelecký den

Vás zve na

11. ROČNÍK soutěže o putovní Ledový pohár

 
Sobota 25. ledna 2020

Střelnice MS POLABÍ SkaliceOrganizační výbor:

Ředitel soutěže: Novotný Vladimír

Hlavní rozhodčí: Mencl Pavel

Ekonom: Holeček Jaroslav

Tech. dispečink: členové MS Skalice

 

Sřílí se : Americký Trap 2 x 15 terčů

Startovné: 200,- Kč

Časový rozvrh: 8:30 – 9:00 hod. prezentace střelců

9:00 hod. zahájení (nástup střelců)

9:15 hod. zahájení soutěže


  • Závod se koná za každého počasí, dle pravidel brokové střelby

  • na střelnici je zajištěno občerstvení, parkování vozidel

  • Organizační výbor si vyhrazuje právo případných změn.

Střelnice se nachází ve Skalici při státní silnici na Jaroměř v Mysliveckém areálu MS POLABÍ Skalice č.p. 121, t.j. asi 7 km od Hradce Králové.

Souřadnice pro navigace: 50° 16´ 41´´ N , 15° 51´ 59´´ E

Kontakt: Pavliš Karel 737 734 350

Novotný Vladimír 603 929 811

Havlas Jiří 604 305 136


Myslivecké spolek POLABÍ ve Skalici děkuje všem sponzorům, kteří přispějí cenami do soutěže.

Sponzoři budou prezentováni na sponzorské tabuli při soutěži.

10|01
2020

OMS

OBĚŽNÍK č. 1- 2020

 

Datum vydání: 5.01.2020

Datum rozeslání: 8.01.2020

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu města Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 11.12.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků pro rok 2020.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2019 neuhradí členský příspěvek (pojištění u Halali- pojišťovna, a.s) mohou tak učinit do 31.01.2020 aniž bude nutné ve smyslu Stanov ČMMJ, z.s. obnovit členství, to je nově vyplnit přihlášku do ČMMJ, z.s..Po tomto termínu bude nutné se znovu do ČMMJ, z.s. přihlásit a vyplnit přihlášku. Správní poplatek za tento úkon je Radou stanoven na 100,- Kč

Připomínáme, že výše členského příspěvku s pojištěním na rok 2020 je stanoven takto:

Řádný člen: varianta pojištění minimum: 1.000,- Kč, standard 1.200,- Kč a exclusiv: 1.700,- Kč, důchodce od 65 let věku a invalida III. stupně a studenti (nutno doložit potvrtzení o studiu): 650,- Kč. Platbu je možné uhradit až na tři roky. Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet č.: 260 100 7194/2010 (Fio banka, a.s.) do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo bez lomítka. Pro zpětné zaslání členského průkazu a potvrzení o platbě uveďte e-mailovou adresu na e-mail OMS HK: omshk(a)volny(,)cz. Bez tohoto údaje n e b u d e možné zpětné zaslání (pokud nejste evidováni v systému DIANA). Pro úplnost údajů poskytujte i vaše kontaktní telefonní číslo. Zanesením e-mailové adresy do systému DIANA vám zabezpečí zasílání „Zpravodaje ČMMJ, z.s“ na vaši e-mailovou adresu

2.) Rada OMS HK oznamuje, že v kanceláři OMS HK (je nutná osobní návštěva) lze vydat potvrzení o pojištění člena ČMMJ, z.s. pro lov v zemích Evropské unie, v jazyku země, kde se lov bude konat. Tato služba n e n í zpoplatněna. Rovněž lze uzavřít v kanceláři OMS HK pojištění pro zahraniční lovce. Pojištění na 3 dny 300,- Kč/osoba, na 5 dnů 450,- Kč/osoba na 30 dnů 600,- Kč/osoba a 6 měsíců (půl roku) 900,- Kč/osoba. Způsob platby pojišťovně v hotovosti, bankovní kartou nebo převodem z účtu. Do 10-ti dnů od sjednání smlouvy. Pojistitelem je osoba zprostředkovávající pojištění pro zahraniční lovce.

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: 20.03.2020 od 14.oo hodin sál restaurace „U Švagerků“ Všehrdova 196, Hradec Králové

Náhradní zkušební termín: pravděpodobně 27.03. 2020 – upřesní se.

Opravný termín: ve smyslu příslušné vyhlášky po uplynutí 1 měsíce po termínu řádné nebo opravné zkoušky, tedy nejdříve po 21.04.2020 (květen)

 

Na OMSu HK je registrováno celkem 8 uchazečů o zkoušku z myslivosti ročníku 2018/2019.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů. Zkoušku pro myslivecké hospodáře pořádá OMS Chrudim. Podrobnosti zveřejněné na webu OMS HK a v příloze tohoto oběžníkuOMS Chrudim (včetně přihlášky).

OMS HK přijímá přihlášky zájemců o zkoušku z myslivosti ještě do termínu 15.01.2020 z rozhodnutí Rady OMS Hk. K termínu 5.01.2020 je přihlášeno 10 uchazečů. Poplatek je stanoven ve výši 6.500,- Kč pro nečlena ČMMJ, z.s. a 4.500,- pro člena ČMMJ,z.s. Podrobnosti k přihlášení lze získat v kanceláři OMS HK na telefonu 602 277 780. Pro podání přihlášky je n u t n á návštěva kanceláře OMS HK. Termín zahájení kurzu 2020/2021 je stanoven na 16..01.2020. Povinné střelby jsou naplánovány pro oba kurzy na den 13.03. 2020 od 15.oo hodin na střelnici MS „BOR“ Probluz. Garant Tomáš Skalický – certifikovaný střelecký rozhodčí.

4.) Rada OMS HK informuje, že má v kanceláři OMS zásobu pachových ohradníků a optických zradidel. Nákup těchto prostředků byl dotován KHK. Proto pro potřeby MS je poskytován zdarma. Způsob žádosti vám byl již na jaře tohoto roku zaslán.Podmínky umisťování u silnic jste rovněž obdrželi „Vyjádření k umisťování zařízení odrazujích zvěř od vstupu na PK“ ze dne 20.05.2019, č.j.: SSKHK/55/9163/2019“. Dosud si odebralo PO a OZ pouze 7 MS. Rada informuje, že v měsíci lednu bude mít k dispozici i ochranu srnčat proti posekání. Distribuce v únoru 2020 zdarma. Žádosti předkládejte na OMS HK obvyklým způsobem. Informace byly poskytnuty nebo na tel. vyžádání budou poskytnuty jednatelem.

5.) Rada OMS HK informuje, že do termínu 15. 02. 2020 lze předkládat návrhy na vyznamenání členů mysliveckých spolků podle variant dle směrnice ČMMJ, z.s:vyznamenání

MS k podávání návrhů na vyznamenání členů MS využijí tiskopisy předepsané Do 29.02.2020 je termín k zaslání návrhů na ČMMJ, z.s. do Prahy. Odestup mezi jednotlivými stupni vyznamenání musí být 5 le (varianta I – III stupeňt. U ostatních zpravidla dovršením významného životního výročí nebo rozhodnutím členské schůze. U věrnostních medailí musí být člen nepřetržitě 30 let členem ČMMJ, z.s.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2019 bude v termínu 27.03 – 29.03.2020 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce budou včas mysliveckou komisí zveřejněny. Předsedou je MUDr. František HOŠEK. Myslivecká komise stanovila zasílání hlášenek předepsaného vzoru (viz příloha) o ulovené trofejové zvěři okresu HK takto: srnci do 31.12.2019 daňci do 31.01.2020. V tomto termínu byly na OMS HK zaslány pouze 3 hlášenky. Rada OMS stanovuje náhradní termín do 31.01.2020 a to k zaslání hlášenek srnců a daňků.To proto, že v roce 2020 bude probíhat mysluivecká výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí bude i mezinárodní přehlídka vystavovaných silných avýznačných trofejí. Proto Rada OMS HK vyzývá myslivecké hospodáře, kteří chtějí aby byly silné a význačné triofeje srnců, daňků a šelem zde vystaveny, aby zasílali do 15.12.2019 takové návrhy do kanceláře OMS HK. Podle upřesnění podmínek pro vystavování trofejí na výstavě Natura Viva v termínu 26. – 31.05.2020 budou vystaveny u srnců a daňků p o u z e medailové trofeje zlaté a stříbrné. U kňourů pouze zlaté trofeje. Podrobnosti viz příloha.

7.) Rada OMS HK zveřejňuje informaci, že ples Okresního mysliveckého spolku Hradec Králové se koná 14.02.2020 v KD „Dvorana“ ve Smiřicích od 20.oo hodin. Podrobnosti vám budou sděleny jednatelem. Vstupné je 200,- Kč/osoba.Radsa OMS vyzývá ty MS, které chtějí podpořit soutěž o ceny („tombola“) věnováním zvěřiny, aby kontaktovali jednatele v této věci. MS mohou věnovat i věcné dary do „tomboly“. Pokud někteří členové MS se chtějí zapojit do pořadatelské služby nechť se hlásí u jednatele v kanceláři OMS HK.

8.) Rada OMS HK informuje, že na návrh Aleše Hojného schválila pro rok 2020 pořádání střelecké akce s názvem „Lovecký parkur“. Jde o mistrovství ČR. Střelecký přebor se bude konat 14.06.2020 na střelnici Kinský dal Borgo. Garantem akce je přítel HOJNÝ Aleš. OMS HK je pořadatelem se záštitou. Přihlášky o hodnotné ceny (počítá se účast až 100 střelců) lze podat v kanceláři OMS HK obvyklým způsobem nebo u A. Hojného. Tato akce je plánována do seznamu střeleckých akcí ČMMJ, z.s. na rok 2020

9.) Rada OMS HK oznamuje, že Sbor zástupců dne 15.11.2019 v Brně schválil návrh na změnu Stanov ČMMJ, z.s. především týkající se organizační struktury a řízení ČMMJ, z.s. K návrhu nových stanov byla schválena varianta vedení ČMMJ, z.s 14+1, to je 14 krajských zástupců ve vedení ČMMJ, z.s. místo 63 zástupců z okresů (tzv. Sbor zástupců). Změna stanov bude připravena ke schvalování do 15.06.2020.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v roce. 2020. Garantem této akce je Jaroslav Lhoták – předseda KOK OMS HK. Je uvažováno i s variantou tzv „Příměstského tábora“..

11.) Rada OMS HK opětovně ž á d á MS o podávání návrhů svých členů na členství v Radě OMS Hradec Králové nebo na členství v odborných komisích (střelecká, myslivecká, kulturně osvětová, ekonomická a kynologická) v termínu do 30.03.2020. Rok 2020 bude Okresní sněm tzv „volební“. Proto je nutné již nyní vytipovat vhodné kandidáty na tyto funkce a navrhnout v souladu s platnými Stanovami ČMMJ, z.s na OMS HK. Předpokládaný termín konání Okresního sněmu bude květen 2020.

12.) Rada OMS HK informuje, že i v roce 2020 pořádá sérii kynologických akcí. Seznam je zveřejněn na webových stránkách OMS HK a je součástí plánu akci na rok 2020.

13.) Rada OMS HK znovu informuje a připomíná, že ČMMJ, z.s. Praha – střelectví pořádá v termínu 7 – 8. 03.2020 „Školení střeleckých rozhodčích“ Přihlášky lze zaslat na e-mail: stepanka.fiserova(a)cmmj(,)cz nebo na telefon: 604 564 393 (Bc. Štepánka Fišerová), opakovaná informace..

14.) rada OMS HK schválila výši předepsaných poplatků za zkoušky psů na rok 2020 (viz příloha).

15.) Rada OMS HK informuje, že v kanceláři OMS ve Všehrdově ulici lze zakopit tyto tiskoviny:

a) – diplomy, „král honu“ jubilejní věnování, mysl. kondolence v cené 45,- Kč/kusu.

b) – záznamník proškolené osoby „Prohlížitel zvěřiny“ á 70,- Kč/kus

c) – povolenku k lovu á 4,- Kč/kus

d) – zkušební řád pro zkoušky LU psů – á 100,- Kč/kus, novely platné od 1.01.2020

16. V příloze naleznete tiskopis „HLÁŠENKY“ k odlovu trofejové zvěře v roce 2019.

Rada OMS HK ž á d á aby tento oběžník č. 1-2020 byl projednán v členských schůzích MS a byli informováni všichni členové MS.

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

Přílohy: 1 - Podrobnosti k předkládání medailových trofejí na výstavu „NATURA VIVA-2020 včetně parametrů trofejí

2- Předepsané poplatky za kynoilogickou akci/zkoušku na rok 2020

4 –Hlášenka odlovu trofejové zvěře v roce 2019 na OCHP 2020

5 –Plán základních akcí OMS HK na rok 2020

 

19|11
2019

Kynologické akce 2020

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2020

POŘÁDANÝCH OMS HRADEC Králové, p.s.

 

Datum

Typ KA-zkoušky

Místo

Specifikace

Poznámka

25.04.

Jarní svod

Chudeřice/Mladé Buky

Všechny LUP

Spolupráce s OMS Trutnov

09. 05

Podzimní zk.I

Kosičky

Oh + ostatní

 

16. 05.

Zkoušky vloh

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

21. 06.

Zkoušky norníků -N

Skřivany

Jezevč. + bord.

Umělá nora

11. 07.

Vodní práce

Kosičky

 

PP S.Vojnar

08. 08.

Lesní zkoušky

Stan. - Kocbeře

Oh. + ostatní

Hon. Kohoutov

06. 09.

Klubové PZ FCI

Vysoká n. Labem

retrivři

Skupina VIII

19. 09.

Podzimní zk. II

Chudeřice

Oh. + ostatní

 

10. 10.

Barvářské zkoušky

Nový Hradec Kr.

Jezev. + ost.

PP M. Jiruchové

17. 10.

Podzimní zk. III

Smiřice

Oh. + ostatní

MS „Labská r.“

18. 10.

Zkoušky norníků-N

Skřivany

Jezev. + bord.

Umělá nora

Dle vůdců

IHb

nezadáno

individuální

31.12.2020

Dle vůdců

IZN

nezadáno

individuální

31.12.2020

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. et Bc. Šedivka Michal – předseda KK při OMS HK

Projednáno v kynologické komisi dne 15.10.2019

 

Sestavil a administroval: Ing. František FROLA – jednatel OMS Hradec Králové

 

Schváleno Radou OMS Hradec Králové dne 14.10.2019

Poznámka: Podle nového předpisu je nutné plán KA nahlásit do 15.09.běžného roku na následující rok

 

V Hradci Králové dne 23.10.2019 zasláno na ČMMJ, z.s. Praha 24.10.2019

 

Počet výtisků: 15

 

Obdrží: 1 x ČMMJ, z.s. Praha Ing. Adámková, 5 x členové Kynologické komise při OMS HK, 8 x členové Rady OMS HK, 1 x archiv OMS HK

 

 

Výtisk č.:

 

Ing. František FROLA – jednatel Ing. Stanislav NEUMAN - předseda

19|11
2019

Oběžník OMS

OBĚŽNÍK č. 2- 2019

 

Datum vydání: 15.11.2019

Datum rozeslání: 19.11.2019

Určeno: všem mysliveckým spolkům a organizacím okresu Hradec Králové

v jurisdikci ORP Magistrátu města Hradec Králové a MěÚ Nový Bydžov

 

Rada Okresního mysliveckého svazu Hradec Králové, pobočný spolek ČMMJ z.s. (dále jen „MS HK“) rozhodla na zasedání dne 11.11.2019 vydat tento Oběžník ve kterém budou všechny myslivecké spolky a organizace informovány o skutečnostech, akcích a důležitých informací pro práci mysliveckých spolků.

 

1.) Rada OMS HK rozhodla, že ti členové ČMMJ z.s., ktěří do 31.12.2019 neuhradí členský příspěvek (pojištění u Halali- pojišťovna, a.s) mohou tak učinit do 31.01.2020 aniž bude nutné ve smyslu Stanov ČMMJ, z.s. obnovit členství, to je nově vyplnit přihlášku do ČMMJ, z.s..Po tomto termínu bude nutné se znovu do ČMMJ, z.s. přihlásit a vyplnit přihlášku. Správní poplatek za tento úkon je Radou stanoven na 100,- Kč

Připomínáme, že výše členského příspěvku s pojištěním na rok 2020 je stanoven takto:

Řádný člen: varianta pojištění minimum: 1.000,- Kč, standard 1.200,- Kč a exclusiv: 1.600,- Kč, důchodce od 65 let věku a invalida III. stupně: 650,- Kč. Platbu je možné uhradit až na tři roky. Platbu je možné provést i bankovním převodem na účet č.: 260 100 7194/2010 (Fio banka, a.s.) do variabilního symbolu uvádějte rodné číslo bez lomítka. Pro zpětné zaslání členského průkazu a potvrzení o platbě uveďte e-mailovou adresu na e-mail OMS HK: omshk(a)volny(,)cz. Bez tohoto údaje n e b u d e možné zpětné zaslání (pokud nejste evidováni v systému DIANA).

2.) Rada OMS HK oznamuje, že v kanceláři OMS HK (je nutná osobní návštěva) lze vydat potvrzení o pojištění člena ČMMJ, z.s. pro lov v zemích Evropské unie, v jazyku země, kde se lov bude konat. Tato služba n e n í zpoplatněna. Rovněž lze uzavřít v kanceláři OMS HK pojištění pro zahraniční lovce. Pojištění na 3 dny 300,- Kč/osoba, na 5 dnů 450,- Kč/osoba na 30 dnů 600,- Kč/osoba a 6 měsíců (půl roku) 900,- Kč/osoba. Způsob platby pojišťovně v hotovosti, bankovní kartou nebo převodem z účtu. Do 10-ti dnů od sjednání smlouvy.

3.) Rada OMS HK informuje, že termíny zkoušek pro „adepty myslivosti“ ročník 2019/2020 jsou stanoveny takto:

Řádný zkušební termín: březen 2020

Náhradní zkušební termín: duben 2020

Opravný termín: květen 2020

Na OMSu HK je registrováno celkem 8 uchazečů o zkoušku z myslivosti ročníku 2018/2019.

Letošní rok OMS HK n e b u d e pořádat zkoušky mysliveckých hospodářů. Zkoušku pro myslivecké hospodáře pořádá OMS Chrudim. Podrobnosti zveřejněné na webu OMS HK a v příloze tohoto oběžníkuOMS Chrudim (včetně přihlášky).

OMS HK přijímá přihlášky zájemců o zkoušku z myslivosti do termínu 20.12.2019. K termínu 18.11.2019 je přihlášeno 6 uchazečů. Poplatek je stanoven ve výši 6.500,- Kč pro nečlena ČMMJ, z.s. a 4.500,- pro člena ČMMJ,z.s. Podrobnosti k přihlášení lze získat v kanceláři OMS HK na telefonu 602 277 780. Pro podání přihlášky je n u t n á návštěva kanceláře OMS HK. Předpokládaný termín zahájení kurzu 2020/2021 bude v polovině ledna (15.01.2020).

4.) Rada OMS HK informuje, že má v kanceláři OMS zásobu pachových ohradníků a optických zradsidel. Nákup těchto prostředků byl dotován KHK. Proto pro potřeby MS je poskytován zdarma. Způsob žádosti vám byl již na jaře tohoto roku zaslán.Podmínky umisťování u silnic jste rovněž obdrželi „Vyjádření k umisťování zařízení odrazujích zvěř od vstupu na PK“ ze dne 20.05.2019, č.j.: SSKHK/55/9163/2019“. Dosud si odebralo PO a OZ pouze 5 MS.

5.) Rada OMS HK informuje, že dosud nebyly odebrány vyznamenání těchto členů: Kalista Václav . Připomínáme, že návrhy podané MS a vyřízené ČMMJ, z.s,. Praha je nutné uhradit v kanceláři OMS HK v hotovosti oproti převzetí vyznamenání

Zároveň vyzýváme MS k podávání návrhů na vyznamenání členů MS na předepsaném tiskopise a ve stanovených termínech dle Směrnice ČMMJ, z.s ze dne 18.11.2017. Odestup mezi jednotlivými stupni vyznamenání musí být 5 let. U ostatních zpravidla dovršením významného životního výročí nebo rozhodnutím členské schůze. U věrnostních medailí musí být člen nepřetržitě 30 let členem ČMMJ, z.s.

6). Rada OMS Hk informuje, že Okresní přehlídka trofejí za rok 2019 bude v termínu 27.03 – 29.03.2020 v Nechanicích. Podrobnosti k této přehlídce budou včas mysliveckou komisí zveřejněny. Předsedou je MUDr. František HOŠEK. Myslivecká komise stanovila zasílání hlášenek předepsaného vzoru (viz příloha) o ulovené trofejové zvěři okresu HK takto: srnci do 31.12.2019 daňci do 31.01.2020. To proto, že v roce 2020 bude probíhat mysluivecká výstava NATURA VIVA v Lysé nad Labem, jejíž součástí bude i mezinárodní přehlídka vystavovaných silných avýznačných trofejí. Proto Rada OMS HK vyzývá myslivecké hospodáře, kteří chtějí aby byly silné a význačné triofeje srnců, daňků a šelem zde vystaveny, aby zasílali do 15.12.2019 takové návrhy do kanceláře OMS HK.

7.) Rada OMS HK schválila návrh předsedy kynologické komise k pořádání kynologických akcí v roce 2020. Tento plán jeí přílohou tohoto oběžníku.

8.) Rada OMS HK informuje, že na návrh Aleše Hojného schválila pro rok 2020 pořádání střelecké akce s názvem „Lovecký parkur“. Jde o mistrovství ČR. Střelecký přebor se bude konat 14.06.2020 na střelnici Kinský dal Borgo. Garantem akce je přítel HOJNÝ Aleš. OMS HK je pořadatelem se záštitou. Přihlášky o hodnotné ceny (počítá se účast až 100 střelců) lze podat v kanceláři OMS HK obvyklým způsobem nebo u A. Hojného.

9.) Rada OMS HK oznamuje, že projednala návrh ČMMJ, z.s. Praha na změnu Stanov ČMMJ, z.s. především týkající se organizační struktury a řízení ČMMJ, z.s. Tyto návrhy projednala Krajská koordinační rada OMSů  Královéhradeckého kraje 22.10.2019. Sněm ČMMJ, z.s. projednal tyto změny a návrhy dne 15.11.2019 v Brně.

10.) Rada OMS HK informuje, že rozhodla o realizaci Letního mysliveckého tábora pro děti na Šanovci v roce. 2020. Garantem této akce je Jaroslav Lhoták – předseda KOK OMS HK. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

11.) Rada OMS HK ž á d á MS o podávání návrhů svých členů na členství v Radě OMS Hradec Králové nebo na členství v odborných komisích (střelecká, myslivecká, kulturně osvětová, ekonomická a kynologická) v termínu do 30.03.2020. Příští rok 2020 bude Okresní sněm mimo jiné volební. Proto je nutné již nyní vhodné kandidáty na tyto funkce vytipovat v MS a navrhnout v souladu s platnými Stanovami ČMMJ, z.s. Předpokládaný termín konání Okresního sněmu bude duben nebo květen 2020.

12.) Rada OMS HK informuje, že i v roce 2020 pořádá tradiční myslivecký ples ve Smiřicích v Kulturním domě „DVORANA“. Vstupné 200,- Kč/osoba. Začátek ve 20.oo hodin. Pokud některé MS by chtělo přispět věcným darem do soutěže o věcné ceny, nechť nahlásí tuto skutečnost Jaroslavu Lhotákovi, předsedovi Kulturní a osvětové komise, telefon: 721 333 924. Již nyní za jakýkoliv dar děkujeme.

13.) Rada OMS HK informuje že ČMMJ, z.s. Praha – střelectví pořádá v termínu 7 – 8. 03.2020 „Školení střeleckých rozhodčích“ Přihlášky lze zaslat na e-mail: stepanka.fiserova(a)cmmj(,)cz nebo na telefon: 604 564 393 (Bc. Štepánka Fišerová).

14.) rada OMS HK schválila na svém zasedání dne 11.11.2019 výši předepsaných polatků pro přihlášení psa na jednotlivou kynologickou akci. Podrobnosti budou sděleny po e-mailu nebo telefonicky jednatelem OMS HK. Rada OMS HK informuje, že v roce 2020 bude spuštěn nový soft-ware na zapisování a vyhodnocování kynologických akcí /soudcovské tabulky, zpráva vrchního rozhodčího) v systému DogExams a to on-line. Proškolení vrchních rozhodčích bude včas ČMMJ, z,s. Praha po krajích provedeno.

15.) Rada OMS HK informuje, že v kanceláři OMS ve Všehrdově ulici lze zakopit tyto tiskoviny:

a) – diplomy, „král honu“ jubilejní věnování, mysl. kondolence v cené 45,- Kč/kusu.

b) – záznamník proškolené osoby „Prohlížitel zvěřiny“ á 70,- Kč/kus

c) – povolenku k lovu á 4,- Kč/kus

d) – zkušební řád pro zkoušky LU psů – á 100,- Kč/kus

e) – stolní a nástěnné myslivecké kalendáře, stolní á 85,- Kč/kus, nástěnný 135,- Kč/kus, komplet 200,- Kč/ 2 kusy

16. V příloze naleznete Plán kynologických akcí v roce 2020 pořádaných OMS HK ve spolupráci s jinými OMS KHK.

17. V příloze naleznete tiskopis „HLÁŠENKY“ k odlovu trofejové zvěře v roce 2019.

Rada OMS HK ž á d á ty, kteří tento oběžník č. 2-2019 obdrží, aby informovali všechny své členy s jeho obsahem !!!

S mysliveckým pozdravem „Myslivosti a zvěři zdar“

Ing. Stanislav Neuman- předseda OMS HK

v.r.

Zpracoval: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK.

GSM: 602 277 7810; e-mail: omshk(a)volny(,)cz

Přílohy: 1 - pojištění HALALI-pojišťovna „Dvě trefy jednou ranou“

2- plán kynologických akcí na rok 2020 – předseda kyn. komise Mgr. M. Šedivka

3 – zkoušky „adeptů“ z myslivosti

4 – hlášenka odlovu trofejové zvěře

 

05|09
2019

Myslivecká akce v Libčanech.

28.9.2019 se koná od 14.00 hod. Svatohubertská mše s následnou společnou veselicí s cimbálovou muzikou a hudbou Jiřího Peška v hospodě U Bohouše.
28|01
2019

Kynologické akce

PLÁN KYNOLOGICKÝCH AKCÍ V ROCE 2019

 

Datum: název místo poznámka

20. 04. 2019 jarní svod

11 .05.2019 ZV

15. 06.2019 norování

13. 07. 2019 ZVP

27. 07. 2019 ZVVZ

10. 08. 2019 Lesní zkoušky ohařů

24. 08. 2019 Lesní zkoušky ostatní

07. 09. 2019 I. PZ ohařů a ostatních

21. 09. 2019 II. PZ ohařů a ostatních

5-6. 10. 2019 VZ ohařů

19.10. 2019 BZ a ostatní plemena

02. 11.2019 Podzimní zkoušky barvářů

Vypracoval: Mgr. Šedivka Michal

Člen Rady OMS HK – předseda kynologické komise

 

Zapsal: R. Podolský

Zpracoval: Ing. František FROLA

 

Datum: 25.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha oběžníku č. 1/2019

 

 

28|01
2019

Hodnocení trofejí

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

Všem Mysliveckým spolkům a honitbám

na okrese Hradec Králové

k rukám mysliveckého hospodáře

 

Na základě pověření Magistrátu města Hradec Králové a Městského úřadu Nový Bydžov, odborů životního prostředí, jako orgánů státní správy, byl Okresní myslivecký spolek Hradec Králové pověřen konáním chovatelské přeh

lídky a hodnocení trofejí ulovené zvěře spárkaté v hosodářském roce 2018.

Sdělujeme Vám touto cestou, že přebírka trofejí proběhne ve středu 3.4 2019 od 18 do 20 hodin v kulturním domě v Nechanicích. Trofeje odevzdejte v pevném obalu (nejlépe přepravka), řádně označené názvem MS a názvem honitby, jménem střelce, datem ulovení zvěře, váhou a odhadem věku.

Pokud byly v hodnoceném hospodářském roce uloveny medailové trofeje kňourů a šelem, tyto v uvedeném termínu odevzdejte také, řádně označené.

Chovatelská přehlídka proběhne v termínu 5.4. -7. 4. 2019 a to PA od 8,00 hodin do 17,00 hodin SO 8,00 do 19,00 a v NE od 8,00-14,00 hodin. V sobotu 6. 4. 2016 proběhne od 14,00 přednáška pana Dr. Et Ing. Petra Marady na téma: „Správná praxe hospodaření v zemědělské krajině pro podporu úživnosti a pohody existence živočichů, včetně zvěře „.

Trofeje po výstavě si odeberete zpět v neděli 7.04.2019 v čase od 14,30-15,00 hodin.

Upozorňujeme, že termíny přebírky a pak zpětné odebrání trofejí je nutno dodržet, jelikož odvoz panelů a vyklizení prostor je časově vázáno na nájemní smlouvu. Děkujeme za pochopení a dodržení těchto pokynů.

Po dobu konání chovatelské přehlídky je zajištěno parkování v přilehlých prostorách.

Podáváme Vám tyto informace a zůstáváme s pozdravem

Myslivosti a zvěři zdar“

 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 


 

 

MUDr. František Hošek, v. r. Ing. Stanislav Neuman, v. r.

předseda myslivecké komise OMS HK předseda OMS HK

 

 

 

Vyřizuje: Ing. František FROLA – jednatel OMS HK

28|01
2019

Lov prasat

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a s vyhláškou č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky Čl. 1 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se nařizuje intenzivní celoroční lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví s možností využití i následujících způsobů lovu a) pomocí zdrojů umělého osvětlení, zařízení pro osvětlení terče, zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů, b) na honebních pozemcích, na kterých současně probíhá sklizeň zemědělských plodin, a na sousedních pozemcích ve vzdálenosti do 200 m od hranice těchto pozemků, c) na čekané ve vzdálenosti do 200 m od hranic sousední honitby a v této vzdálenosti vnadit, umisťovat myslivecká zařízení a provádět lov z mysliveckých a jiných zařízení, e) střílením v odchytových zařízeních krátkou nebo dlouhou kulovou zbraní s energií v 0 metrech vyšší než 300 J, f) odlovem kňoura a bachyně na společných lovech s možností lovu jednotnou střelou z brokové zbraně. Toto ustanovení se nevztahuje na zamořenou oblast stanovenou mimořádným veterinárním opatřením vydaným krajskou veterinární správou státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Čl. 2 Všem uživatelům honiteb nebo oprávněným účastníkům lovu se zakazuje přikrmovat prasata divoká, vyjma obor uznaných pro chov prasete divokého; povoluje se pouze vnadění a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby smí být umístěno 1 vnadiště. str. 2 z 3 Čl. 3 Všem chovatelům prasat se zakazuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1069/2009 a vyhláškou č. 299/2003 Sb. krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady. Čl. 4 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje ke zhotovení loveckých trofejí dovážet těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře, pokud byla ulovena v zemích, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 5 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje odesílat živá prasata divoká z České republiky do jiných členských států Evropské unie a do třetích zemí. Čl. 6 Všem fyzickým a právnickým osobám se zakazuje používat v chovech prasat seno a slámu, která pochází ze zemí, které jsou uvedeny v Příloze Prováděcího rozhodnutí Komise 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, v platném znění. Čl. 7 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Čl. 8 Společná a závěrečná ustanovení (1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. (2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy. str. 3 z 3 (3) Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/084885-G ze dne 13. 7. 2017 ve znění nařízení Státní veterinární správy čj. S
Načíst další novinky