Nahoru
Domů Aktuálně Info činnost Došlá pošta Fotogalerie 

Myslivecký spolek Háj
Osice

IČO: 01806653
503 27 Syrovátka 69
leos.petr(a)volny(,)cz

Zpět

Došlá pošta

26|08
2021

Myslivecký den ve Skalici

viz příloha
14|05
2021

Oběžník OMS

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.Okresní myslivecký spolek Hradec KrálovéVšehrdova 194/6Hradec Králové, 500 02 tel. 602277780e-mail: hradeckralove(a)cmmj(,)czweb: hradeckralove.cmmj.czOběžník č. 3/2021 13.5.2021 Vážení kolegové, posílám Vám následující informace: 1/ Vzhledem k vládním nařízením byl zrušen Jarní svod, Zkoušky vloh. O případném náhradním termínu bude jednat kynologická komise. 2/ Vzhledem k vládním nařízením byly odloženy zkoušky z myslivosti z původního termínu v březnu 2021 na konec května 2021. 3/ Střelecká komise ČMMJ pořádá dne 11. 6. 2021 školení střeleckých rozhodčích. Pozvánku zasílám v příloze. 4/ V odloženém termínu 8. - 12. 9. 2021 by se měla na výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnit mezinárodní výstava Natura Viva. ČMMJ, z.s. byla spolu s některými dalšími organizacemi požádána o spolupráci na zorganizování této výstavy. Naše organizace byla požádána o zajištění dodání trofejí ulovené zvěře v posledních pěti letech. Tímto žádáme o zpětnou vazbu, kolik trofejí z Vašich honiteb předpokládáte, že byste na výstavu poskytly. 5/ V kanceláři OMS HK jsou stále k dispozici optická zradidla proti srážkám se zvěří, pachová zradidla budou objednána v následujících dnech. Tímto žádám spolky, které mají o pachová zradidla zájem, nechť zašlou emailem objednávku – počet kusů pěny a počet kusů koncentrátu. 6/ Byla učiněna hromadná objednávka zradidel proti vysekání srnčat, viz: https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2020/Kveten-2020/Efektivni-zachrana-srncatSpolkům, které si přípravky objednaly, byly přípravky v minulém týdnu vydány. Pokud by ještě někdo měl zájem, lze stále doobjednat, dodání do týdne. 7/ Myslivecká rada ČMMJ, z.s. na svém zasedání dne 20. 4. 2021 rozhodla o možnosti doplnění kandidátní listiny pro volbu předsedy, místopředsedy pro spolkovou činnost, místopředsedy pro ekonomiku a legislativu a členů Dozorčí rady ČMMJ, z.s. Volby do MR ČMMJ, z.s. a DR ČMMJ, z.s. byly vyhlášeny dne 13. 8. 2020. Rozhodnutím Myslivecké rady ČMMJ, z.s. ze dne 3. 5.2021 se navrhuje, aby SZ ČMMJ, z.s. na nejbližším zasedání rozhodl o sjednocení konce volebního období u všech členů Myslivecké a Dozorčí rady ČMMJ, z.s. tak, že bude končit dnem 18. 11. 2025. Případní noví zájemci o kandidaturu ze strany členů ČMMJ, z.s. zašlou vyplněnou kandidátní listinu e-mailem na adresu iva.dvorakova(a)cmmj(,)cz nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 do 16. 5. 2021 (rozhoduje den doručení). 8/ V kanceláři OMS HK jsou připraveny propagační materiály pro děti na Vaše akce. Spolky, které projevily o materiály zájem, mohou si jej vyzvednout po telefonické domluvě. 9/ V letošním roce je plánováno školení nových lektorů ČMMJ. Vzhledem k tomu, že i zkušební komisaři OMS HK ubývají, je třeba posílit řady lektorů o nové členy. Apeluji na spolky, pokud máte ve spolku kandidáta, který má vyšší zkoušky z myslivosti, případně je absolventem vysoké školy, kde se vyučuje myslivost, doporučte nám tyto členy. 10/ V příloze Vám zasílám propagační materiály, které můžete volně využívat. V případě zájmu jsme schopni vytištěné letáky v kanceláři OMS HK zalaminovat. Po laminaci jsou materiály odolné venkovním podmínkám, mají delší živostnost a lze je pak bez problému umístit přímo v honitbě. S pozdravem „Myslivosti zdar!“ Bc. Ing. Lenka Hochov
19|03
2021

Oběžník OMS

 

Okresní myslivecký spolek Hradec Králové, z.s.

Všehrdova 194/6

Hradec Králové

500 02

 

hradeckralove(a)cmmj(,)cz, 602 277 780

 

 

 

 

Věc: Oběžník č. 2/2021

 

Vydaný dne: 16.3.2021


Vážení kolegové,

posílám Vám následující informace:

 

1/ Dochází ke změně emailové adresy OMS HK. Nová emailová adresa je hradeckralove(a)cmmj(,)cz

 

2/ Jarní svod 10.4.2021 je zrušen. Náhradní termín bude upřesněn.

 

3/ Chovatelská přehlídka trofejí je zrušena.

 

4/ Připomínám možnost čerpání dotací v programu péče o krajinu, viz:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210225-MZP-posila-60-milionu-korun-na-adaptaci-na-zmenu-klimatu-vysadbu-stromu-nebo-tvorbu-tuni-a-mokradu-

 

5/ OMS HK požádal o dotaci na zradidla zamezující střetům se svěří na pozemních komunikacích I. třídy. Spolky, v jejichž honitbě vede komunikace I. třídy, mohou žádat o zradidla na OMS HK.V současné chvíli jsou k dispozici optická zradidla. Manuál a postup instalace těchto zradidel Vám zasílám v příloze.

 

 

6/ Zasílám Vám odkaz na grantovou výzvu pro výsadbu stromů v krajině:

https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/grant-skoda-stromky

 

7/ V rámci práce s dětmi a mládeží vyhlásil OMS HK soutěž ,,Mé toulky za zvěří“. Propozice soutěže Vám zasílám v příloze a jsou ke stažení na webu a facebooku OMS HK. Propozice byly odeslány na Základní a Mateřské školy okresu Hradec Králové.

 

8/ Připomínám, že do konce března jsou zakázané společné lovy a veškeré zkoušky.

 

9/ Vzhledem k nemožnosti vést kurz z myslivosti prezenčně, bude OMS HK v tuto chvíli kurz řešit distanční formou.

 

10/ OMS HK bude hromadně objednávat pachová zradidla proti vysekání srnčat při senoseči, viz: https://myslivost.cz/Casopis-Myslivost/MYSLIVOST-Straz-myslivosti/2020/Kveten-2020/Efektivni-zachrana-srncat

Pokud máte o tyto přípravky zájem, zašlete objednávku na email OMS HK do konce března, poté bude odeslána hromadná objednávka.

 

11/ ČMMJ, z.s. pořádá školení vedoucích mysliveckých kroužků. Ti z vás, kteří máte zájem pracovat s dětmi a mládeží, posílejte přihlášku kolegyni Kolouchové: lucie.kolouchova(a)cmmj(,)cz

Propozice školení posílám v příloze.

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Bc. Ing. Lenka Hochová

jednatelka OMS HK 

 

05|03
2021

Dotace na myslivost

Vážení kolegové, 

posílám Vám informace k možnému čerpání dotačních titulů z Programu péče o krajinu.


Od 26. 2. 2021 do 29. 3. 2021 je otevřena výzva Ministerstva životního prostředí pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu – Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Cílem výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu. Podporována jsou opatření dle směrnice č. 2/2021, která je přílohou č. 1 této Výzvy, např. výsadby nelesní zeleně, tvorba mokřadů a tůní, realizace prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), záchranné transfery živočichů, seč a pastva druhově bohatých luk, likvidace invazních druhů a další opatření na podporu biodiverzity a obnovy krajinných struktur.

Ministerstvo životního prostředí podporuje iniciativu Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“, jejímž cílem je vysadit v české krajině během 5 let 10 milionů stromů na podporu ekologické stability a snížení zranitelnosti krajiny vůči negativním dopadům změny klimatu. Proto je v rámci Výzvy alokováno 20 mil. Kč pouze na výsadby nelesní zeleně ve volné krajině. V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).

Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku, části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů (tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů) a opatření investičního charakteru.

Do podprogramu PPK B se mohou hlásit fyzické i právnické osoby. Výše dotace pokryje až 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše žádosti není stanovena a horní hranice je 250 tis Kč. Alokováno je v PPK B celkem 60 miliónů korun.

Způsob podání žádosti, její hodnocení a další důležité informace jsou k nalezení na https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor

Výzva na webu MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20210225-MZP-posila-60-milionu-korun-na-adaptaci-na-zmenu-klimatu-vysadbu-stromu-nebo-tvorbu-tuni-a-mokradu-

 

   

S pozdravem

 

Bc. Ing. Lenka Hochová

jednatelka OMS HK


12|02
2021

Oběžník OMS

ČMMJ z.s,okresní myslivecký spolek Hradec Králové Všehrdova 194/6, 500 02 Hradec Králové, č.t.602 277 780www.myslivost.cz/omshradeckralove e-mail:omshk(a)volny(,)cz Věc: Oběžník leden/únor 2021 Vydaný dne: 4.2.2021Vážení kolegové, zasíláme Vám následující informace: 1/ Dle rozhodnutí myslivecké rady, bude kancelář OMS HK pro letošní rok otevřena následovně: Úterý: 9:00 – 14:00 hod. POUZE HOME OFFICE, jednatelka pracuje z domu, ve výše uvedené době je jednatelka přítomna na telefonu a emailu Čtvrtek: 9:00 – 18:00 hod. Kancelář OMS HK 2/ Vzhledem k epidemiologické situaci se může kdykoliv stát, že bude muset být kancelář OMS po určitou dobu uzavřena z důvodu ošetřování dítěte, karantény, apod..proto prosím vždy sledujte webové stránky a facebook, kde budou tyto náhlé změny zveřejněny. 3/ Ke dni 31.12.2020 skončily webové stránky všech OMS, nové webové stránky pro OMS HK jsou od 1.1.2021 následující: https://hradeckralove.cmmj.cz4/ Myslivecké spolky, které ještě nezaslaly hlášenky o odlovu zvěře, učiňte tak v nejbližší době. Chovatelská přehlídka trofejí se uskuteční v Nechanicích v termínu 14.4. – 18.4.2021, pokud to vzhledem k epidemiologické situaci bude možné. 5/ Termíny kynologických zkoušek jsou vypsány na webových stránkách, v tuto chvíli berte tyto termíny jako platné. Pokud vzhledem k epidemiologické situaci nastane změna, bude vše opět na webových stránkách. 6/ Vzhledem k epidemiologické situaci byl zrušen plánovaný Myslivecký ples. 7/ Do 20.2.2021 lze podávat návrhy na vyznamenání členů Vašich spolků.
10|12
2020

Dotace na myslivost

Platné znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (bez příloh)

________________________________________________________________________

 

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

            Toto nařízení stanoví závazná pravidla poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích podle lesního zákona a na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti, způsob kontroly jejich využití a vzory žádostí o poskytnutí finančních příspěvků.

 

 

ČÁST TŘETÍ

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

 

HLAVA I

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ UŽIVATELŮM HONITEB

 

§ 36

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

 

            (1) Finanční příspěvky podle této hlavy lze poskytnout uživateli honitby22).

 

            (2) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v této hlavě s výjimkou žádosti o finanční příspěvek uvedený v § 41bdoručí žadatel příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělstvípodle § 2 odst. 1 po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku uvedeného v § 41bžadatel doručípříslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělstvípodle § 2 odst. 1 po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za bezprostředně předcházející hospodářský rok34).

           

(3) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků podle této hlavy se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k tomuto nařízení; žádost se podává za každou honitbu samostatně, a to jednou za období podle odstavce 2.Údaje obsažené ve formuláři žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.

 

            (4) Sazby finančních příspěvků podle této hlavy jsou uvedeny v části VI přílohy č. 1
k tomuto nařízení.

 

(5) Výše finančních příspěvků podle této hlavy se s výjimkou finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) a s výjimkou finančního příspěvku uvedeného v § 41d stanovíjako součet součinů sazby a množství skutečně provedených technických jednotek. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41 odst. 1 písm. b) se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů. Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41d
se stanoví ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však může činit 40 000 Kč.
Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty
a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za předmět finančního příspěvku, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty,
u které uplatňuje nárok na odpočet daně.

 

§ 37

Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře je

a) založení nebo údržba políček pro zvěř o maximální výměře 1 ha; políčkem pro zvěř
se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honiteb osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází
v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklízeny a složení porostu poskytovalo zvěři pastevní,
nebo krytové možnosti po většinu roku, především v zimním období,

b) zřizování napajedel pro zvěř,

c) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na lov lišek,

d) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zákona o myslivosti23),

e) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří,

f)   pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových stacionárních a mobilních odchytových zařízení na spárkatou zvěř,

g) pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových krmelců pro drobnou zvěř; krmelcem pro drobnou zvěř se rozumí jesle pro krmení zajíce polního objemnou pící a jadrným krmivem, nebo zásyp pro pernatou zvěř,

h) pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech, nebo

i)   zajištění vhodného krmiva pro jelena evropského, daňka skvrnitého, siku japonského nebo muflona (dále jen „vybrané druhy spárkaté zvěře“) v přezimovací obůrce na dobu
4 měsíců.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován finanční příspěvek, nebo se založením a údržbou políček pro zvěř, na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území,v němžse pozemek nachází,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) až g) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000; v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až g) též se zřetelným označením jeho rozmístění
v minulých letech, byl-li na něj poskytnut finanční příspěvek,

c) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území,
v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje
a období, ve kterém začalo políčko pro zvěř sloužit svému účelu,

d) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až h)technická dokumentace a

e)  v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. i) sčítaný počet kusů vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce.

 

            (3) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře lze poskytnout, jestliže

a) výměra políček pro zvěř nepřevyšuje 2 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného políčka pro zvěř je 0,05 ha a maximální výměra 1 ha, a kultura na políčku pro zvěř, na které se poskytuje finanční příspěvek, není předmětem zemědělské podnikatelské činnosti a slouží pouze svému účelu,

b) četnost zřizovaných napajedel pro zvěř nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

c) četnost betonových nor na lov lišek nepřevyšuje 1 kus na 250 ha honitby,

d) četnost lapacích zařízení nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby,

e) četnost hnízdních budek pro vodní ptáky nepřevyšuje 2 kusy na 1 ha vodní plochy
v honitbě,

f)   četnost odchytových zařízení na spárkatou zvěř nepřevyšuje 1 kus na 150 ha honitby
a odchytové zařízení, pokud je konstruováno jako kovová klec, je vybaveno přítlačnou posuvnou stěnou a zařízením pro přenos signálu o uzavření klece,

g) četnost krmelců pro drobnou zvěř nepřevyšuje 1 ks na 100 ha honitby,

h) četnost akusticko-světelných plašičů zvěře nepřevyšuje 1 ks na 150 ha zemědělské půdy v honitbě, plašiče umožňují nastavení doby provozu a vytvářejí alespoň 2 kombinace akusticko-světelných efektů, nebo

i)   sčítání vybraných druhů spárkaté zvěře po jejím uzavření v přezimovací obůrce bylo provedeno za účasti zástupce příslušného krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1
a o sčítání byl proveden zápis.

 

            (4) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře se v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až g) poskytuje jedenkrát za 10 let a v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. h) jedenkrát za 5 let.

 

§ 38

Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního je

a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře, kterými jsou tetřev hlušec, tetřívek obecný a koroptev polní, v lokalitách jejich přirozeného výskytuodpovídajících jejich přirozenému prostředív rámci honitby,

b) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zajíce polního v lokalitách
jeho přirozeného výskytuodpovídajících jeho přirozenému prostředí v rámci honitby, nebo

c) pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve polní.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře
a zajíce polního se přikládají

a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) koncepce podpory ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) zpracovaný plán opatření péče o ohrožený druh zvěře nebo zajíce polního a způsob vypouštění ohroženého druhu zvěře nebo zajíce polního na běžný rok,

c) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) pravomocně udělený souhlas s dovozem živé zvěře nebo jejích vývojových stadií,

d) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) pravomocně udělený souhlas k vypuštění do přírody nebo pravomocně povolená výjimka ze zákazů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24), a

e) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) technická dokumentace.

 

            (3) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
lze poskytnout, jestliže

a) nakoupení nebo odchovaní jedinci ohrožených druhů zvěře nebo zajíce polního byli vypuštěni v lokalitách jejich přirozeného výskytuodpovídajících jejich přirozenému prostředí,

b) minimální počet vypouštěných jedinců do honitby byl 30 kusů koroptve polní nebo 10 kusů zajíce polního,

c) četnost přenosných přístřešků pro koroptve polní nepřevyšuje 5 kusů na 100 ha zemědělské a ostatní půdy,

d) při vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného byl dodržen poměr pohlaví 1 : 1 až 3 : 5,

e) chov a vypuštění zvěře splňuje podmínky zákona o ochraně přírody a krajiny25) a zákona o myslivosti26),

f)   všichni jedinci jsou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu 5 let, a

g) vypuštění jedinců do honitby bylo provedeno za účasti zástupce příslušného krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1 a o provedeném vypuštění byl proveden zápis.

 

            (4) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se
v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) nevztahuje na vypuštění koroptve polní po zakomorování.

 

            (5) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního se
v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) poskytuje na ohrožené druhy zvěře a zajíce polního, kteří nejsou v dané honitbě předmětem podnikatelské činnosti ani lovu po dobu 5 let ode dne jejich vypuštění.

 

            (6) Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního lze
v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. c) poskytnout nejvýše jedenkrát za 5 let.

 

§ 39

Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je podpora oborních chovů zvěře se vzácnými druhy uvedenými v části VI přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy se přikládají koncepce oborního chovu zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy a plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27), který je s touto koncepcí
v souladu.

 

            (3) Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy lze poskytnout, jestliže žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

 

            (4) Při určování výše finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy je rozhodující počet kusů k 31. březnu kalendářního roku, ve kterém byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy podána, maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

 

§ 40

Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku je

a) pořízení a instalace nebo výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek
pro dravce, nebo

b) pořízení a rozmístění nebo výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce
na zemědělské půdě.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo s rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce na jeho honebním pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němžse pozemek nachází,

b) projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo
1 : 10 000 se zřetelným označením hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce v minulých letech, byl-li na ně poskytnut finanční příspěvek,
a nově instalovaných, na které je finanční příspěvek žádán, a

c) zápis o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo o rozmístění loveckých stanovišť pro dravce.

 

            (3) Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže

a) četnost hnízdních podložek nebo budek pro dravce nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby a

b)četnost loveckých stanovišť pro dravce nepřevyšuje 5 kusů na 1 ha zemědělské půdy v honitbě a tyto jsou rozmístěny na zemědělské půdě.

 

§ 41

Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře je

a) nákup a aplikace veterinárníhoantiparazitickéhopřípravku pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře, nebo

b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře s výjimkou sérologických, virologických a parazitologických vyšetření nákaz hrazených Státní veterinární správou.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře se přikládají

a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě s pozitivním nálezem a kopie dokladu o zakoupení veterinárníhoantiparazitického přípravku,

b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) protokol o laboratorním vyšetření zvěře ulovené v honitbě a kopie řádně vyplněného daňového dokladu
za provedené laboratorní vyšetření s uvedením předmětu platby a cenou a

c) platný plán mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

 

            (3) Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz
v chovech zvěře lze poskytnout, jestliže

a) byly na základě laboratorních vyšetření odebraných vzorků z ulovené zvěře v honitbě zjištěny nálezy parazitóz,

b) laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře bylo řádně doloženo a

c) žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).

           

§ 41a

Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého

           

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého je ulovení kormorána velkého v souladu se zákonem o myslivosti a zákonem
o ochraně přírody a krajiny35).

 

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého se přikládá kladné rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních stavů zvěře36).

 

(3) Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého
lze poskytnout za každou horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na úrovni ozobí, jejíž předání ke zničení je potvrzeno v příloze č. 2 k žádosti o poskytnutí finančních prostředkůpříspěvků poskytovaných uživatelům honiteb.

 

§ 41b

Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého

 

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého.

 

(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus,  kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 5 hospodářských roků bezprostředně předcházejících hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údajo odlovu prasat divokých za některýz5 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 5 předchozích hospodářských roků hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů.

 

            (3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.U uváděných kusů musely být do objednávky laboratorního vyšetření uvedeny název a evidenční číslo honitby a označení plomb.

 

§ 41c

Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin

           

(1) Předmětem finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin je

a) založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; remízkem se rozumí dřevinný porost vzniklý výsadbou vhodných druhů keřů a stromů a zajišťující drobné zvěři přirozený úkryt ve volné krajině,

b)výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; plodonosnými dřevinami se rozumí druhy v rámci rodů bez, brslen, dřín, dřišťál, hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, jírovec, kaštanovník, líska, morušovník, ořešák, pámelník, ptačí zob, rakytník, růže, slivoň a srstka.

 

            (2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin se přikládají

a) prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s výsadbou dřevin na jeho pozemku, spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,

b) zákres předmětu příspěvku do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1: 10 000,

c) kopie dokladu o nákupu sadebního materiálu dřevin, obsahující zejména druh dřeviny, výšku nadzemní části a počet jedinců,

d) fotografická dokumentace předmětu příspěvku a

e) projekt obsahující zejména výčet pozemků, na nichž byl založen remízek nebo vysazeny plodonosné dřeviny, dřevinnou skladbu výsadby a v případě remízku i jeho plochu.

 

            (3) Finanční příspěvek na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
lze poskytnout, jestliže

a) pro výsadbu nebyly použity dřeviny ze seznamu invazních nepůvodních druhů37),

b) výměra založených remízků nepřesahuje 2 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra založeného remízku je 0,05 ha a maximální výměra založeného remízku je 1 ha, a

c) pro výsadbu stromů v založeném remízku a pro výsadbu stromů plodonosných dřevin byly použity poloodrostky nebo odrostky opatřené mechanickou zábranou kontaktu se zvěří
o minimální výšce 1 m; poloodrostkem se rozumí dřevina s nadzemní částí o výšce od 51 do 120 cm, odrostkem se rozumí dřevina s nadzemní částí o výšce od 121 do 250 cm.

 

§ 41d

Finanční příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř

 

            (1) Předmětem finančního příspěvku je nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu.

           

(2) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,

b) kopie faktur vztahujících se k nákupu a zprovoznění chladicího zařízení a

c)  fotodokumentace chladicího zařízení nebo stavby obsahující chladicí zařízení s jejich zobrazením ze tří stran a fotodokumentace výrobního štítku chladicího zařízení.

 

            (3) Finanční příspěvek se v rámci jedné honitby poskytuje jedenkrát za 5 let.

 

            (4) Finanční příspěvek je poskytován v režimu podpory de minimis21).

 

HLAVA II

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTOVANÉ VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A LOVECKÝCH DRAVCŮ

 

§ 42

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

 

            (1) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se podává
na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.Údaje obsažené
ve formuláři žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.

 

            (2) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 jsou uvedeny v části VII přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

 

            (3) Výše finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se stanoví jako součet součinů sazby a počtu technických jednotek.

 

§ 43

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

 

            (1) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů
lze poskytnout vlastníku loveckého psa.

 

            (2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek.

 

            (3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1 po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

 

            (4) Součástí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.

 

            (5) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů
lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.

 

§ 44

Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců

 

            (1) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout vlastníku chovu loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu.

 

            (2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců je úspěšný odchov loveckého dravce28) vyvedeného z umělého chovu, a to jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního.

 

            (3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu zemědělství nebo Ministerstvu životního prostředí podle § 2 odst. 1po splnění předmětu finančního příspěvku
do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

 

            (4) K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců
se přikládají

a) osvědčení nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona o ochraně přírody a krajiny24) nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím obchodování
s ohroženými druhy29),

b) potvrzení o složení sokolnické zkoušky a

c) potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

 

            (5) Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců lze poskytnout, jestliže jsou lovečtí dravci

a) trvale nezaměnitelně označeni a

b) v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici a tento stav lze fyzicky zkontrolovat
po dobu 2 týdnů od data podání žádosti.

 

 

* * *

 


22)  § 2 písm. n) zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

34) § 1 odst. 1 vyhlášky č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

23)  § 45 zákona č. 449/2001 Sb.

24) § 54 odst. 3 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

25)  § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb.

26)  § 5 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

27)  § 36 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

35)  § 39 zákona č. 449/2001 Sb.

§ 5b zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36)§ 39 zákona č. 449/2001 Sb.

37)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým
se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014.

 

28)  § 44 zákona č. 449/2001 Sb., ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

29)  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění.

10|12
2020

Ústřední veterinární správaStátní veterinární správySlezská 100/7, Praha 2, 120 00T: +420 227 010 111Elektronická adresa podatelny: epodatelna(a)svscr(,)czID datové schránky: d2vairvBankovní spojení: ČNB 4221011/0710IČ: 00018562Č. j.: SVS/2020/109171-GVyřizuje: MVDr. Tomáš JarosilTelefon: +420 227 010 150VPrazedne 24. 09. 2020Africký mor prasat -aktuální situacea rizikaVážená paní, vážený pane,dovoluji si Vám zaslat informaci týkající se aktuální situace výskytu afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v okolních zemích a s tím spojeného zvýšeného rizikamožného dalšího šíření této nákazy azároveň Vás požádato spolupráci vtéto věci.AMP se v zemích Evropské unie vyskytuje již od roku 2014, kdy byl zavlečen do pobaltských států (Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy). Tuto nebezpečnou nákazu prasat se doposud nepodařilo účinně eradikovat, ani zabránit jejímu postupnému šíření a stala se tak nejvážnější hrozbou nejen pro populaci prasat divokých, ale zejména pro chovatele domácích prasat a na ně navazující producenty.V řadě zemí postižených touto nákazou dochází v letošním roce k opětovnému zvyšování počtu hlášených případů pozitivníchnálezůAMP u prasat divokých. Zhlediska České republiky (dále jen „ČR“) jsme doposud spatřovalinejvětší nebezpečívšíření nákazy v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.Nejnovějším rizikem, a to nejen pro ČR, nýbrž pro všechny evropské státy, je výskyt AMP u prasat divokých v Německu. První pozitivní případ u nalezeného uhynulého prasete divokého zde byl potvrzen 10. 9. 2020 ve spolkové zemi Braniborsko (Brandenburg), u obce Schenkendöbern v okresu Spree-Neisse, přibližně 6 km odhranice s Polskem. Krátce na to byly potvrzeny i další pozitivní případy v této oblasti, která se nachází přibližně 110km od hranic sČR. Přestože německé kompetentní orgány přijaly potřebná opatření bezodkladněa adekvátně k aktuální situaci, další vývoj v této oblasti zatím nelze předvídat.Mapu udávající současnou situaci rozšíření AMP vEvropské unii dle regionalizace naleznete na odkazu: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_pl-lt-regionalisation.pdfVtěchto souvislostech Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) upozorňuje na stoupající riziko možného znovu zavlečení AMP na naše území.Přestože výskyt AMP vNěmecku nepředstavuje vsoučasné chvíli akutní nebezpečí pro ČR, je třeba si uvědomit, že činností člověka již došlo a kdykoli může znovu dojít kpřenosu AMP i na velké vzdálenosti, přičemž velmi důležitou roli vtomto způsobupřenosu hrají kontaminované produkty (zejména potraviny)pocházející z prasat. Ohroženy jsou tak všechny oblasti ČR bez výjimky. Ministerstvo zemědělstvívšechny KVSČMMJSvaz chovatelů prasatvšechny asanační podniky
2Vdané situaci považujeme uplatňování všech mechanismů, které mohou toto nebezpečí snížit,za naprosto nezbytné. VČeské republice proto nadále zůstávají vplatnosti mimořádná veterinární opatření, jejichž úplné znění naleznete na webových stránkách SVS (https://www.svscr.cz/uredni-deska/). U prasat divokých je zásadní důsledné vyhledávání, laboratorní vyšetřování a bezpečná likvidacekadáverů uhynulých prasat divokých na celém našem území. Právě kadávery infikovaných prasat jsou jednoznačně největším rizikem a nejčastějším zdrojem přenosu infekce AMP vpopulaci prasat divokých amohou také sloužit jako rezervoár pro dlouhodobou perzistenci AMP vdané lokalitě. Intenzivní adůsledné vyhledávání a následné včasné odstraňování uhynulých prasat, včetně prasat sražených dopravním prostředkem, tato rizika velmi výrazně snižuje. Z tohoto důvodu znovu připomínáme, že platí povinnost oznámit nález uhynulého prasete divokého místně příslušné krajské veterinární správě (dále jen “KVS“), za což náleží oznamovateli tzv. „nálezné“ ve výši Kč 2 000, které je vypláceno KVS za podmínky zajištění laboratorního vyšetření vzorku na AMP. Takto nastavený systém včasné detekce vpřípadě zavlečení AMP je klíčový pro přijetí účinných opatření.Riziko zavlečení a následná perzistence AMP výrazně stoupá v oblastech s vysokou populační hustotou prasat divokých, proto je velmi důležité plošné snižování stavu populace prasat divokých. V této oblasti je zcela zásadní úloha samotných myslivců a uživatelů honiteb. Vzájemná spolupráce mysliveckých organizací a orgánů státní správy myslivosti je naprosto nezbytnáarozhodující pro úspěšnost postupu a dosažení cíle. Nadále také platí celoplošný zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých, stejně tak i dovoz veškerých částí těl prasat divokých zoblastí svýskytem AMP. Pro chovatele domácích prasat zůstává vplatnosti zákaz použití sena a slámy, které pochází ze zemí svýskytem AMP a, vsouladu sevropskou legislativou, i zákaz krmení prasat odpady ze stravovacích zařízení nebo kuchyňskými odpady. Základním preventivním opatřením v chovech domácích prasat je striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti. Důraz klademe zejména na důkladné oplocení chovů, které zabrání kontaktu domácích prasat sprasaty divokými, účinný černo-bílý systém chovu(např. vhodné umístění kafilerních boxů, zákaz vjezdu cizích vozidel do celého areálu hospodářství, zákaz vstupu cizím osobám a evidence návštěv, používání pracovních oděvů a obuvia převlékání při vstupu do chovu a výstupu zněj ideálně za použití hygienické smyčky), používání bezpečných krmiv, steliva a vodya zabezpečení jejich správného skladování, důslednou evidenci všech přesunů prasat sdůrazem na prodej do dočasných hospodářství.Současně je třeba vchovech nastavit takový systém sledování a kontroly zdravotního stavu prasat, který zajistí včasné rozpoznání nákazy. Je totiž třeba mít na paměti, že AMP se vchovu šíří zpočátku pomalu a je spojen snáhlými úhyny jednotlivých kusů, případně aborty u prasnic.Proto je důležitá spolupráce se soukromými veterinárními lékaři (dále jen „SVL“) a krajskou veterinární správou (dále jen „KVS“)při zajištění vyšetření vpřípadě zmetání i vpřípadě hromadných úhynů bez jasné příčiny. Ze stejných důvodů je důležité dodržovat stanovené požadované počty vyšetření uhynulých prasat, která jsou dodána do asanačního podniku vrámci již zavedeného monitoringu AMP, který organizuje a zajišťuje příslušná KVS. Pevně věřím, že si všichni uvědomujeme závažnost celé situace a naše dosavadní spolupráce bude inadále úspěšně pokračovat. Zároveň Vás prosím o předání těchto informací všem uživatelům honiteb, myslivcůmavšem chovatelům prasat, případně dalším zainteresovaným subjektům.Předem Vám děkuji za spolupráci.
10|12
2020

Informace z OMS HK

Věc: Oběžník listopad/prosinec2020

 

Vydaný dne: úterý3.12.2020


Vážení kolegové,

zasíláme Vám následující informace:

1/ V září 2020 nastoupila na pozici jednatelky OMS HK Bc. Ing. Lenka Hochová, zároveň jednatelka OMS Jičín. Pro OMS HK s tím souvisí změna úředních hodin, o které jste již byli informováni.

 

2/ Byl založen Facebook OMS HK: https://www.facebook.com/Okresn%C3%AD-mysliveck%C3%BD-spolek-Hradec-Kr%C3%A1lov%C3%A9-zs-110923400751786

Zde budou vkládány fotografie z akcí a další důležité informace.

 

3/ Ke dni 31.12.2020 skončí webové stránky všech OMS, webová adresa www.myslivost.cz/omshradeckralove přestane tímto dnem fungovat. Nové webové stránky pro OMS HK budou následující: https://hradeckralove.cmmj.cz

V současné době probíhá transfer informací a veškerých dokumentů ze starých stránek na nové.

4/ OMS HK uvažuje na přelomu ledna/února 2021 uspořádat školení pro prohlížitele zvěřiny. Předejte tuto informaci členům Vašeho spolku a případné zájemce nahlaste emailem na OMS HK.


5) Ve čtvrtek 24.9.2020 proběhla Krajská koordinační rada, kde byly Ing. Františkem Novákem sděleny informace k dotačním titulům. Potřebné informace Vám zasílám v příloze.6) Do 15.2. 2021 prosíme zaslat Hlášenky o odlovu spárkaté zvěře – tiskopis přikládáme. Chovatelská přehlídka trofejí se uskuteční v Nechanicích v termínu 31.3.- 4.4.2021.

 

7)Kurz adeptů o první lovecký lístek bude od 1.1.2021 stát členy ČMMJ 6.000,- Kč a nečleny 10.000,- Kč. V této ceně jsou zahrnuty výukové materiály (výukové desky ČMMJ, Penzum), střelby v kurzu a střelby u zkoušek, závěrečná zkouška.

 

8/ Volby do ČMMJ - Na Krajské koordinační radě byl do Myslivecké rady ČMMJ za Královéhradecký kraj zvolen Ing. Aleš Pícha z OMS Rychnov nad Kněžnou.

9/ Královéhradecký kraj vypsal dotace, na které vy, jako spolky můžete žádat. Žádá se přes dotační portál: http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=6

Pokud ve spolku vedete myslivecký kroužek pro děti nebo se podílíte například na dětském dnu ve spolupráci s obcí, případně děláte přednášky ve školách, na to vše lze získat nemalé peníze. V rámci ochrany životního prostředí lze dále žádat na berličky pro dravce a další záležitosti. V příloze Vám zasílám podmínky žádosti pro práci s dětmi a mládeží.

OMS HK je připraven Vám pomoci s případnou administrací žádosti.

 

10/Pro rok 2021 předpokládáme poskytnutí příspěvků na pořízení pachových ohradníků a dalších zradidel jako v předešlých letech. Spolky, v jejichž honitbě vede komunikace I. třídy, mohou zaslat žádost na OMS HK, nejlépe do 31.12.2020.

11/Dle vyjádření KVS v Královéhradeckém kraji máme nejméně (v ČR) odevzdaných uhynulých prasat k vyšetření na AMP. Nebyla porovnávána absolutní čísla, ale procento k zastřeleným (vyšetřeným na Trichinelózu divokých prasat).


Zároveň upozorňuji na skutečnost, že je vypláceno za uhynulé divoké prase (i sražené autem) 2000 Kč, při dodržení nutných podmínek pro vyplacení – zajištění vyšetření na AMP prostřednictvím Krajské veterinární správy (odeslání objednávky na SVÚ nebo asanační ústav).


Dále Vás upozorňuji na výskyt nových ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní aviární influenzy v chovech drůbeže a nové případy HPAI u volně žijících ptáků v Evropě. V souvislosti s popsanou nákazovou situací je rovněž důležité zajistit laboratorní vyšetřování nalezených uhynulých nebo nemocných volně žijících ptáků.


12/ Provoz kanceláře v závěru roku 2020 a na začátku roku 2021: Posledním úředním dnem je čtvrtek 17.12.2020, veškeré platby příspěvků připsané na účet po tomto datu, budou zpracovány první úřední den v novém roce 7.1.2021.

 

Vážení kolegové,

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho loveckých zážitků a úspěchů, ale hlavně zdraví a pohodu v novém roce.

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 


Bc. Ing. Lenka Hochová

08|09
2020

Změna úředních hodin na OMS HK

Vážení kolegové,

počínaje dnešním dnem dochází na OMS Hradec Králové ke změně úředních hodin následovně:

 pondělí: zavřeno

úterý: 9:00-14:00 hod.

středa: zavřeno

čtvrtek: 9:00-18:00

pátek: zavřeno

 

02|06
2020

MUDr. J. Hošek

viz příloha
Načíst další novinky